Traductor e intérprete – Tolk – vertaler

Op 30 september vieren we op initiatief van de International Federation of Translators (FIT) de Internationale Dag van de Vertaler. Deze bond beoogt de situatie te verbeteren van vertalers en komt op voor de rechten en vrijheid van meningsuiting van deze beroepsgroep.

Met ruim 6,500 talen op de wereld is het voor onze communicatie een goede zaak dat er professionele vertalers en tolken zijn die moeiteloos kunnen schakelen tussen diverse talen. Tolk vertalers worden ingezet bij o.a. rechtszaken maar zijn ook hard nodig bij internationale congressen en vergaderingen van belangrijke organisaties als de EEG of de VN.

Vertalen is mensenwerk

Al jaren probeert Google met mega investeringen via vertaalprogramma’s als Google Translate greep te krijgen op een uiterst lucratieve vertaalwereld en het moet worden gezegd dat ze daarin grote vooruitgang boeken.

Desondanks zijn de resultaten van robotvertalingen nog verre van betrouwbaar want de menselijke nuances van een taal laten zich niet makkelijk in algoritmes vangen. Daar waar een robot in split seconds een keuze moet maken blijft een goede vertaler doorspitten tot hij/zij écht overtuigd is van zijn/haar creatie. Gaat het om iets heel specifieks dan aarzelt een échte vertaler niet om een specialist te raadplegen. Die “nederigheid” is een robot vooralsnog vreemd.

Daar waar Cruijff in ons bericht over de Subjuntivo nog niet helemaal klaar bleek om het op te nemen tegen de Spaanse advocatuur moet je zeker niet willen dat je voor een overtreding bij een Spaanse rechtbank verdedigd wordt met behulp van Google Translator:

Para muestra un botón” (Spaanse uitdrukking die betekent dat het volgende simpele voorbeeld boekdelen spreekt)

De Spaanse zin “que no diga el juez que lo he matado ” betekent: “de rechter moet niet beweren dat ik hem vermoord heb” wordt door Google Translator als volgt vertaald:

Traductor e intérprete - Werk en beroep

Arme “rijke” tolk vertalers

Vertalers worden meestal door vertaalbureaus ingehuurd en per woord betaald. Ook kun je aan de slag als free-lance tolk-vertaler. Tolk-vertaler is een interessant beroep waarin je veel kennis over allerlei zaken opdoet maar rijk word je er zeker niet van tenzij je werkt voor belangrijke congressen en organisaties als de Europese Commissie.

In Nederland zijn er vertalersopleidingen in Utrecht, Amsterdam en Maastricht. In België kun je hiervoor terecht in Gent, Antwerpen, Brussel, Brussel (ULB), Bergen, Luik en Louvain-la-Neuve.

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • vertaler = el traductor
 • vertalen traducir
 • vertaling = la traducción
 • tolk = el intérprete
 • tolken traducir
 • vertaalbureau = la agencia de traducciones
 • beëdigde vertaling = la traducción jurada
 • schakelen tussen meerdere talen pasar (regelmatig werkwoord: paso, pasas, pasa…) de un idioma a otro
 • vertaalprogramma = la herramienta de traducción
 • literaire vertaling = la traducción literaria
 • vertalersopleiding = la carrera de traductor

Wist je dat…?

 • De datum 30 september is niet willekeurig gekozen. Het is de feestdag van Heilige Hiëronymus (347-420), beschermheilige van de vertalers, die het Oude en Nieuwe Testament uit het Grieks en Hebreeuws heeft vertaald in het volks of vulgair Latijn. Deze vertaling werd later Vulgaat genoemd. Dat werk kostte hem 24 jaar
Traductor e intérprete - Werk en beroep

Hieronymus afgebeeld door Van Eyck. De legende zegt dat hij ooit een leeuw van een doorn in zijn poot verloste die hem daarna trouw bleef. Daarom zie je ze vaak samen afgebeeld.

 “it’s a bit difficult to translate because it contains some local words of the Dominican Republic (I’m Spanish). Note that the ‘song narrator’ alternates between the male and the female lover. “Los Yayales”, as I have researched, is the name of a village in the Dominican Republic. “Guandú” or “gandul” is a kind of berry shrub. I don’t understand very well the phrase “prender mi lucero”, literally “light my star”, I think it means so that she’s happy / lucky, unless there is a local meaning that I can’t catch (maybe something related to the wedding or bridal gown?”


Interessante links

 • De Europese Raad van Vertalersverenigingen (CEATL) tracht via een internationale concours genaamd “spot the translator” literaire vertalers in de schijnwerpers te zetten. Hiervoor kunnen video’s worden ingezonden van maximaal 3 minuten. Onder de winnaars bevinden zich deze twee ingenieuze video’s :

 (tip: kijk hem af want het heeft een verrassende wending!)

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Traductor e intérprete - Werk en beroep