Virus

Een specifieke dag met speciale aandacht voor virussen is er niet, daarvoor is de term virus te algemeen. Bepaalde specifieke virussen zoals Aids ( 1 december) of  longontsteking (12 november) hebben dat wel.

Zonder de uitbraak en gevolgen van het Coronavirus zou dit bericht er in principe dus ook niet zijn maar aangezien veel van de volgers van Holandalucía in Spaanstalige landen wonen die hier nu ook mee te maken krijgen heb ik besloten er alsnog aandacht aan te besteden.

Ik hoop dat het extra uitgebreid Spaans vocabulaire hieronder bij kan dragen aan een beter begrip van de informatie in die landen.

Wat is een virus?

Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit erfelijk materiaal. Het is kleiner dan een lichaamscel en alleen zichtbaar met een zeer sterke elektronenmicroscoop. Zo’n virus wordt pas biologisch actief door cellen van levende organismen (gastheer) binnen te dringen en te infecteren.

Eenmaal binnen schakelt het virale genoom het gezonde DNA van de gastheer uit en zorgt  ervoor dat de vijandelijke virale RNA of DNA-synthese en virale eiwitsynthese plaatsvindt. Het proces, dat normaliter zorgt voor de groei en het op peil houden van voeding- en afvalstoffen in onze cellen (homeostase), wordt hierdoor volledig lam gelegd.

Na het uiteenvallen van de gastheercel gaan de vijandelijke viruscellen, gebruik makende van het celproces die de opbouw van eiwit bevordert (anabolen), met duizenden tegelijk op weg om nieuwe cellen van de gastheer te infecteren (zie foto).

Virus - Lichaam

Foto: 3d-viruscellen die een dna-streng aanvallen.

Virussen hebben geen eigen voortplantingsapparaat en stofwisseling en zijn volledig afhankelijk van organismen, Die “gastheren” kunnen meercellige organismen zijn, dieren, planten of schimmels. Ook eencellige bacteriën en archaea*** kunnen door een virus geïnfecteerd worden. Virussen zijn van generatie op generatie onderhevig aan genetische verandering en ondergaan evolutie (mutatie).

 • *** Het leven op aarde is ingedeeld in drie domeinen: Bacteria, Archaea en Eukarya. De eerste twee bestaan helemaal uit eencellige microben zonder een celkern. Eukarya, is dat van organismen mét celkern en het enige domein waarin meercellige en zichtbare organismen voorkomen zoals mensen, dieren, planten en bomen

Voorkomen is beter dan genezen

Omdat voorkomen beter is dan genezen (zie Spaanse uitdrukkingen) is het belangrijk om enkele preventieve maatregelen  te nemen zoals regelmatig je handen wassen met zeep.

Het belang van handen wassen bij het tegengaan van infecties is groot. Jaarlijks wordt hiervoor op 15 oktober met de Werelddag van het Handen Wassen (bericht met video om kinderen op speelse wijze te stimuleren) wereldwijd speciale aandacht gevraagd.

Virus - Lichaam

Voorzorgsmaatregelen aangekondigd door de GGD om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

Virusbestrijding

Een virusinfectie verloopt anders dan een bacteriële of een schimmelinfectie, Het kan niet met antibiotica worden bestreden. Wel kunnen bepaalde stoffen die de werking van sommige virussen verstoren dienen als geneesmiddel.

Ons lichaam beschermt ons van nature tegen virussen. Onze huid dient daarbij als schild waar veel virussen niet doorheen kunnen. Ook met hoesten en niezen houden we virussen buiten. Slaagt een virus er toch in binnen te dringen dan zorgen onze witte bloedcellen ervoor dat deze alsnog wordt vernietigd.  Belangrijk is wel dat onze weerstand goed is. Mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen meer gevaar voor infecties.

Verkoudheid en griep zijn ook virussen.  Soms hebben we tijdens een griep ook koorts waardoor ons lichaam warmer is dan normaal. Ook dit is een verdediging tegen virussen want die houden niet van warmte. Bij griep zijn we vaak moe omdat ons lichaam hard aan de slag moet om het virus het lichaam uit te krijgen. Soms gaat griep ook gepaard met overgeven,. Ons lichaam probeert ons dan op die wijze te zuiveren en van het virus te verlossen.

Coronavirus actueel

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het coronavirus inmiddels officieel aangemerkt als een pandemie. Dit betekent  letterlijk: wereldwijd voorkomend. De maatregelen ter verspreiding van dit virus variëren van land tot land . Zo heeft Spanje, een van de zwaars getroffen landen (133 doden tot nu toe), inmiddels de noodtoestand aangekondigd en het leger ingezet.

Deze maatregelen kunnen, afhankelijk van de actuele situatie, ieder moment worden bijgesteld. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De actuele situatie wordt wereldwijd per land en gebied bijgehouden door de Wereld Gezondheidsorganisatie (zie interessante links).

Virus - Lichaam

Dat heb op Facebook gestaan!

Het is belangrijk om bij ernstige zaken als ziekten alléén af te gaan op informatie uit betrouwbare wetenschappelijke bronnen. In dit geval zijn dat bijvoorbeeld de GGD’s of het RIVM (zie interessante links). Kijk uit met Social mediaberichten op WhatsApp, Facebook of Twitter. Die kunnen behoorlijk misleidend zijn!


Spaans vocabulaire

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • virus = el virus
 • kroon = la corona
 • uitbraak = la epidemia
 • gevolgen = las consecuencias
 • erfelijk = hereditario
 • lichaamscel = la célula humana
 • levende organisme = el ser vivo / organismo
 • binnendringen = invadir (regelmatig werkwoord: invado, invades, invade…)
 • infecteren = infectar / contagiar (regelmatig werkwoorden: infecto, infectas, infecta…)
 • infectie = la infección / el contagio

 • aanvallen = atacar (regelmatig werkwoorden: ataco, atacas, ataca…)
 • DNA = ADN
 • voedingsstoffen = los nutrientes
 • afvalstoffen = residuos orgánicos
 • op peil houden = mantener en equilibrio
 • volledig lam leggen = parar / paralizar (regelmatig werkwoorden: paro, paras, para…) por completo
 • zich vermenigvuldigen = multiplicarse 
 • viral = viral
 • genetische verandering = la modificación genética
 • antibiotica = los antibióticos

 • een ziekte bestrijden = combatir (regelmatig werkwoorden: combato, combates, combate…) una enfermedad
 • preventieve maatregelen nemen = tomar (regelmatig werkwoorden: tomo, tomas, toma…) medidas preventivas 
 • handen wassen = lavarse las manos
 • thuis blijven= quedarse en casa 
 • geen hand geven = no estrechar (regelmatig werkwoorden: estrecho, estrechas, estrecha…) / dar (onreg.) la mano
 • contact vermijden = evitar (regelmatig werkwoorden: evito, evitas, evita…) / el contacto 
 • ziek zijn = estar enfermo
 • geneesmiddel = la medicina / el fármaco
 • beschermen = proteger 
 • bescherming = la protección

 • huid = la piel
 • als schild dienen= proteger 
 • hoesten = toser (regelmatig werkwoorden: toso, toses, tose…)
 • niezen = estornudar (regelmatig werkwoorden: estornudo, estornudas, estornuda…)
 • witte bloedcellen = los glóbulos blancos
 • vernietigen = destruir
 • verminderde weerstand = las defensas bajas / la inmunidad baja
 • verkoudheid = el resfriado
 • griep = la gripe
 • koorts = la fiebre

 • overgeven = vomitar (regelmatig werkwoorden: vomito, vomitas, vomita…)
 • zuiveren = limpiar (regelmatig werkwoorden: limpio, limpias, limpia…)
 • pandemie = la pandemia
 • verspreiding = la propagación
 • noodtoestand afkondigen = declarar (regelmatig werkwoorden: declaro, declaras, declara…) / el estado de alarma 
 • leger inzetten = pedir la ayuda del ejército

Spaanse uitdrukkingen en gezegden over dit onderwerp

Más vale prevenir que curar / Voorkomen is beter dan genezen

Hacerse viral / Viral gaan

Vb. Esa noticia se ha hecho viral / Dat nieuws heeft zich als een (virus) vuurtje verspreid

Meer Spaanse uitdrukkingen en gezegden

Klik hier om Spaans te leren met veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen en gezegden >>>

Wist je dat…?

Virussen worden bestudeerd in de virologie, een onderdeel van de medische microbiologie. De wetenschappers die zich hiermee bezighouden noemen we virologen.

De Nederlander Martinus Willem Beijerinck , hier in zijn laboratorium, wordt beschouwd als een van de grondleggers van de virologie en microbiologie.

Interessante links

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Virus - Lichaam

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly