Mujer – Vrouw

Op 8 maart staan we op de Internationale Vrouwendag stil bij de rechten van de vrouw. Volgens de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens dienen mannen en vrouwen gelijke rechten te hebben. Dit zou bijdragen aan een vreedzame en duurzame wereld.

De praktijk leert ons echter dat vrouwen en meisjes vaak achtergesteld zijn in vergelijking tot jongens en mannen.

Global Goals is een agenda met de oproep op om een eind te maken aan de wereldarmoede, om onze planeet te beschermen en er voor te zorgen dat er voor iedereen vrede en welvaart is.

Daarin wordt gepleit voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk. Ook moeten vrouwen op gelijkwaardig wijze worden betrokken bij politieke en economische besluitvorming.

Alle landen dienen er beleidsmatig voor te zorgen dat vrouwen in 2030 evenveel kansen krijgen en mee kunnen beslissen op het gebied van de politiek en de economie en over maatschappelijke issues. Ook moet het afgelopen zijn met het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Mujer - Familie

Spaans vocabulaire

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • vrouwen = las mujeres
 • rechten van de vrouw = los derechos de las mujeres
 • meisjes = las niñas
 • jongens = los niños
 • mannen = los hombres
 • achtergesteld zijn = ser marginada
 • oproep = el llamamiento
 • een oproep plaatsen aan = hacer un llamamiento a 
 • vrede = la paz
 • welvaart = el bienestar / la prosperidad
 • gelijke behandeling = el trato igualitario
 • onderwijs = la enseñanza
 • gezondheid = la salud
 • werk = el empleo
 • economische en  politieke besluitvorming = la toma de decisiones económicas y políticas
 • kansen = las oportunidades
 • mee beslissen = codecicir (regelmatig werkwoord: codecido, codecides, codecide…)
 • geweld tegen vrouwen en meisjes = la violencia contra las niñas y las mujeres

Wist je dat…?

 • Dit jaar is het 100 jaar geleden dat voor de Nederlandse vrouw het kiesrecht werd ingevoerd
 • Deze dag is uitgekozen omdat er op 8 maart 1908 in en textielfabriek in New York 146 vrouwen tijdens een brand om het leven kwamen. Met de brand probeerde men moedwillig de vrouwen uit een fabriek te ontruimen. Deze hadden zich daar uit protest opgesloten om betere werkomstandigheden te eisen.

Interessante links

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Mujer - Familie