Internationale Vrouwendag in het Spaans

DIA MUJER

Internationale Vrouwendag – Día internacional de la mujer

Op 8 maart staan we op de Internationale Vrouwendag stil bij de rechten van de vrouw.

Het thema is dit jaar (2022) “Solidariteit – De kracht voor verandering” : “Op welke manier kunnen vrouwen op een positieve manier invloed uitoefenen”..

Vrouwen strijden al jarenlang voor rechten als zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van vrouwen is niet onderhandelbaar, dat moet vanzelfsprekend zijn (zie Situatie vrouwen in Spanje).

Volgens de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens dienen mannen én vrouwen gelijke rechten te hebben. Dit zou bijdragen aan een vreedzame en duurzame wereld. De praktijk leert ons echter dat vrouwen en meisjes vaak achtergesteld zijn in vergelijking tot jongens en mannen.

Internationale Vrouwendag in het Spaans

Duurzame ontwikkelingsdoelen SDG’s

Global Goals of SDG’s (zie interessante links) is een agenda met de oproep om een eind te maken aan de wereldarmoede, om onze planeet te beschermen en er voor te zorgen dat er voor iedereen vrede en welvaart is.

Daarin wordt o.a. ook gepleit voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk. Ook moeten vrouwen op gelijkwaardig wijze worden betrokken bij politieke en economische besluitvorming.

Alle landen dienen er beleidsmatig voor te zorgen dat vrouwen in 2030 evenveel kansen krijgen en mee kunnen beslissen op het gebied van politiek, economie en maatschappelijke issues. Ook moet het afgelopen zijn met het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Situatie vrouwen in Spanje

Internationale Vrouwendag in het Spaans

Vrouwen hebben in Spanje nog altijd te lijden onder de erfenis van het Franco-regime (1939-1975) waarin hun rechten  behoorlijk werden ingeperkt. In 2004 werd de wet tegen partnergeweld ” Ley Integral contra la violencia de género” aangenomen en en in 2007 de “Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Met name getrouwde vrouwen hadden het voorheen zwaar te verduren. Zo mochten ze zonder toestemming van hun echtgenoot niet werken, geen eigendommen bezitten of naar het buitenland reizen. Bepaalde zaken als overspel en het echtelijk nest verlaten waren voor vrouwen wettelijk veel strikter geregeld dan voor mannen. De toestemmingsvereiste van de man (El permiso marital) werd in 1975 afgeschaft en de wetten tegen overspel in 1978.

Scheidingsrecht

Huwelijken moesten in Spanje volgens de wetten van de katholieke kerk ook al was slechts een van de partners katholiek. Hierdoor moesten alle huwelijken via de kerk worden afgesloten. Aangezien de kerk het scheiden verbood was scheiden alleen mogelijk via een ingewikkeld en bureaucratisch proces dat alleen voor de hogere klassen was weggelegd.

In 1975 gaf 71% van de Spanjaarden in een enquête aan vóór scheidingsrecht te zijn maar de rechtse conservatie partijen, die tot 1982 aan de macht waren, wilden daar uiteindelijk niets van weten.

Wat volgde was een moeizaam proces vol conflicten tot er in 1981 uiteindelijk een wet kwam die het mogelijk maakte om te scheiden mits je wettelijk al tenminste 2 jaar gescheiden was.

Internationale Vrouwendag in het Spaans

Crime passionele

Op het gebied van gelijke rechten verliep in Spanje alles veel langzamer. Zo moest een slachtoffer van seksueel misbruik tot 1987 duidelijk aan kunnen tonen dat ze zich met hand en tand had verweerd alvorens het Spaanse Hooggerechtshof het nodig achtte zich over een zaak te buigen. Kon zij dit niet dan werd aangenomen dat de vrouw het geweld waarschijnlijk zelf had uitgelokt.

Nog lang na het Franco-regime(1939-1975) werd mannelijk geweld tegen vrouwen als een gegeven ervaren. Nog in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het doden van echtgenotes vaak afgedaan als “crime passionele”.

Alleen ja is ja

Sinds 2003 houdt men in Spanje officieel het aantal doden door partnergeweld bij. Vorig jaar (2021) waren er al maar liefst 1.047 vrouwen door hun (ex)echtgenoot vermoord.

De Spaanse keurde vorig jaar (2021) een wetsvoorstel goed dat ‘macho-geweld’ moet tegengaan. Dit voorstel werd goedgekeurd door vrijwel alle politieke partijen met uitzondering van het uiterst rechtse Vox dat zich hiertegen blijf verzetten.

Indiening van deze Wet voor seksuele vrijheid was het eerste grote wapenfeit van de nieuwe linkse coalitie tussen PSOE en Unidas Podemos. De nieuwe wet Solo Sí es Sí (Alleen ja is ja) voorziet o.a. in het vervolgen van daders door gespecialiseerde rechtbanken en voldoende crisiscentra waar slachtoffers van seksueel geweld 24/7 terechtkunnen.

Spanje wil een voortrekkersrol bij het terugdringen van iedere vorm van seksueel geweld tegen vrouwen. Het is hiermee het eerste land in Europa dat het ‘verdrag van Istanbul’ van de Raad van Europa in wetgeving wil omzetten. Daarin werd op 11 mei 2011 vastgelegd dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld bestreden dient te worden met speciale wetten.

De Spaanse vrouw zal zich, aldus minister Montero, beter beschermd voelen dan ooit.


Internationale Vrouwendag in het Spaans

Spaans vocabulaire

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • vrouwen = las mujeres
 • vrijheid = la libertad
 • rechten van de vrouw = los derechos de las mujeres
 • strijden = luchar (regelmatig werkwoord: lucho, luchas, lucha…)
 • zelfbeschikking = la autodeterminación
 • onderhandelbaar = negociable
 • vanzelfsprekend = evidente / una evidencia
 • vreedzaam = pacífico / sin violencia
 • gewelddadig = violento
 • duurzaam = sostenible

 • meisjes = las niñas
 • jongens = los niños
 • mannen = los hombres
 • achtergesteld zijn = ser marginada
 • oproep = el llamamiento
 • een oproep plaatsen aan = hacer un llamamiento a 
 • vrede = la paz
 • welvaart = el bienestar / la prosperidad
 • gelijke behandeling = el trato igualitario
 • onderwijs = la enseñanza

 • gezondheid = la salud
 • werk = el empleo
 • economische en  politieke besluitvorming = la toma de decisiones económicas y políticas
 • kansen = las oportunidades
 • mee beslissen = codecidir (regelmatig werkwoord: codecido, codecides, codecide…)
 • geweld tegen vrouwen en meisjes = la violencia contra las niñas y las mujeres

Luister en overhoor jezelf


Zoek de woorden

Spaanstalige films over dit onderwerp

Internationale Vrouwendag in het Spaans

Klik hier voor een Spaanstalige film waarin het belang van de emancipatie van de vrouw duidelijk naar voren komt >>>

Sal dela Tierra

Wist je dat…?

 • Dit jaar is het 103 jaar geleden dat voor de Nederlandse vrouw het kiesrecht werd ingevoerd
 • Deze dag is uitgekozen omdat er op 8 maart 1908 in en textielfabriek in New York 146 vrouwen tijdens een brand om het leven kwamen. Met de brand probeerde men moedwillig de vrouwen uit een fabriek te ontruimen. Deze hadden zich daar uit protest opgesloten om betere werkomstandigheden te eisen.
 • Begin 2018 is het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen door alle landen ter wereld geratificeerd met uitzondering van Iran, Niue, Soedan, Somalië, Tonga en de Heilige Stoel (Vaticaanstad)

Interessante links

error: Deze inhoud is beschermd!