Onderwijs

De VN heeft op haar kalender 24 januari aangemerkt als Internationale Dag van het Onderwijs om zo het belang hiervan te benadrukken voor zaken als Vrede en Ontwikkeling.

Onderwijs is een mensenrecht

Het recht op onderwijs is opgenomen in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarin staat dat ieder mens recht heeft op gratis verplicht basisonderwijs.

In het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989) gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt zelfs geëist dat ieder mens toegang krijgt tot voortgezet onderwijs.

Onderwijs essentieel voor duurzame ontwikkeling

Toen de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd aangenomen herkende de internationale gemeenschap dat Onderwijs essentieel is voor het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG).

Doel nummer 4 op die lijst is het verzekeren van gelijke toegang van mannen en vrouwen tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen.

Educación - Onderwijs

Uitdagingen ten aanzien van Universeel Onderwijs

Volgens cijfers van de Unesco gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Volgens de beweging SDG Nederland, die zich inzet voor het behalen van de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zijn er wereldwijd 103 miljoen jongeren die niet kunnen lezen of schrijven.

In 2030 moeten alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Bovendien moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Het doel van universeel onderwijs is een serieuze uitdaging als we bedenken dat veel van de kinderen die nu niet naar school gaan in conflictgebieden wonen.

Kwaliteit van onderwijs

Binnen dit doel is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hier zijn bekwame docenten voor nodig. Daarom moet er meer aandacht uitgaan naar het opleiden van leraren in ontwikkelingslanden.

Educación - Onderwijs

Onderwijs biedt kinderen de kans om armoede te ontlopen en een weg naar een betere toekomst.

Om de sekse-ongelijkheid en de armoede uit te bannen die nu miljoenen mensen raakt moeten we de gelijke toegang van mannen en vrouwen tot kwaliteitsvol onderwijs garanderen en levenslang leren voor iedereen bevorderen.

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • belang benadrukken = accentuar (regelmatig werkwoord: accentuo, accentuas, accentua…) la importancia
 • onderwijs = la enseñanza / el aprendizaje / la educación
 • verplicht = obligado
 • basisonderwijs = la enseñanza primaria
 • voortgezet onderwijs= la enseñanza secundaria
 • hoger onderwijs = la enseñanza superior
 • enseñar= onderwijzen (regelmatig werkwoord: enseño, enseñas, enseña…)
 • leren = aprender (regelmatig werkwoord: aprendo, aprendes, aprende…)
 • recht op onderwijs = el derecho a la enseñanza

Educación - Onderwijs

 • verzekeren = garantizar (regelmatig werkwoord: garantizo, garantizas, garantiza…)
 • toegang tot kwaliteitsvol onderwijs = el acceso a la enseñanza de calidad
 • levenslang leren = el aprendizaje permanente
 • gelijkheid = la igualdad
 • bevorderen = promover
 • school = la escuela / el colegio
 • naar school gaan= ir a la escuela
 • kunnen lezen = saber leer 
 • kunnen schrijven = saber escribir 
 • kunnen rekenen = saber matemáticas
 • betaalbaar = accesible
 • beroepsonderwijs = la educación profesional
 • technisch onderwijs = la educación técnica
 • uitdaging = el reto
 • conflictgebieden = las zonas conflictivas
 • kennis en vaardigheden opdoen = adquirir conocimientos y habilidades 

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Educación - Onderwijs

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly