Valkuilen in het Spaans en handige leertips

In deze post attenderen we je op een aantal belangrijke valkuilen in het Spaans en handige leertips om deze te omzeilen.

Waar moet ik goed op letten?

Een groot aantal van de door Nederlandstaligen gemaakte fouten valt onder een van de volgende categorieën:

  • woordgeslacht en concordantie
  • ser of estar
  • woordenboekgebruik

Woordgeslacht en Concordantie

Het Spaans maakt, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk. Leer zelfstandige naamwoorden daarom altijd met het lidwoord (la casa, el sol…) In het Spaans past het bijvoeglijk naamwoord zich in getal en geslacht aan aan het zelfstandig naamwoord:

Buenos días / Goedemorgen

Buenas noches / Goedenavond

Let op!  Voor mannelijke zelfstandige naamwoorden verandert “bueno” in “buen

Valkuilen in het Spaans en handige leertips

“Fin” is mannelijk (el fin) vandaar de afkorting “Buen“.

Concordantie werkwoord

Het Spaans en het Nederlands lopen niet altijd parallel wat betreft enkelvoud en meervoud:

De nieuwe bril kost dertig euro: Las nuevas gafas cuestan treinta euros → gafas is vrouwelijk meervoud

Ser of estar

Dit blijft een van de lastigste items voor beginners. Een gekwalificeerde docent Spaans kan je hierbij de nodige helderheid bieden. In grote lijnen geldt hiervoor:

Bij vaste eigenschap gebruik je SER: beroep, naam, uiterlijk, karakter, herkomst etc.

Holandalucía Spaans in Arnhem Spaans in Nijmegen

Wat ben jij lelijk! En jij dronken! Ach, dat is maar tijdelijk.

Bij een tijdelijke toestand gebruik je ESTAR: bv.  dronken zijn (estar borracho) of ziek zijn (estar enfermo). Estar wordt ook gebruikt in combinatie met een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord bv. verliefd zijn (estar enamorado) of in verwachting zijn (estar embarazada).

Woordenboekgebruik

Een goed woordenboek is raadzaam. Zelf gebruik ik  o.a. de sterwoordenboeken van Wolters-Noordhof, handzaam en een prima prijs kwaliteit verhouding.

Online woordenboeken kunnen prima ondersteuning bieden maar wees voorzichtig. Door hun drang naar volledigheid filteren gecomputeriseerde systemen hun informatie vaak onzorgvuldig!.

Holandalucía Spaans in Arnhem Spaans in Nijmegen

Neem dus nooit klakkeloos aan wat er staat, ook niet in een traditioneel woordenboek (een woordenboek in niet de Bijbel aldus mijn vroegere docenten van de vertaalopleiding!) maar check bij voorkeur meerdere bronnen. Nederlandse woorden met meer dan één betekenis hebben in het Spaans vaak verschillende vertalingen. Kijk dus goed naar de context en de toelichting achter de woorden.

Bronvermelding: Aanpassing van artikel van Digischool Vaklokaal Spaans.