Lengua de signos – Gebarentaal

De VN heeft 23 september uitgeroepen als Internationale Dag van de Gebarentaal. Deze dag dient om de aandacht te vestigen op het belang van het behoud van gebarentalen en Dovencultuur om de mensenrechten van doven te bevorderen. Werelddovendag wordt door de dovenwereld in Nederland en België gevierd op de laatste zaterdag van september.

Gebarentalen zijn natuurlijke talen met een eigen lexicon en grammatica die ontstaan zijn, net als gesproken talen, uit de behoefte van mensen om met elkaar te kunnen communiceren. Bij deze talen zijn echter niet de stem en het gehoor belangrijk maar staat het visuele aspect centraal: de handen, het gezicht en de ogen.

Nederland, België en Spanje

Gebarentaal is, anders dan je misschien zou verwachten, niet universeel. Doven gebruiken in ieder land hun eigen gebarentaal. Je hebt dus naast de Nederlandse Gebarentaal ook een Vlaamse en een Spaanse Gebarentaal. Wel is er een internationale Gebarentaal die gebruikt wordt door doven op internationale en bijeenkomsten en op informele wijze als ze reizen en socialiseren. Deze is eenvoudiger dan de gewone gebarentalen en het lexicon is beperkter.

Taalfamilies

Bij de gesproken talen is er sprake van taalfamilies. Zo zijn het Nederlands en het Duits nauw met elkaar verbonden omdat het beide Germaanse talen zijn. Dit fenomeen zie we ook terug in de gebarentalen al liggen de verbanden hier heel anders. De Nederlandse en Amerikaanse Gebarentalen zijn namelijk familie van de Franse Gebarentaal. De Britse Gebarentaal is verwant aan de Australische en Nieuw Zeelandse Gebarentaal. De Britse en Amerikaanse Gebarentaal hebben weinig met elkaar gemeen.

Lengua de signos - Taal en herkomst

De geheime taal van de waaier kun je ook zien als een soort gebarentaal (zie Wist je dat…?)

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • gebaren hacer signos
 • gebarentaal = la lengua de signos
 • doven = los sordos
 • lexicon = el vocabulario
 • stem = la voz
 • gehoor = el oido / la audición
 • horen oir 
 • handen = las manos
 • gezicht = la cara
 • ogen = los ojos
 • taalfamilies = las familias de lenguas
 • Germaanse talen = las lenguas germánicas
 • verwant zijn aan estar relacionado con 

Wist je dat…?

  • De Spaanse waaier heeft meer functies dan alleen verkoeling bieden. Er schuilt namelijk een geheime gebarentaal achter waarmee vrouwen kunnen reageren op de avances van mannen. Op deze video worden een aantal van deze gebaren en hun betekenis getoond met prachtige waaiers van bekende modeontwerpers.

 • Volgens de Wereldfederatie van Doven zijn er wereldwijd zo’n 72 miljoen doven waarvan meer dan 80% in ontwikkelingslanden en worden er meer dan 300 verschillende gebarentalen gesproken.
 • De Nederlandse Gebarentaal was jarenlang verboden. Op een congres van het dovenonderwijs in Europa in 1880 werd het gebruik van gebaren in opvoeding en het onderwijs aan doven afgeraden. Dove kinderen kregen sindsdien geen onderwijs meer in gebarentaal en het gebruik werd verboden. Men beschouwde het als een soort pantomime waarmee je alleen concrete zaken kon uitbeelden.

Interessante links

Op de site https://www.hetgebaarvandedag.nl/ zie je iedere dag één officieel  gebaar uit de Nederlandse Gebarentaal.

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Lengua de signos - Taal en herkomst