Dieren

animales

Dieren en Planten – Animales y Plantas

In dit artikel Dieren van de categorie Dieren en Planten (zie overzicht alle categorieën rechtsboven op deze pagina) leer je alles over Dierendag. 

Onderaan staan diverse links na veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen over Dieren en Planten met leuke en leerzame toetsen om jezelf te overhoren. 

World Animal Protection Nederland zet zich in voor de bescherming van dieren die wereldwijd worden bedreigd. Gelukkig is er naast alle ellende m.b.t. dierenleed ook hoop zoals in deze korte video te zien is en onder de kop Hoop aan de Spaanse horizon.

Dierendag

Op 4 oktober vieren we Werelddierendag. We besteden dan wereldwijd extra aandacht aan het feit dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden

Ontstaan

In 1927 ontving Margaret Ford, voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming in Londen, een brief van Ilse Winter uit Tsjechië met het voorstel om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken.

Ford vond dit een geweldig idee en ze kozen 4 oktober uit omdat dit ook de feestdag is waarop Franciscus van Assisi door de Katholieke Kerk wordt herdacht. Deze heilige trok zich naast het lot van melaatsen, zwervers en andere armen ook dat van van planten en dieren aan.

Aandacht via themadag

Het verschijnsel “themadag” bestond in 1929 nog maar kort en was een nieuw middel om te wijzen op de ondergeschikte positie van bepaalde groepen en op veronachtzaamde vraagstukken in de samenleving.

Dierendag sloot als betrekkelijke nieuweling in de reeks aan bij (inter)nationale dagen als:

Dieren

Kinderen

Scholen spelen van oudsher een primaire rol bij de organisatie van activiteiten. Kinderen zijn van meet af aan de belangrijkste groep waartoe men zich richt om hen nader tot de dieren en de natuur te brengen.

Commercie

De handel speelt behoorlijk in op dit gebeuren met de meest originele ideeën: een kinderboekenweek met als thema “dier”, restaurants die openbare maaltijden voor dieren organiseren en taarten bieden aan olifanten of apen in dierentuinen en gratis dierenartsspreekuur in bibliotheken of winkelcentra georganiseerd door tijdelijke kinderboerderijen.

Katten

Van katten wordt gezegd dat ze 9 levens hebben. In ieder geval staat het vast dat het de enige dieren zijn waarvoor er maar liefst 3 dagen in de internationale agenda is gereserveerd.

De eerste is 20 februari want toen overleed in het Amerikaanse Witte Huis  “Socks”, de beroemde kat van toenmalig president Bill Clinton.

Dan volgt 8 augustus een International Kattendag georganiseerd op initiatief van het International Fund for Animal Welfare dat wereldwijd door dierenrechtenorganisaties enthousiast werd ontvangen.

8 augustus gato
8 augustus Internationale Kattendag

En dan is er nog 29 oktober, de bekendste Kattendag in Europa, in het leven geroepen nadat kattenexpert Colleen Paige op die dag trachtte 10.000 katten een nieuwe familie te geven door ze te laten adopteren.

Honden

De internationale Dag van de Hond vindt jaarlijks plaats op 26 augustus. Daarmee wil men bewustzijn creëren t.a.v. het groot aantal honden in dierenasiels en mensen aanmoedigen om te adopteren.

In Nederland wordt de Dag van de Hond ook op 26 mei gevierd en in België op de eerste of tweede zondag in september (zie interessante links).

Huisdieren, het beste medecijn!

De interactie met huisdieren heeft een zeer positief effect op de mens door de kalmerende werking die van ze uitgaat. Ze verbeteren het welzijn en de psychische gezondheid waardoor iemand zich lichamelijk beter zal voelen. Hun aanwezigheid vermindert eenzaamheid en stress.

werelddierenddag
Een huisdier is het beste medicijn!

Huisdieren zorgen ervoor dat hun eigenaren minder angstklachten en/of depressieve symptomen ervaren, en verminderen gedragsproblemen.

Ze verbeteren de stemming en de kwaliteit van leven en verhogen iemands eigenwaarde.  En dit praktisch zonder bijverschijnselen. Kortom een huisdier is het beste medicijn!

Dierenleed

Helaas heerst niet overal het besef dat we goed met onze flora en fauna moeten omgaan en onze huisdieren en wilde dieren goed moeten beschermen.

Spanje is bijvoorbeeld zo’n land waarin in dit opzicht nog veel winst valt te behalen. Het meest bekende geval van dierenmishandeling zijn uiteraard de wrede stierenvechten. Maar er zijn in Spanje meer lokale feesten waarbij stieren als volksvermaak worden ingezet.

Dieren
La tortura NO es cultura – Dierenmishandeling is geen cultuur!

Denk aan de wereldberoemde San Ferminfeesten in Pamplona waarbij stieren door de straten naar de arena worden gejaagd door jonge mannen die voor ze uitrennen.

Of veel erger nog de “toro de fuego” (vuurstier) waarbij brandende pekbollen op de horens van een stier worden gebonden en vuurwerk rond de stier wordt afgestoken terwijl die door de straten rent of tijdens een stierengevecht.

En wat te denken aan de aan de Costa Blanca zo populaire Bous a la Mar (stier naar de zee) dat eruit bestaat om de stier uit te dagen zodat deze uiteindelijk in zee belandt.

Voor- en tegenstanders van Stierenvechten in Spanje

We staan allemaal klaar om het stierenvechten af te keuren als barbaarse uiting of te verdedigen als cultuurgoed maar weten we nou eigenlijk wel hoe het komt dat ondanks de steeds grotere druk van vele Spaanse dierenvrienden (zie hieronder Hoop aan de Spaanse horizon) dit dierenleed nog steeds het hoogtepunt vormt van vele Spaanse feesten?

Het antwoord daarop vind je hier in ons artikel Brood en Spelen 2 >>>

Hoop aan de Spaanse horizon

In Spanje vinden er de laatste jaren in dit opzicht echter positieve veranderingen plaats. Zo zie je bijvoorbeeld dat steeds meer mensen huisdieren gaan houden.

Waar honden voorheen vaak uitsluitend voor de jacht werden gehouden zie je ze nu steeds vaker vrolijk op straat naast hun baasje lopen.

Dit bewustzijn blijkt ook uit warmhartige berichten in de Spaanse media zoals deze waarbij een groep moedige motorrijders uit de regio Málaga een vos bevrijdde die vastzat in een wrede strik van een jager.


Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • commercie = el comercio
 • commercieel event = el evento comercial
 • inspelen op gevoelens =jugar con los sentimientos
 • gebeuren = el acontecimiento / evento
 • kinderboekenweek = la semana del libro infantil
 • openbare maaltijden = las comidas públicas
 • taarten = las tartas
 • bieden = ofrecer
 • olifanten = los elefantes
 • apen = los monos

 • dierentuinen = los zoológicos
 • huisdierkeuringen = los controles de mascotas
 • gratis dierenartsspreekuur = la consulta gratuita al veterinario
 • kinderboerderij = la granja infantil
 • honden = los perros
 • katten = los gatos
 • huisdieren = las mascotas
 • dierenasiel = el refugio de animales
 • adopteren = adoptar (regelmatig werkwoord: adopto, adoptas, adopta…)
 • panacee = la panacea

 • vos = el zorro
 • gevangen in / door = atrapado por
 • meedogenloze val/strik = una cruel trampa
 • jager = el cazador
 • jagen = cazar (regelmatig werkwoord: cazo, cazas, caza…)
 • bevrijden = liberar (regelmatig werkwoord: libero, liberas, libera…)
 • optreden = actuar (regelmatig werkwoord: actuo, actuas, actua…)
 • het optreden/ gebaar = la actuación
 • bevrijden = liberar (regelmatig werkwoord: libero, liberas, libera…)
 • bevrijding = la liberación
 • van moed getuigen = ser un ejempo de valor 

Zoek de woorden 1

Spaanse uitdrukkingen en gezegden over dieren

Katten

 • ¡Aquí hay gato encerrado! ( letterlijk: Hier is een opgesloten kat) betekenis: Dit is geen zuivere koffie!

Klik hier voor meer Spaanse uitdrukkingen en gezegden over katten >>>

Dieren

Honden

Muerto el perro se acabó la rabia (lett. Als de hond eenmaal dood is, is de dolheid voorbij)

 • Wijst op Knoop doorhakken/ Het probleem bij de kern aanpakken:

Los líderes corruptos deberían ir a la cárcel. Muerto el perro se acabó la rabia.

Corrupte leiders zouden moeten worden opgesloten. Corruptie moet bij de kern worden aangepakt.

Klik hier voor meer Spaanse uitdrukkingen en gezegden over honden >>>


Stieren

Coger el toro por los cuernos (Letterlijk de stier bij de horens vatten).

Dit is de enige uitdrukking met een Nederlandse equivalent zij het dat besluitvaardigheid in Spaanstalige landen getoond wordt door de stier bij de horens te vatten in plaats van de koe.

Klik hier voor meer Spaanse uitdrukkingen en gezegden over stieren en stierenvechten >>>

Dieren

Vossen

Let op! Dit een goed voorbeeld van seksisme in de Spaanse taal!

 • Ser un zorro (mannelijk)= sluw zijn (als een vos)
 • Ser una zorra (wijfjesvos) = een slet zijn

Apen

 • ¿Tengo monos en la cara?  ( letterlijk: Heb ik apen in mijn gezicht?) Betekenis: Heb ik wat van je aan?

Vb. ¿Qué miras? ¿Tengo monos en la cara? – Wat zit je te staren? Heb ik wat van je aan?


Geiten

 • Estar como una cabra (letterlijk: als een geit) Betekenis: Zo gek als een deur

Vb. ¡Anda, que estás como una cabra!– Hou op, je bent zo gek als een deur!

Zoek de woorden 2

9 Spaanse uitdrukkingen over boerderijdieren

Klik hier om 9 veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen over boerderijdieren en tips voor 12 leuke uitjes naar kinderboerderijen in Nederland >>>

Wist je dat…?

 • De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 oktober 1930. In Nederland werden er op die dag artikelen geplaatst in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.
 • Het aantal katten groeit wereldwijd gestaag. Het zijn de populairste huisdieren en er zijn thans zelfs meer katten dan honden.
 • Dierendag wordt In Roermond ‘Alderbeestedag’ genoemd en sinds de jaren zestig is er hier jaarlijks een optocht van kinderen met hun huisdieren die eindigt in een dierenparade voor de kapelaan.
 • Op het kerkplein in Uden vindt sinds 1993 op Dierendag een dierenzegening door de pastoor plaats. De laatste tijd worden huisdieren, van kinderen én volwassenen, ook wel in de kerk gezegend.

Interessante links

 • Dag van de Hond in Nederland: een dag waarop iedereen, met of zonder hond, op meer dan 40 plaatsen in het land terecht kan voor informatie, demonstraties en activiteiten op het gebied van (ras)honden en allerlei vormen van hondensport. Klik op: https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda/dag-van-de-hond-2019/
 • Dag van de Hond in België: een Vereniging zonder Winstoogmerk die elk jaar een leuke zondag organiseert voor baas en hond. Kom kijken naar verschillende demonstraties, leuke spelletjes spelen met je hond of neem een kijkje bij de diverse stands.Voor de kleintjes zijn er leuke kinderanimaties. Klik op: http://www.dagvandehond.be/
error: Deze inhoud is beschermd!