Brood en spelen (Panem et circenses) Deel 2 Stierenvechten

door | Spaans leren met humor

Spaanse humor & ernst in tijden van Corona

Achtergrondinformatie: In ons bericht “Brood en spelen Deel 1 voetbal”  over de terugkeer in Spanje van het uiterst populair en geliefd voetbalspelletje meldden we al dat deel 2 zou gaan over stierenvechten. Dit is een andere vorm van “brood en spelen” die Spaanse intellectuelen en dierenbeschermers, al lang dwars zit.


Intellectuelen vinden het onacceptabel om het volk zo af te leiden van de echte problemen. Ook vinden ze stierenvechten meer passen in de Romeinse tijd dan in een moderne maatschappij. Dierenbeschermers storen zich op hun beurt vooral aan het leed dat deze dieren wordt aangedaan.


En natuurlijk  is de “tauromaquía-wereldje“, (van het stierenvechten) het hier geheel mee oneens. Stierenvechten is namelijk een traditie in landen als Spanje, (Zuid-)Frankrijk, Portugal en sommige Latijns-Amerikaanse landen en in sommige plaatsen in India en Japan. Er gaat hier  veel geld in om want we hebben het niet alleen over de “corridas” (stierengevechten) op grote feesten als San Isidro in Madrid, San Fermín in Pamplona of de Feria in Sevilla. maar ook over vele andere Spaanse steden en dorpen waar de stier op feesten hoofdfigurant is. In sommige van die feesten worden de horens in brand gestoken en wordt het dier door het hele dorp gejaagd en mishandeld.


Hoewel de “morfine” van het stierenvechten bij een deel van het Spaanse volk nog lang niet is uitgewerkt schijnt de nieuwe generatie weinig ontwenningsverschijnselen te vertonen. Deze generatie wil het predicaat “cultuur” van de oude rechtse fascistische regeringen liever vervangen door “marteling” en “barbarie”.  Het verzet groeit sterk met platforms op sociaal media als “la tortura no es cultura” (martelen is geen cultuur). Deze platforms vergroten de druk op de Spaanse regering om geen subsidies meer beschikbaar te stellen voor deze wrede praktijken.

In sommige regio’s als Catalonie en de Canarische Eilanden geldt al een verbod op dit spektakel.


   • ¿Hoe kan dierenmishandeling nou tot je cultureel erfgoed behoren? Welk cultureel erfgoed dan? En wat voor een beschaving moet dat dan zijn?  

Brood en spelen (Panem et circenses) Deel 2 Stierenvechten

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.


Achtergrondinformatie: In de volgende strip wordt de schaakterm “rokade” gebruikt. Dit is enige zet in het schaakspel waarbij twee stukken van dezelfde kleur verplaatst worden (koning en toren). Men spreekt van een korte of een lange rokade. Voert men een rokade uit, dan heet dat “rokeren”.


Ook in de Balearen heeft men geprobeerd het stierenvechten tegen te houden. Daar zou een “toros a la Balear” worden ingevoerd wat inhield dat de stier niet mishandeld en gedood zou worden. Het constitutioneel hof bezweek uiteindelijk voor de druk en herriep het verbod dat eerder was afgevaardigd. In de volgende strip wordt een de draak gestoken met deze “light” versie van het stierenvechten.


   • Als u de rokade met uw toren bedreigt moet ik u beboeten. Ik herinner u er aan dat hier in de Balearen verboden is om de stier te laten lijden!

Brood en spelen (Panem et circenses) Deel 2 Stierenvechten

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • als / indien = si
 • muurtje (bij voetbal) = la barrera
 • (be)dreigen = amenazar (regelmatig werkwoord: amenzao, amenazas, amenaza…)
 • rokade = el enroque
 • toren = la torre
 • zal ik moeten = voy a tener que 
 • beboeten = multar (regelmatig werkwoord: multo, multas, multa…)
 • herinneren = recordar 
 • verboden zijn = estar prohido
 • laten lijden= hacer sufrir 
 • stier = el toro

Voor en tegenstanders

Voorstanders

Voorstanders van stierenvechten zwaaien graag met Spaanse vlaggen mét of zonder stier en schreeuwen daarbij vaak “Viva España” om zo de indruk te wekken dat vaderlandsliefde en stierenvechten nauw met elkaar zijn verbonden. Met die vaderlandsliefde proberen ze sentimenteel in te spelen op de gevoelens van andere landgenoten want niemand hoort graag dat hij of zij niet van zijn land houdt!

Zigeuners, toros en flamenco

Toen ik deze video zag belde ik mijn goede vriendin in Sevilla want ik wilde weten of er onder de zigeuners nou zoveel stierenvechters zijn. Haar antwoord was dat dit niet het geval is dus moest ik op zoek naar een andere verklaring waarom de mooie zigeuners in deze video met hun flamencozang het stierenvechten tot cultuur, ja zelfs kunst, verheffen.

Ik bedoel, wat schieten zij daar mee op? Ik ken het beeld van zigeuners die rozemarijn takjes als gelukbrengers verkopen bij de ingang van de Maestranza  in Sevilla, een van de belangrijkste arena’s van het land. Tot zover het verband.

Maar ik ken ook het beeld van de totaal verpauperde zigeunerswijk “Las tres mil viviendas” (3.000 woningen) in Sevilla waar de meeste van die zigeuners wonen en oordeel zelf, heeft deze zwaar gediscrimineerde groep nou werkelijk geen andere prioriteiten? De video is in 4 delen maar het begin van het eerste deel is al voldoende om deze vraag te beantwoorden.

En daarom snap ik dus niet dat die mensen zich zo voor het karretje van VOX laten spannen, de extreem rechtse partij die geen vinger uitsteekt bij de hele pandemie maar wel keihard vecht voor het behoud van het stierenvechten in Spanje.

VOX is overigens niet de enige partij. Ook de rechtse partij PP maakt zich hiervoor sterk. Zo kondigde de omstreden regiohoofd Ayuso die verantwoordelijk is voor de dood van vele ouderen in Madrid door ze de toegang tot het ziekenhuis te verbieden onlangs aan een benefit stierengevecht te willen organiseren als eerbetoon aan de verpleegkundigen.

Brood en spelen (Panem et circenses) Deel 2 Stierenvechten

Regiohoofd van Madrid Díaz Ayuso van de rechtse PP partij met vertegenwoordigers van het wereldje van het stierenvechten foto: ABC


Zoveel ironie is niet te bevatten. In plaats van het totaal afgemat verpleegkundig personeel betere arbeidscontracten te bieden, betere beschermingsmiddelen en op te houden met de privatisering van de gezondheidszorg in Madrid komt ze met een stierengevecht aanzetten!

Daarmee wil ze natuurlijk twee vliegen in een klap slaan: het stierenvechten weer promoten en wederom bezuinigen op de zorg. Slim? Nee, crimineel. Afijn, ik hoop dat je een beetje Spaans kunt lezen om het zelf te checken al spreekt de foto al boekdelen. De krant is de rechtse ABC waarvan je in wikipedia kunt lezen dat het sterk verbonden is met de ideologie van rechts en Franco.


Tegenstanders en actievoering

Is hier dan helemaal niets aan te doen? Het antwoord is ja. Vele organisaties in Spanje en wereldwijd zetten zich reeds daarvoor in. Het probleem is alleen dat de huidige nog jonge coalitieregering, die dit ook niet wil, gebonden is aan de uitspraken van het Spaans constitutioneel hof dat al eerder kleur heeft bekend door in de Balearen het stierenvechten dat eerst verboden was weer toe te staan. Dan moeten we het zelf maar doen toch?

links: anti stierenvechten protest in Murcia rechts: logo van CAS dat zich international inzet om hier een eind aan te maken

HET COMITÉ ANTI STIERENVECHTEN (CAS) WIL EEN EINDE MAKEN AAN STIERENGEVECHTEN EN ANDERE ‘CULTURELE EVENEMENTEN’ DIE DIERENLEED TOT GEVOLG HEBBEN.

Klik hier om te kijken hoe je CAS kunt steunen >>>


Spaanse uitdrukkingen en gezegden over stieren en stierenvechten

Klik hier om Spaans te leren met deze veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen over stieren en stierenvechten >>>

Spaanse uitdrukkingen en gezegden over stieren en stierenvechten


Interessante links

Klik hier voor het NOS artikel: Duizenden Spaanse stieren roemloos naar het slachthuis >>>

Meer Spaanse humor?

Klik hier voor de nieuwe categorie Spaans met humor in ons blog >>>

 

Superhelden!

Superhelden!

Spaanse humor in tijden van Corona Achtergrondinformatie: Werd precies een week geleden op 12 mei de Internationale Dag van de Zorg gevierd, vandaag krijgen we de kans om onze huisartsen eens in het zonnetje te zetten op Wereld Huisartsendag! In deze periode van...

Wij staan voor je klaar!

Wij staan voor je klaar!

Spaanse humor in tijden van Corona Achtergrond informatie: Op 12 mei wordt wereldwijd de Dag van de Verpleging / Dag van de Zorg gevierd. Een mooie gelegenheid om onze helden in het zonnetje te zetten, zeker nu. In Galicië gaan ze er prat op de beste verplegers te...

Una cerveza, por favor!

Una cerveza, por favor!

¡Por fin lunes - Eindelijk maandag Vele Spanjaarden moesten er niet aan denken om hun consumpties langer thuis te moeten nuttigen. Je kunt ons veel ontnemen maar een cafébezoek? dat zit, evenals de "picaresca", behoorlijk diep in ons DNA! Overdrijven we nu niet een...

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly