Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal

temporeros 1

Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal

In Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal staat voetbal centraal.

De Latijnse uitdrukking “Panem et circenses” is in het Nederlands bekend als “brood en spelen” en in het Spaans als “pan y circo“.

Als sinds de Romeinen gebruiken we deze kreet afkeurend om te verwijzen naar de manier waarop een Staat het volk bewust dom en murw houdt met lage kwaliteits- voedsel en vermaak om zo een beleid te kunnen voeren zonder enige kritiek van dat volk. 

Spaanse XIXe en XXe eeuw intellectuelen uitten in die tijd hun ongenoegen hierover met de kreet “pan y toros” (brood en stieren).  Het tweede deel van dit bericht : Panem et circenses (brood en spelen) Deel 2 Stierenvechten is dan ook gewijd aan het Stierenvechten.


Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal: FALTA

Een vrij-trap of een overtreding in de sport heet in het Spaans een “FALTA“. Dit is een woord dat op veel verschillende manieren in het Spaans wordt gebruikt ( zie “Onder de Spaanse loep” hieronder).

De strip hieronder stamt uit de Covid-periode waarin we gevraagd werden om voldoende afstand te bewaren. 


Vertaling naar het Spaans/Nederlands van Luis Dávila’s Galicische strip hieronder:

  • ¡Árbrito, a esa barrera le falta el distanciamiento social!
  • Scheids, dat muurtje houdt geen rekening met sociale afstand!
Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

  • scheidsrechter = el árbrito
  • muurtje (bij voetbal) = la barrera
  • ontbreken / niet hebben = faltar (regelmatig werkwoord: falto, faltas, falta…) Zie uitleg “Onder de Spaanse loep”
  • afstand= la distancia
  • anderhalve meter (covid) afstand = el distanciamento social

Onder de Spaanse loep

Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal

Faltar

Het Spaanse werkwoord “Faltar ” kan diverse betekenissen hebben. Hieronder behandelen we een aantal veelvoorkomende. Het afgeleid zelfstandig naamwoord is “la falta “. Dit kan o.a. betekenen: het gebrek, de fout/overtreding…)


Faltar = ontbreken (er niet meer zijn / op zijn)

Kan verwijzen naar mensen:

Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal

Vb. ¿Estamos todos o falta alguién?  / Zijn we nu compleet of ontbreekt er iemand?

Vb. Cuando falta mano de obra los gobiernos y los empresarios explotan a los trabajadores / Als er tekort is aan arbeidskrachten dan buiten regeringen en werkgevers werknemers uit

Panem et circenses (brood en spelen) Deel 1 Voetbal
Dagloners in het centrum van Lleida (provincie Lérida) op 17 mei 2020. De Spaanse regering schatte begin april het tekort aan werkkrachten in de landbouwsector op zo’n 150.000 werknemers. Het nam versneld wetten aan (drempelverlaging bedrijven) zodat landbouwbedrijven meer mensen aan konden nemen. Dit heeft met name in de provincies Huesca en Lleida tot problemen geleid waarbij vaak volledig voorbij wordt gegaan aan de rechten van deze burgers.

FALTAR kan óók verwijzen naar zaken:

voc gram bijvnw zaken

Vb. in het restaurant: ¿Falta algo?- Letterlijk Ontbreekt er iets? dus… Is alles naar wens? 
Vb. In het hotel: Perdone, falta papel higiénico – Sorry, het wc-papier is op 
Vb. bureaucratie (zie artikel hieronder): Perdone, falta el impreso 7954-B – Sorry maar het formulier 7954-B ontbreekt!


Geduld is een schone zaak! De Spaanse bureaucratie

Klik hier om Spaans te leren met dit bericht over de Spaanse bureaucratie >>>

 

burocracia

Faltar = ontbreken (nog te gaan – tijd én ruimte)

Dit verwijst alleen naar zaken met een bepaalde duur:

Vb. ¿Cúanto falta para el final del partido? Faltan cinco minutos  / Hoe lang duur de wedstrijd nog? Nog 5 minuten.
Vb. ¿Cúanto falta para llegar a España? Faltan cien kilómetros / Hoe lang is het nog naar Spanje? Nog 100 km.


Faltar a un lugar o tipo de actividad – ergens niet naar toe gaan / ontbreken

Dit verwijst naar mensen:

voc gram bijvnw personen

Vb. Juan va a faltar hoy a la reunión / Juan is vandaag (straks) niet bij de reünie

Vb. Los niños han faltado un tiempo a clase /  De kinderen zijn een tijdje niet op school geweest


Faltar (a alguien) el respeto – Iemand beledigen

Dit verwijst naar mensen:

voc gram bijvnw personen

Vb. El jugador le ha faltado el respeto al árbitro y éste lo ha expulsado /  De speler is brutaal geweest tegen de scheidsrechter en deze heeft hem weggestuurd

VAR

Zoek de woorden


Schelden en beledigen in het Spaans. Zo doe je dat (niet).

Klik hier om te leren waar je in het Spaans op moet letten als (je) iemand (je) beledigt >>>

 

Spaanse uitdrukkingen Holandalucía Spaans in Arnhem Spaans in Nijmegen
error: Deze inhoud is beschermd!