Lenguas – Talen

Het belang van taal blijkt uit het feit dat belangrijke organisaties als de UNESCO, de VN en de Raad van Europa hier jaarlijks middels diverse dagen aandacht aan besteden. De UNESCO viert op 21 februari de Internationale Moedertaaldag dat in het teken staat van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid.

Talen zijn voor de UNESCO het instrument bij uitstek om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen etnische groepen hetgeen tot meer begrip kan leiden.

Lenguas - Taal en herkomst

De Raad van Europa heeft 26 september aangewezen als de Internationale Dag van de Talen. Op deze dag worden 800 miljoen Europeanen, in de 47 lidstaten extra aangemoedigd om, ongeacht hun leeftijd, meer talen te leren.

Ook de Raad van Europa ziet taalkundige diversiteit als een instrument om intercultureel begrip te vergroten en een belangrijk element in het Europese culturele erfgoed en promoot daarom de meertaligheid in ons continent.

Als Europeaan worden we aangemoedigd om levenslang talen te leren met het oog op mogelijke studie- of uitwisselingsdoeleinden, een internationale baan, de mogelijkheid te emigreren of gewoon voor ons plezier.

Viering andere talen

Frans – 20 maart op initiatief van de VN
Chinees – 20 april op initiatief van de VN
Spaans en Engels – 23 april op initiatief van de VN
Russisch – 6 juni op initiatief van de VN
Romani – 5 november op initiatief van de VN
Arabisch – 18 december op initiatief van de UNESCO

Taalfamilies

De meeste Europese talen behoren tot de Indo-Europese taalfamilie en vallen onder drie groepen: de Germaanse, Romaanse en Slavische taalfamilie.

Germaanse talen zijn onder andere: Deens, Noors, Zweeds, Duits, Nederlands en Engels.
Romaanse talen zijn onder andere: Italiaans, Frans, Spaans, Portugees en Roemeens.
Slavische talen zijn onder andere. Russisch, Oekraïens, Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, Servisch, Kroatisch, Macedonisch en Bulgaars.

Overzicht landen, regio’s én talen

(Zie ook Onder de Spaanse loep)

Lenguas - Taal en herkomst

Talen wereldwijd

Het tellen van talen is praktisch onmogelijk want het is niet objectief vast te stellen of iets een taal of dialect is. “Officieel” wordt het aantal talen wereldwijd geschat tussen de 6000-7000 maar er zijn bronnen die dit aantal op situeren 9000.
In Europa worden naar schatting 105 verschillende talen gesproken (zie Interessante links…).

Spanje

In Spanje spreekt men naast het Spaans nog 4 officiële talen: Catalaans, Baskisch, Galicisch en Aranees. Daarnaast zijn er nog twee niet-officiële talen: Asturisch en Aragonees.

Het Spaans is de enige officiële nationale taal van Spanje. De overige vier zijn officiële regionale talen en zijn in sommige gebieden ook de dominante taal.

Nederland

Het Nederlands is de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de EU spreken zo’n 25 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende acht miljoen als tweede taal.

Buiten Europa geniet het Nederlands een officiële status in Suriname (een voormalige Nederlandse kolonie die in 1975 onafhankelijk werd). Verder is het Nederlands ook een officiële taal van het Caraïbische Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. In de VS, Canada en Australië spreekt ruim een half miljoen mensen Nederlands.

De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot Afrikaans, een dochtertaal van het Nederlands.

In Nederland is naast het Nederlands, lokaal ook het Fries, het Engels en het Papiaments erkend.  

België

in België zijn er drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. In Vlaanderen is Nederlands de enige officiële taal en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de taal deze status delen met het Frans.

Het Nederlands is in België een officiële landstaal sinds 1898, na een langdurige taalstrijd met de Franstalige machthebbers. In zowel Frankrijk als Duitsland wordt het Nederlands niet erkend als minderheidstaal.


Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • taal = la lengua / el idioma / el habla
 • moedertaal = la lengua materna
 • taalkundige diversiteit = la diversidad linguística
 • taal(gebruik) = el lenguaje / el habla
 • dialect = el dialecto
 • jargon / argot = la jerga / el argot
 • jongerentaal = la jerga / el argot juvenil ( zie Wist je dat…?)
 • spreken hablar (regelmatig werkwoord: hablo, hablas, habla…)
 • leren aprender (regelmatig werkwoord: aprendo, aprendes, aprende…) zie Onder de Spaanse loep
 • taalkundige diversiteit = la diversidad linguística
 • culturele erfgoed = el patrimonio cultural
 • promoten promover 
 • meertaligheid = el dominio de varios idiomas / el multilingüismo / plurilingüismo
 • meertalig zijn dominar (regelmatig werkwoord: domino, dominas, domina…) varios idiomas
 • aanmoedigen animar (regelmatig werkwoord: animo, animas, anima…)
 • uitwisseling = el intercambio
 • internationale baan = el empleo en el extranjero
 • emigreren emigrar (regelmatig werkwoord: emigro, emigras, emigra…)
 • gebarentaal = la lengua de signos
 • taalfamilies = las familias de lenguas
 • Germaanse talen = las lenguas germánicas
 • Romaasnse talen = las lenguas romanas
 • Slavische talen = las lengua eslavas
 • Chinees = el chino
 • Romani / Romanes / Rom = el romaní
 • Arabisch = el árabe

Onder de Spaanse loep

Lenguas - Taal en herkomst

 • Een veel gemaakte fout bij het leren van Spaans is de vertaling van “leren” met “aprender” . Als het gaat om “iemand iets leren” of “onderwijzen” dien je in het Spaans namelijk te kiezen voor het eveneens regelmatige werkwoord “enseñar” (enseño,  enseñas, enseña enseñamos enseñáis, enseñan) : Vb. Soy profesor y enseño español / Ik ben leraar en ik geef Spaans
 • De woorden in het schema “Overzicht landen, regio’s én talen” onder “origen/idioma/nacionalidad” gebruiken we ook bijvoeglijk om aan te geven waar iets of iemand vandaan komt: queso holandés, chocolate belga …

Wist je dat…?

 • Aanleiding voor Internationale Moedertaaldag op 21 februari zijn de rellen in 1952 toen diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals, de zesde taal van de wereld, erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de taal van Pakistan was.
 • Met “jerga of argot juvenil” (jongerentaal) wordt bedoeld de taal die jongeren op straat spreken. Jongeren gebruiken graag hun eigen jargon om zich af te zetten.Dit jargon is, evenals de gewone taal, uitgebreid, constant in beweging en kan naargelang de streek of land waar die taal wordt gesproken variëren. Hieronder zie je enkele voorbeelden die in Spanje vaak door jongeren worden gebruikt:

Lenguas - Taal en herkomst

Interessante links

 • Op de site van het EDT staan diverse pagina’s met leuke taalspelletjes
 • De Nederlandse Taalunie werd opgericht door de Nederlandse en Belgische overheden voor een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in Nederland en Vlaanderen: https://taalunie.org/
 • Real Academia de la Lengua Española. instelling verantwoordelijk voor het reguleren van de Spaanse taal:  https://www.rae.es/

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>