Médico de cabecera – Huisarts

Wereld Huisartsendag wordt jaarlijks gevierd op 19 mei.  Wereldwijd vinden er op deze dag congressen plaats en zijn er sessies. Deze dag is in het leven geroepen om de dokter-patiënt-relatie te verbeteren en om (meer) waardering te vragen voor het werk van de huisarts.

Huisarts of huisdokter is de benaming voor een gespecialiseerde arts die niet in een ziekenhuis werkt.  De huisarts is dus een medisch specialist met als vak ‘generalisme’.

Eerste aanspreekpunt

Een huisarts is normaliter het eerste aanspreekpunt voor mensen met gezondheidsklachten. Hij/zij houdt overzicht over de situatie van de patiënt en kent de patiënten vaak al jaren. De veelzijdige medische kennis stelt dokters in staat zo’n 90% van alle klachten zelf te behandelen. Voor de overige klachten zal een dokter ons doorverwijzen naar een medisch specialist of een andere hulpverlener. De huisarts coördineert de benodigde patiëntenzorg.

Nederlandse huisartsen werken meestal als zelfstandig ondernemer. Een deel van hen werkt in loondienst van een (groep van)huisarts(en). Dit heet “hidha“: huisarts in dienst van een andere huisarts.

Médico de cabecera - Werk en beroep

De openingstijden van een huisartsenpraktijk  is door de week tussen 08.00 en 17.00 uur. Na 17.00 uur en in de weekenden is er een bereikbaarheidsdienst voor spoedgevallen. Bijna alle huisartsen zijn daarvoor aangesloten bij een huisartsenpost. Om als huisarts geregistreerd te blijven is het verplicht om eens in de paar weken zelf dienst te doen op het huisartsenpost.

De Nederlandse huisartsen zijn georganiseerd in landelijk verband via enkele organisaties, waarvan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de grootste zijn (zie interessante links).

Ondersteuning praktijkondersteuners en kaderhuisartsen

Huisartsen laten zich soms ondersteunen door praktijkondersteuners. Dit zijn doktersassistentes of verpleegkundigen die een speciale opleiding hebben gevolgd om zelfstandig patiëntenzorg te kunnen verrichten in de huisartsenpraktijk. Dit kan bijvoorbeeld gaan om chronische zorg bij bijvoorbeeld diabetespatiënten of ouderen of geestelijke zorgondersteuning (GGZ). .

Kaderhuisartsen zijn huisartsen met bijzondere medisch-inhoudelijke en organisatorische bekwaamheden op een specifiek gebied, bijvoorbeeld diabetes mellitus, palliatieve zorg, ouderenzorg of de GGZ. Ze hebben een aanvullende opleiding gedaan in een bepaald medisch deelgebied en kunnen hierdoor een extra medisch-inhoudelijke vraagbaak zijn voor huisartsen in de regio en extra zorg leveren aan hun eigen patiënten.

Daarnaast zetten zij zich vaak in in de organisatie van de zorg op hun specialisatie. Voorbeelden van mogelijke extra expertisegebieden zijn oogheelkunde, verloskunde, reizigersvaccinatie of echografie (zie interessante links).


Woordenschat Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht

 • huisarts = el médico de cabecera
 • congres = el congreso
 • dokter-patiënt-relatie = la relación médico paciente
 • medisch specialist = el médico especialista
 • eerste aanspreekpunt = el primer punto de contacto
 • gezondheidsklachten = las quejas de salud
 • patiënten = los pacientes / enfermos
 • medische kennis = el conocimiento médico
 • behandelen =  tratar (regelmatig werkwoord: trato, tratas, trata…)
 • doorverwijzen naar een specialist =  mandar (regelmatig werkwoord: mando, mandas, manda…) a un especialista 

 • hulpverlener = el asistente médico
 • patiëntenzorg = el cuidado de los pacientes / enfermos
 • zelfstandig ondernemer = el autónomo
 • werken in loondienst =  trabajar (regelmatig werkwoord: mando, mandas, manda…) por un salario / asalariado
 • in dienst zijn van  = trabajar (regelmatig werkwoord: mando, mandas, manda…) para
 • huisartsenpraktijk = la consulta del médico
 • spoedgevallen = los casos de emergencia
 • huisartsenpost = el médico de emergencia
 • geregistreerd zijn =  estar registrado
 • dienst doen =  tener servicio


Onder de Spaanse loep

Ook in Spanje zijn huisartsen erg geliefd. In kleinere plaatsen nemen ze nog altijd een prominente rol in. In de volgende video zie je hoe Dokter Rafael Andarias uit Jávea/Xávea (Costa Blanca) onlangs op hartverwarmende wijze werd onthaald toen hij na enkele weken op de IC te hebben gelegen wegens Corona weer naar huis mocht keren.

Klik op beeld hieonder (Link opent in aparte tab en je wordt rechtstreeks naar het bericht op facebook gestuurd)

Spaans met humor en praten over je werk

Ons bericht van vandaag in de categorie “Spaans met humor” staat ook in het teken van onze SUPERHELDEN!

Klik hier om Spaans te leren met een lach en praktische zinnen om te praten over je werk >>>

Superhelden!

Wist je dat…?

 • Meer dan 50% van de afstuderende huisartsen in Nederland is vrouw.
 • Op de huisartsenpost is vaak een callcenter bemand door ervaren doktersassistentes die de eerste beoordeling van de binnenkomende oproepen verzorgen. Bij zo’n eerste beoordeling blijken patiënten vaak geen directe beoordeling op de huisartsenpost nodig te hebben waardoor de assistente de patiënt zelfstandig een advies kan geven. Deze adviezen worden binnen een uur gecontroleerd op juistheid door een van de dienstdoende huisartsen. De art(en) die tijdens een dienst aanwezig zijn beschikken vaak over een visiteauto met een aanzienlijke hoeveelheid geneesmiddelen en medische apparatuur en een chauffeur met een medische opleiding die de arts kunnen ondersteunen bij medische handelingen.

Interessante links

Meer Spaans leren over dit onderwerp?

Klik hier om meer Spaans te leren over het onderwerp Verpleging >>>

Enfermera – Werk en beroep


Klik hier om meer Spaans te leren over het onderwerp Universele Gezondheidszorg >>>

Asistencia sanitaria – Lichaam

 

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Médico de cabecera - Werk en beroep

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly