Pobreza – Armoede

Op 17 oktober vieren we Wereldarmoededag en staan we stil bij de noodzaak van een eerlijker verdeling van onze rijkdommen onder de mensen.

Joseph Wresinski

Aan de oorsprong van Wereldarmoededag stond Joseph Wresinski die zelf in zeer armoedige omstandigheden in het Franse Angers werd geboren. Na zijn inwijding als priester in Frankrijk ging hij naar de sloppenwijk van Noisy-le-Grand waar hij de mensenrechtenbeweging All Together with Dignity (ATD) stichtte.

Deze beweging heeft vandaag de dag vertakkingen in 26 landen in Azië, Europa, Afrika, en Amerika (zie interessante links).

Pobreza - Economie

Joseph Wresinski (1917-1988)

Eerste Sociaal-Economisch Rapport

Als lid van de Sociaal-Economische Raad in Frankrijk werd Joseph Wresinski in 1979 belast met het rapport “Grote armoede en economische en sociale onzekerheid”, de eerste nationale analyse van grote armoede en een allesomvattende strategie van armoedebestrijding.

In 1987 nam de Raad dit rapport aan dat grote invloed uitoefende op het Franse overheidsbeleid en ook door officiële instanties in een groot aantal andere landen werd bestudeerd.

Ontstaan van Wereldarmoededag

Op 17 oktober verzamelden 100.000 mensen zich op Mensenrechtenplein (Trocadero) in Parijs alwaar Joseph Wresinski een gedenksteen onthulde ter ere van alle slachtoffers van armoede, honger, geweld en angst, en van al degenen die zich samen inzetten om aan grote armoede een einde te maken. Zo ontstond de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

Primaire en secundaire levensbehoeften

Armoede is het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften en ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien.

Primaire levensbehoeften omvatten zaken als schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg en gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning kunnen als secundaire levensbehoeften beschouwd worden. Het tegengestelde van armoede is rijkdom.

Het tegengestelde van schaarste is overvloed. De overgang tussen armoede en welstand wordt aangeduid door de armoedegrens.

Tekenen van armoede

Sommige uiterlijke kenmerken van armoede zoals een slechte voedingstoestand of een slechte woning zijn niet altijd zichtbaar omdat ze uit schaamte veelal verborgen worden voor de omgeving.

Voor arme mensen geldt dat het schaarse inkomen uit werk of bijstand vaak volledig opgaat aan woonkosten, energiekosten en verplichte ziektekosten, waardoor er geen geld meer is voor voedsel en de eerste levensbehoefte niet volledig gedekt zijn.

Armoede komt het vaakst voor onder langdurig werklozen, chronisch zieken, ouderen, alleenstaande ouders, en mensen met laag betaalde banen.


Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • Wereldarmoededag = el Día mundial contra la pobreza
 • onder zeer armoedige omstandigheden = en una situación de gran pobreza
 • inwijden als priester= iniciar (regelmatig werkwoord: inicio, inicias, inicia…) como sacerdote
 • sloppenwijk = el suburbio
 • beweging = el movimiento
 • mensenrechtenbeweging= el movimiento de derechos humanos
 • stichten = fundar (regelmatig werkwoord: fundo, fundas, funda…)
 • vertakkingen = las sedes
 • primaire en secondaire levensbehoeften = las necesidades básicas y secundarias
 • in je levensbehoeften voorzien cubrir (regelmatig werkwoord: cubro, cubres, cubre…) las necesidades básicas
 • schoon en drinkbaar water = el agua limpia y potable
 • voedsel = los alimentos
 • kleding = la ropa
 • huisvesting = la vivienda
 • gezondheidszorg = la sanidad
 • aan het sociale leven deelnemen participar (regelmatig werkwoord: participo, participas, participa…) en la vida social
 • onderwijs = la educación
 • ontspanning = el ocio
 • schaarste = la escasez
 • rijkdom = la riqueza
 • overvloed = la abundancia

Juiste uitspraak Spaans leren met een aantal van deze woorden?


Spaanse uitdrukkingen en gezegden over dit onderwerp

El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo

(Letterlijk: Als stront ooit waarde krijgt zullen de armen zonder kont worden geboren) –  Gabriel García Márquez (1927-2014)  Colombiaanse schrijver Wereldprijs Literatuur –

Spaanse uitdrukkingen over Spaanse “poep en pies woordjes”

Klik hier voor meer Spaanse uitdrukkingen en gezegden over woorden die je niet in lesboeken tegenkomt >>>

Stront aan de knikker? Zo los je het (niet) op!

Wist je dat…?

 • Bijna 1 miljoen Nederlanders in armoede leven (zie interessante links)
 • Volgens een enquête van de EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden gaven in 2018 19,0 % van de Belgen aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen (zie interessante links).
 • In Spanje bevinden zich 1 op de 3 kinderen op de armoedegrens (zie interessante links)

Interessante links

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Pobreza - Economie