Asistencia sanitaria – Medische zorg

De Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg wordt jaarlijks op 12 december gevierd met als doel iedereen in de wereld dezelfde betaalbare en kwalitatief goede zorg te bieden.

Gezondheidszorg is oneerlijk verdeeld tussen de verschillende landen. De helft van de wereldbevolking heeft geen of onvoldoende medische dekking.

Een groot aantal mensen (100 miljoen) moet rond komen van 1.70 per dag of minder en leeft in extreme armoede omdat ze de hoge kosten voor gezondheidszorg uit eigen zak moeten betalen. Ook sterven er wereldwijd mensen aan ziektes die in principe goed te behandelen zijn.

Meer dan een miljard mensen hebben last van hoge bloeddruk, meer dan 200 miljoen vrouwen hebben onvoldoende family planning faciliteiten en bijna 200 miljoen kinderen worden niet of niet afdoende gevaccineerd tegen DTP,  en er zijn er nog veel meer die andere vaccinaties missen.

Asistencia sanitaria - Lichaam

Universele gezondheidszorg

In 2015 nam een groot aantal landen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aan. Een van deze doelen is de universele gezondheidszorg (Universal Health Care, UHC). In het kader van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben alle 193 lidstaten van de VN hun intentie uitgesproken om universele gezondheidszorg tegen 2030 in te voeren.

Universele gezondheidszorg betekent dat alle individuen en gemeenschappen de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben zonder daarbij in financiële nood te raken. Hieronder valst kwaliteitsvolle, essentiële gezondheidszorg, van voorlichting tot preventie, behandeling, rehabilitatie en verpleging.

Het gaat hierbij om meer dan alleen gezondheid. UHC vergt een aanpak van de gezondheidszorg die meer ontwikkeld is rond en voor mensen en betekent stappen zetten naar gelijkheid, het stellen van ontwikkelingsprioriteiten, sociale insluiting en cohesie. Het levert zorg voor hele bevolkingen zoals publieke gezondheidscampagnes over drinkwater en vaccinaties.

UHC is niet alleen het verschaffen van een minimum pakket aan medische diensten, maar ook het realiseren van een progressieve uitbreiding van de dekking van gezondheidsdiensten en betere financiële bescherming als meer middelen ter beschikking komen.

Asistencia sanitaria - Lichaam

Hoge medische kosten

UHC betekent niet dat alle mogelijke medische en gezondheidsingrepen gratis zijn, want geen enkel land kan deze zorg kosteloos verstrekken op duurzame basis. Voor een gezond zorgsysteem in een land is een robuust financieel systeem nodig.

Maar er zijn ook grenzen aan wat de consument zelf kan betalen. Onverwachte ziektes en ongevallen dwingen gezinnen hun spaarcenten te gebruiken, bezittingen te verkopen of geld te lenen. Dit beperkt de toekomstmogelijkheden voor het gezin, met name voor de kinderen.

Meer dan 800 miljoen mensen (bijna 12 % van de wereldbevolking) in welvarender landen in Europa, Latijns Amerika en delen van Azië met een hoog niveau gezondheidszorg geven minstens 10% van hun huishoudbudget uit aan gezondheidszorg voor zichzelf, zieke kinderen of andere familieleden. Zulke extreme uitgaven zijn een wereldwijd probleem.


Vocabulaire Spaans

Asistencia sanitaria - Lichaam

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • universele gezondheidszorg = la asistencia sanitaria universal / sanidad universal
 • betaalbare zorg = la asistencia / el cuidado asequible
 • zorgen = cuidar (regelmatig werkwoord: cuido, cuidas, cuida…)
 • medische dekking = la cobertura médica
 • medische verzekering = el seguro médico
 • hoge kosten = el alto costo
 • een ziekte behandelen = tratar (regelmatig werkwoord: trato, tratas, trata…) una enfermedad
 • family planning = la planificación familiar
 • DTP-vaccin = la vacuna DPT
 • in financiële nood raken = tener problemas económicos
 • voorlichting = la información
 • preventie = la prevención

 • behandeling = el tratamiento / cuidado
 • rehabilitatie = la rehabilitación
 • verpleging = el cuidado
 • gezondheidscampagnes = la campaña  de sanidad
 • drinkwater = el agua potable
 • ongeval = el accidente
 • spaarcenten = los ahorros
 • bezittingen verkopen = vender (regelmatig werkwoord: vendo, vendes, vende…) propiedades
 • geld lenen = pedir un préstamo 
 • toekomstmogelijkheden beperken = limitar (regelmatig werkwoord: limito, limitas, limita…) perspectivas de futuro
 • huishoudbudget = el presupuesto del hogar

Wist je dat…?

 • Volgens een wereldwijde studie is de gezondheidszorg in de Centraal Afrikaanse Republiek het slechtst en die in Andorra het best.
 • Nederland behoort volgens een artikel van Zorgwijzer over de zorg in Europa tot de duurste én de beste landen op dit gebied (zie interessante links)

Interessante links!

Zorgwijzer is een site die je helpt bij het kiezen van een zorgverzekering. In dit artikel op hun site wordt de kwaliteit van de zorg in Nederland vergeleken met die van andere Europese landen: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/zorg-europa-nederland-behoort-tot-duurste-en-beste#zorgkosten-europa-per-land

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Asistencia sanitaria - Lichaam

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly