Spanje actueel nieuws

Isabel Rodriguez Garcia1

Spanje actueel nieuws 12 april 2022

Inhoud Spanje actueel nieuws :

  • Samenvatting in het Nederlands van de persconferentie met links naar gerelateerde onderwerpen in het Nederlands met Spaans vocabulaire, quiz, Spaanse uitdrukkingen, Spaanse films, Spaanse recepten en veel interessante links .
  • Gouden Paastip om op speelse wijze je Spaanse woordjes nu eindelijk wél te onthouden!

De video met de persconferentie in het Spaans staat onderaan op deze pagina. 

Aanwezig op de persconferentie:

  • de minister van Territoriaal Beleid en regeringswoordvoerster Isabel Rodríguez Garçia
  • de minister van defensie Margarita Robles
  • de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlasca
Spanje actueel nieuws

Toerisme tijdens de Spaanse Paasvakantie

Spanje viert, na de onderbreking in 2019 door de Covid pandemie , deze week voor het eerst weer het Paasfeest.

Zowel het binnenlandse toerisme als het toerisme uit het buitenland is ten opzichte van 2019 toegenomen. Met name Duitsers, Engelsen, Denen, Zweden en Colombianen bezoeken Spanje massaal waarbij met name de eilanden Ibiza, Palma de Mallorca en Tenerife erg in trek zijn.

Spanje actueel nieuws
Mallorca blijft een van de populairste bestemmingen

Door de hoge vaccinatiegraad behoort Spanje tot de veiligste vakantielanden. De toename van toerisme vormt een sterke stimulans voor de werkgelegenheid in Spanje.   

Strandschade

De stormen van eind maart en begin april hebben veel strandschade berokkend aan de Spaanse costa’s. Met name de Andalusische provincies Almería, Granada, Málaga en Cádiz en de provincies Alicante, Murcia, Ceuta en Melilla werden door het onweer zwaar getroffen.

De regering trekt 12, 3 miljoen euro uit om deze stranden in het hoogseizoen weer volledig operationeel te laten zijn. 

Betere arbeidsomstandigheden onderwijspersoneel

Met de nieuwe arbeidswet “Ley de la Reforma Laboral” wil deze regering de arbeidsomstandigheden van alle Spanjaarden verbeteren. Zo wordt er nu een decreet uitgevaardigd om meer leraren in het openbaar onderwijs te helpen aan een vaste aanstelling. Van de meer dan 550.000 leraren in Spanje heeft bijna een kwart (23%) een tijdelijke aanstelling.

Spanje actueel nieuws

Binnen drie jaar wil men dit terugbrengen naar 8%. Hiervan profiteren straks ook de leerlingen en hun families. Met name in afgelegen plattelandsgebieden zijn de constante wisselingen van onderwijspersoneel schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.  

Steun plattelandsgebieden

De Spaanse regering trekt een bedrag uit van 158 miljoen euro voor economische steun aan achtergebleven plattelandsgebieden. Hiermee wil het de agroalimentaire sector ondersteunen. 

Justitie

Het justitiële apparaat in Spanje had meer weg van de 19e dan van de 21e eeuw aldus de minister van Justitie.  Daarom voert men in het kader van het plan Justicia ’20-’30, waar mogelijk, veranderingen in.

Er zijn twee wetsvoorstellen aangenomen die het Spaanse volk makkelijker toegang moeten geven tot het rechtssysteem. 

Jonge migranten zonder papieren moeten beter beschermd worden bij het proces naar het achterhalen van hun leeftijd. Dit proces was eerst puur administratief en langdurig en wordt nu volledig justitieel en zo sterk verkort waarbij de rechten van het kind beter worden gewaarborgd.      

Binnenland

Er is een wetsvoorstel ingediend om de strijdmachten en veiligheidstroepen van de Staat per direct toegang te verschaffen tot het inzien van verdachte bankgegevens in het kader van corruptiebestrijding en belastingfraude. Hiermee wil men de georganiseerde misdaad aanpakken. 

Tevens is vandaag is een wetsvoorstel aangenomen die gevangenen het gebruik van moderne digitale middelen waaronder videobellen toestaat.

Haatmisdrijven en discriminatie 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het tweede plan tegen haatmisdrijven en discriminatie ’22-’24 goedgekeurd. Er worden daarvoor speciale teams samengesteld verspreid over heel Spanje. 

Dit soort misdrijven is tussen 2016 en 2021 met 41,6% toegenomen. Veel van deze misdrijven blijven nu ongestraft aangezien in 8 van de 10 gevallen geen melding hiervan wordt gedaan. Dit is niet alleen in Spanje het geval maar ook in de omringende landen. 

Verkeersdrukte Pasen

De minister van Binnenlandse Zaken geeft aan dat meer dan 14,5 miljoen automobilisten tijdens deze vakantiedagen gebruik zullen maken van de Spaanse wegen. Hij vraagt om daarbij voorzichtigheid te betrachten. 

Antwoord op vragen journalisten

Extreem rechts gaat meeregeren in Spanje 

In deelstad Castilla-León is voor het eerst extreem rechts in de regering gekomen. Zij zullen met steun  van de grootste oppositiepartij de rechtse PP-partij gaan regeren.

In de meeste Europese landen, waaronder ook Nederland, houden de rechtse partijen via een “cordon sanitaire” dit soort extreme partijen via gezamenlijke akkoorden buiten de deur maar in Spanje leunt de PP op extreem rechts om in bepaalde deelstaten toch aan de macht te blijven.

Met name de rechten van de vrouw lopen in deze deelstaten gevaar want deze partijen negeren het probleem van het geweld tegen vrouwen. De regeringswoordvoerder geeft aan dit streng te zullen gaan controleren. 

violencia mujer3

Juan Manuel García-Gallardo, vicevoorzitter van voornoemde deelstaat heeft in een intentieverklaring aangeven dat hij het stelsel van deelstaten graag zou willen opheffen om de centrale macht aan Madrid terug te geven. Verantwoordelijkheden die nu bij de deelstaten liggen zoals Onderwijs, Gezondheidszorg en Justitie zouden, wat hem betreft, centraal moeten worden geregeld.    

Volgens de woordvoerster van de regering representeren de huidige deelstaten juist de vooruitgang op het gebied van de rechten van de Spanjaarden op zaken als Onderwijs en Gezondheidszorg verankerd  in de Spaanse Grondwet

De rechtse partijen willen volgens de minister een einde maken aan de publieke Gezondheidszorg in Spanje en hebben deze al eerder als een misstand bestempeld.

De rechtse PP-partij moet zich afvragen of ze de kant van Europa kiezen en willen strijden voor democratie of de kant van extreem rechts. Op dit moment maken ze duidelijk de verkeerde keuze. 

Terugkeer Koning Juan Carlos naar Spanje

Spanje actueel nieuws
De gevluchte Spaanse koning Juan Carlos

De naar Saudi-Arabië gevluchte Spaanse koning Juan Carlos heeft aangeven terug te willen keren naar Spanje nu het Spaanse Openbaar Ministerie heeft besloten hem niet te zullen vervolgen voor corruptie en fraude

In het Verenigd Koninkrijk denkt men geheel anders over de immuniteit van de Spaanse koning. Daar wil men Juan Carlos toch voor het gerecht slepen wegens de door Corinna Larsen ingediende aanklacht over intimidatie.

De verklaring van de Engelse rechter Nicklin luidt als volgt: “Als ik het argument van immuniteit zou aanvaarden kan de verdachte morgen een Hatton Garden juwelier binnengaan en een diamant stelen zonder daarvoor ook maar enige verantwoording te hoeven afleggen”. 

Spanje actueel nieuws
Rechter Nicklin vergelijkt de immuniteit van de Spaanse koning met het ongestraft stelen van een diamant 

De woordvoerster van de regering stelt zich terughoudend op en zegt alleen dat het contact met de huidige koning Felipe VI uitstekend is. Deze zou zich, volgens haar, voorbeeldig en transparant gedragen (zie persoonlijke noot hieronder).  

Aanklacht Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat Spanje in 2010 de rechten heeft geschonden van ETA lid Atristain door hem geen advocaat voor zijn verdediging toe te staan toen hij in eenzame opsluiting gevangen zat.

De Spaanse regering gaat in beroep tegen dit besluit. De Spaanse Stichting Slachtoffers van het Terrorisme is bang dat het besluit van het Europese Hof de deur van de gevangenissen openzet voor andere ETA gedetineerden. 

Spanje actueel nieuws
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

Persoonlijke noot: Evenals de schandalen rondom het Koningshuis ligt ook dit onderwerp bij de Spaanse regering zeer gevoelig. Deze neemt daarin geen duidelijke stelling om enerzijds het Europees Hof en anderzijds de slachtoffers van het ETA terreur in Spanje en andere Spanjaarden niet tegen de haren in te strijken

Zes miljoen euro aan publiek geld, kinderstreken?  

De kersverste voorzitter van het rechtse PP, Alberto Núñez Feijóo, noemde de affaire rondom de maskers e.a. medisch materiaal, dat bovendien grotendeels onbruikbaar was, “kinderstreken“. Zijn partij was bij dit schandaal betrokken.

De woordvoerster van de regering geeft aan dat dit, wat haar betreft, allerminst “kinderstreken” zijn. Zij noemt het pure corruptie , een kenmerk van de rechtse partijen dat niet getolereerd mag worden

Spaanse uidrukkingen

Weinig respect voor Spaanse grondwet 

Algemeen Coördinator van PP-partij Elías Bendodo heeft aangegeven geen prioriteit te zien in de vernieuwing van de leden van de Algemene Raad voor de Rechtspraak (CGPJ), het bestuursorgaan van de rechterlijke macht in Spanje. In zijn ogen is het herstel van de Spaanse economie belangrijker. 

De PP-partij blokkeert al twee jaar nieuwe benoemingen. Volgens de Minister van Justitie is dit in strijd met de Spaanse Grondwet en heeft dit bovendien verregaande schadelijke gevolgen voor het imago van de rechtspraak in Spanje. Velen denken dat deze niet onafhankelijk is (zie kritiek op politieke inmenging)

Volgens de minister blijven er nu jaarlijks meer dan duizend rechtszaken liggen wat het Spaanse volk direct schaadt. Vernieuwing van het CGPJ is grondwettelijk vastgelegd evenals de verdeling in deelstaten. Het niet naleven hiervan vind de minister van Justitie uiterst zorgelijk. 

Sahara

Spanje is al meer dan 40 jaar betrokken bij het conflict tussen Marokko en het Saharawi volk. De in de Sahara rondtrekkende bedoeïenen, de oorspronkelijke bewoners van de Westelijke Sahara, trokken weg voor de invasie door Marokko in 1975 en voeren sindsdien samen met Polisario Front een guerrilla-oorlog tegen Marokko. Sahara kaart

Spanje besloot onlangs dat de VN hierover moet besluiten. Het woestijnvolk vindt dat Spanje op deze wijze de kant van Marokko kiest en heeft de politieke banden verbroken. De humanitaire en solidaire banden blijven wel intact. 

De woordvoerster benadrukt de wens  van de Spaanse regering om de banden met de Saharawi te hervatten en hoopt dat Marokko en de Saharawi  samen met de VN snel tot een oplossing van het conflict komen.

Spanje actueel nieuws

Hoge energieprijzen

Spanje heeft bij de EU aangedrongen om samen met Portugal een speciale regeling te treffen op te voorkomen dat de hoge gasprijzen door de oorlog in Ukraine de stroomprijzen in Spanje te veel beïnvloeden.  De energieprijzen rijzen in Spanje inmiddels de pan uit en lijden tot veel protesten.

ENERGIE

De EU heeft inmiddels aangegeven de ernst van de situatie voor het Iberisch Schiereiland in te zien en bestudeert het voorstel nu in allerijl. De EU hoopt zo spoedig mogelijk met een antwoord te komen.

Volgens de woordvoerster is Spanje, anders dan de omringende buurlanden,  voor slechts 8% afhankelijk van Russisch gasleveringen (Italie 40%). Dankzij de goede verstandhouding met buurland Algerije is Spanje verzekerd van de noodzakelijke energiestroom. 

De woordvoerster heeft goede hoop dat het aandringen van de Spaanse regering in Brussel straks kan leiden tot een halvering van de tarieven van de energieprijs voor de Spaanse consument. 

Video persconferentie

Luistertip! : Via de knop instellingen rechtsonder op de video kun je de afspeelsnelheid indien gewenst verminderen. 

Gouden Paastip: Hoe onthoud je Spaans vocabulaire het best?

gouden tip
Gouden Paastip!

Om ons vreemde Spaanse woorden eigen te maken moeten we deze minimaal een keer of 7/8 hebben gezien.

Het goede nieuws is dat alle artikelen waarna in dit artikel wordt gelinkt een quiz hebben met Spaans vocabulaire (zoek de woorden).

Telkens als je een pagina met zo’n quiz ververst (F5) verandert de volgorde in de quiz. Als je dit enkele keren doet ben je al gauw een eind op weg om je die woorden op een speelse manier eigen te maken! 

Tip!: Hou je wel van een uitdaging? Onder de quiz zie je een klokje die de tijd registreert. Daag jezelf of een partner uit om de snelste tijd te behalen!

error: Deze inhoud is beschermd!