Vrouwen en meisjes in de Wetenschap

Mujer Ciencia

Vrouwen en meisjes in de Wetenschap – Werk en beroep

Op 11 februari vieren we de Internationale Dag van de Wetenschap voor Vrouwen en Meisjes. Het doel hiervan is om meisjes en vrouwen volledige en gelijkwaardige toegang te verschaffen tot de wereld van de Wetenschap (Zie Wist je dat…?).

Door de tijd heen hebben vrouwen aangetoond veel bij te kunnen dragen aan de Wetenschap. Vrouwen als Marie Curie (1867-1934), waarschijnlijk de meest bekende en vooraanstaande vrouw in de Wetenschap, won maar liefst twee keer de Nobelprijs.

Haar ontdekkingen m.b.t. radioactiviteit vormden een ommekeer in de geschiedenis van de fysica en chemie. Aan haar danken we ook de scheikundige elementen Polonium en Radium.

Thema 2021

Het thema voor 2021 is Vrouwelijke wetenschappers in de voorhoede van de strijd tegen COVID-19. Niet verwonderlijk als we bedenken dat deze pandemie de cruciale rol van vrouwelijke onderzoekers in de verschillende fases van de strijd tegen COVID-19 heeft getoond.

Die rol varieert van het vergroten van de kennis over het virus tot het ontwikkelen van testtechnieken en zelfs het creëren van het vaccin tegen de virus. Op al deze vlakken waren vrouwen vertegenwoordigd. Het hoofdevenement van de viering vindt dit jaar online plaats via Zoom.

Vrouwen en meisjes in de Wetenschap

Vrouwelijke iconen in de Wetenschap – Een weg vol doornen

Op de site van National Geographic staat de volgende lijst vermeld met vooraanstaande vrouwelijke wetenschappers (Zie ook Interessante links).

Lise Meitner: (1878-1968) Kernsplijting | Albert Einstein noemde deze natuurkundige “onze Marie Curie”. Vanwege haar Joodse achtergrond werd haar naam echter niet vermeld op de belangrijkste publicaties hierover en ging in 1944  de Nobelprijs voor Scheikunde niet naar haar maar haar voormalige mannelijke collega Otto Hahn.

Vera Danchakoff: (1879-onbekend) Stamcelpionier | Werd de eerste vrouwelijke hoogleraar van Rusland. In 1916 beschreef ze stamcellen: cellen die zich kunnen ontwikkelen tot heel verschillende soorten celtypen in het lichaam. Hematoloog Marshall Lichtman zei in 2001: ‘De rest van de eeuw hadden we onze handen vol aan het uitwerken van haar experimentele inzichten!’

Janaki Ammal:(1897-1984) Zoete suikerriet | Wijde zich aan haar passie voor plantkunde. Door diverse Indiase suikerrietsoorten te kruisen, kweekte ze een plant zo zoet dat er een industrie op werd gebaseerd met een omvang van dertig miljoen ton per jaar. Hoewel veel mannelijke collega’s haar negeerden vroeg premier Jawaharlal Nehru haar om de Botanical Survey of India te reorganiseren.

Chien-Shiung Wu: (1912-1997) Eerste nucleaire wapens | Chinees-Amerikaanse natuurkundige betrokken in de Tweede Wereldoorlog bij het een project waarbij middels het splijten van uranium in isotopen de weg werd bereid voor de ontwikkeling van kernwapens. Voor andere experimenten van haar kregen twee mannelijke collega’s in 1957 de Nobelprijs voor Natuurkunde en werd haar bijdrage niet erkend.

Rosalind Franklin: (1920-1958) Foto 51: DNA in beeld | Engelse scheikundige liet een foto van een gekristalliseerd DNA-molecuul zien tijdens een voordracht die werd bijgewoond door James Watson. Hij beweerde later er nauwelijks naar gekeken te hebben. ‘Foto 51’ toonde echter de dubbele helix die Watson, Francis Crick en Maurice Wilkins later beschreven. Franklin stierf in 1958 op 37-jarige leeftijd aan kanker; de drie mannen namen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde in 1962 in ontvangst zonder haar bijdrage te vermelden.

Phyllis Bolds: (1932-2018) Bèta in hart en nieren | Afrikaans-Amerikaanse natuurkundige deed onderzoek naar aerodynamica en vliegtuigtrillingen. Ze onderzocht hoe het effect van ongewenste natuurkrachten op militaire vliegtuigen, personeel en vracht kon worden beperkt en doceerde haar leven lang bètavakken – en inspireerde diverse jonge vrouwen om eveneens te kiezen voor een loopbaan in de wetenschap.

Wangari Maathai: (1940-2011) De kracht van groen | Deze Keniaanse zette zich haar leven lang in voor democratie, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. In 1977 richtte ze de Green Belt Movement op, een organisatie die het bestaan van mensen – en dat van vrouwen in het bijzonder – beoogt te verbeteren door het planten van bomen. Ze kreeg als eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de Vrede (2004) en werd in 2009 door de Verenigde Naties benoemd tot vredesgezant.

Beatrice Tinsley:(1941-1981) Uitdijend heelal | Nam op haar 26ste openlijk afstand van de theorie van de befaamde astronoom Allan Sandage, die beweerde dat het heelal op een dag naar beneden zou zakken. Volgens haar zou het almaar blijven uitdijen – een stelling die door later onderzoek werd gestoeld. Na veertig jaar vooraanstaand expert te zijn geweest inzake de ouderdom en ontwikkeling van sterrenstelsels, overleed ze aan kanker.

Jean Purdy: (1945-1985) Eerste reageerbuisbaby | Britse verpleegkundige en embryoloog en een van de drie wetenschappers van wie het werk in 1978 leidde tot de geboorte van Louise Brown, de eerste ivf-baby (In-vitrofertilisatie). De plaquette in het ziekenhuis waar de bevruchting plaatsvond vermeldde alleen de namen van Robert Edwards en Patrick Steptoe. De eerste ontving in 2010 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde nadat zowel Purdy als Steptoe waren overleden.

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • vrouw = la mujer
 • meisje = la niña
 • wetenschap = la ciencia
 • wetenschappelijk = científico
 • toegang verschaffen = dar paso
 • wereld = el mundo
 • bijdragen aan = contribuir a
 • Nobelprijs = el premio Nobel
 • winnen = ganar (regelmatige ww.: gano, ganas, gana…)
 • vooraanstaand = famoso
 • ontdekking = el descubrimiento

 • ontdekken = descubrir (regelmatige ww.: descubro, descubres, descubre…)
 • radioactiviteit = la radioactividad
 • fysica = la física
 • chemie =  la química
 • ommekeer vormen = significar (regelmatige ww.: significo, significas, significa…) un antes y un después
 • geschiedenis = la historia
 • scheikundig  element = el elemto químico
 • voorhoede = la vanguardia
 • strijd tegen = la lucha contra
 • strijden = luchar (regelmatige ww.: lucho, luchas, lucha…)
 • pandemie = la pandemia

 • cruciale rol spelen = jugar (regelmatige ww.: significo, significas, significa…) un papel crucial 
 • vrouwelijke onderzoekers = las investigadoras fememinas
 • onderzoeken = investigar (regelmatige ww.: investigo, investigas, investiga…)
 • onderzoek = la investigación
 • vergroten = ampliar (regelmatige ww.: amplío, amplías, amplía…)
 • kennis = el conocimiento
 • ontwikkelen = desarrollar (regelmatige ww.: desarrollo, desarrollas, desarrolla…)
 • testtechnieken = las técnicas de pruebas
 • creëren = crear / desarrollar (regelmatige ww.: creo, creas, crea…)
 • vaccin = la vacuna
 • virus = el virus

Zoek de woorden

Alles over de categorie Werk en Beroep

Klik hier om Spaans te leren met alle berichten in de categorie Werk en Beroep >>>

Vrouwen en meisjes in de Wetenschap

Wist je dat…?

 • Volgens cijfers van de UNESCO is wereldwijd slechts 30% van de onderzoekers vrouw.

Interessante links

error: Deze inhoud is beschermd!