Familie en gezin

Familia2

Familie en gezin – La familia

Op 15 mei vieren we de Internationale Dag van de Familie en Gezin, een dag waarop we stil bij het belang van het gezin en de positie van kind en ouders binnen het gezin.

Met “gezin” wordt normaliter “het kerngezin” bedoeld bestaand uit vader, moeder en twee biologische kinderen. Maar iedereen weet dat het hedendaags gezin al lang niet meer aan dit criteria voldoet. Hedendaagse gezinnen zijn diverser. Zo kennen we inmiddels ook éénoudergezinnen, adoptie- en pleeggezinnen en samengestelde gezinnen. En wat dacht je van:

 • holebi-gezinnen: samentrekking van homoseksueel, lesbisch en biseksueel. Transgenders vallen hier niet onder
 • nest-gezin: Het huis blijft bewoond door de kinderen en het zijn de ouders die elke week van woning wisselen
 • mikado-gezin: Twee individuen, ongeacht geslacht, waarvan minstens één met kinderen uit een vorige relatie, starten een nieuwe duurzame relatie, met al dan niet een huwelijk. Mogelijk krijgen ze op hun beurt weer kinderen.
 • co-ouderschap :  het samen opvoeden van kind door beide ouders, die niet samenwonen
 • LAT relatie : een liefdesrelatie waarbij twee minnaars een relatie hebben maar ervoor kiezen apart te wonen om de meer zelfstandigheid te bewaren.
 • LTA relatie : staat voor Living Together Apart is een vorm waarbij ouders na het beëindigen van hun relatie proberen bij een scheiding de negatieve gevolgen voor hun kinderen te beperken door te zoeken naar creatieve oplossingen om het ouderschap blijvend te delen

Daarnaast kennen we ook nog het fenomeen “Hotel Mama” waarbij jonge en niet zo jonge volwassenen langer bij hun ouder(s) blijven wonen.

familia1

En de boemerangkinderen, een term die wordt gebruikt voor jonge volwassenen die nadat zij korte tijd uit het ouderlijke huis zijn vertrokken weer terugkeren om bij de ouders te wonen.

Thema 2022

Het thema van dit jaar is: “Families en Urbanisatie”.

De COVID-19 crisis van de afgelopen jaren toonde ons het belang om te investeren in sociale politiek die de meest kwetsbare mensen en families beschermt. Gezinnen hebben het tijdens deze crisis extra zwaar te verduren. Zij moeten de familieleden beschermen, op hun kinderen passen die niet naar school kunnen en dit combineren met hun werk.

Als de economie klappen krijgt neemt de armoede toe. Met de onzekerheid neemt stress toe hetgeen zich vaak uit in de vorm van toenemend huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom moeten we kwetsbare families steunen, mensen die hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, diegenen die slecht gehuisvest zijn, diegenen die moeten zorgen voor kleine kinderen en de mantelzorgers.

Er zijn nog steeds veel vrouwen die naast hun werk ook thuis veel meer werk verrichten dan hun mannelijke partners wat het moeilijker maakt om werk en familieleven te combineren. Dit wijst ons wederom op het belang van gendergelijkheid binnen de familie.

Terwijl de wereld op dit moment vecht om een antwoord te vinden op de COVID-19 crisis kunnen we de manier overdenken en veranderen waarop onze economieën en gemeenschappen zijn gebaseerd om te komen tot grotere gelijkheid onder de mensen .Gendergelijkheid begint bij de familiekern. Actieplatform Peking biedt ons hiervoor o.a. een gericht stappenplan.


Woordenschat Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht

 • familie / gezin = la familia
 • kind = el hijo
 • ouders = los padres
 • biologisch = biológico
 • éénoudergezinnen = parejas monoparantales
 • adoptie- en pleeggezinnen = la familia adoptiva / la familia de acogida
 • adopteren=  adoptar (reg. ww.: adopto, adoptas, adopta…)
 • acoger=  opvangen
 • samengestelde gezinnen = familias compuestas
 • co-ouderschap = la coparentalidad
 • LAT relatie = vivir separados juntos
 • familieleden = los miembros de la familia
 • beschermen =  proteger 

 • kwetsbaar = vulnerable
 • op kinderen passen =  cuidar (regelmatig werkwoord: cuido, cuidas, cuida…) de sus hijos
 • familieleven = la vida familiar
 • combineren =  compaginar (regelmatig werkwoord: compagino, compaginas, compagina…)
 • huiselijk geweld = la violencia doméstica
 • kindermishandeling = el maltrato infántil
 • mantelzorger = el encargado de un enfermo o dependiente
 • gelijkheid = la igualdad
 • gendergelijkheid = la igualdad de género
 • stappenplan = la hoja de ruta

Woorden zoeken

Gerelateerd : Vader en Moeder

Klik hier om meer Spaans te leren over het onderwerp Vader en Moeder >>>

pare madre1

Gerelateerd: Opa en Oma

Klik hier om meer Spaans te leren over het onderwerp Opa en Oma >>>

26 7 abuelos
error: Deze inhoud is beschermd!