Wereldbevolking

poblacion

Wereldbevolking – Población mundial

Bericht geactualiseerd11-7-2022

De Internationale Dag van de Bevolking, ook wel Wereldbevolkingsdag, genoemd  wordt sinds 1987 gevierd op 11 juli.

Deze datum werd door het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA) uitgeroepen om de aandacht te vestigen op de overbevolking van mensen op aarde.

 De UNFPA, de grootste internationale hulporganisatie op het gebied van bevolkingsvraagstukken, zet zich in voor het promoten van het recht van iedere man, vrouw en kind op een gezond leven met gelijke kansen. 

Helaas hebben niet alle nieuwgeborenen nu hetzelfde toekomstperspectief. Het hangt er maar vanaf of je het geluk hebt in een rijk en vrij land als Nederland of België te worden geboren of dat doet in arm land als India of in een oorlogsland als Syrië.

Overbevolking of tekort? 

Het UNFPA heeft de wereld lange tijd gewaarschuwd voor de verwachte overbevolking die tot grote problemen zal leiden: voedsel– en water tekorten, uitputting van grondstoffen, geen goede plaats om te kunnen wonen en het ontstaan van conflicten. Maar is die angst wel gegrond?

turismo2 e1657556816569

Feit is dat er over veertig jaar bijna tien miljard mensen op aarde rondlopen, maar daarna neemt het aantal weer af. Waar andere studies de wereldbevolking zien doorgroeien, verwachten Amerikaanse demografen nu rond 2064 toch een keerpunt.

In  2100 zouden het, in plaats van 11 miljard “nog maar” 8,8 miljard zijn. En dat zou bij landen die hun migratiebeleid niet goed hebben afgestemd en te kampen hebben met veel vergrijzing juist weer tot economische problemen kunnen leiden. 

Wereldbevolking
Prognose wereldbevolking naar beneden bijgesteld

Factoren die de bevolkingsgroei bepalen

Een jaar geleden schatte de VN en andere instituten nog dat het aantal mensen deze eeuw zou doorgroeien tot bijna elf miljard.

Maar volgens de Amerikaanse demografen van de Universiteit van Washington is deze prognose gebaseerd op te rigide modellen die slechts rekening houden met factoren als vruchtbaarheid, levensverwachting en migratie.

Zo simpel liggen die factoren niet.  Neem nou de vruchtbaarheid bijvoorbeeld – het aantal kinderen per vrouw – hangt af van het onderwijs dat meisjes krijgen en van de mogelijkheden voor anticonceptie. Vrouwen met een hogere opleiding stellen het krijgen van kinderen uit.  

padre madre2
het aantal kinderen per vrouw hangt af van het onderwijs dat meisjes krijgen en van de mogelijkheden voor anticonceptie

Onzekerheid in de berekeningen

De Amerikanen geven daarom toe dat de uitkomst van hun berekeningen niet alleen afhankelijk is van zaken zoals de wereldwijde vruchtbaarheid maar ook van totaal onbekende factoren zoals oorlogen,  klimaatverandering of een grote pandemie zoals de pest in de 14e eeuw die 75 miljoen mensenlevens eiste.  


Spaans vocabulaire

 • wereldbevolking = la población mundial
 • overbevolking = la superpoblación
 • mensen = las personas
 • wereldbevolking = la población mundial
 • inwoners = los habitantes
 • groei = el crecimiento
 • groeien = crecer 
 • afnemen = decrecer
 • verdubbelen = duplicar (regelmatig werkwoorden: duplico, duplicas, duplica…)
 • verdrievoudigen = triplicar (regelmatig werkwoorden: triplico, triplicas, triplica…)

Zoek de woorden

Wist je dat…?

 • In Afrika groeit de bevolking straks nog wel door en verdrievoudigt ten zuiden van de Sahara zelfs, van ruim één naar ruim drie miljard. Maar de meeste landen zien hun inwonertallen afnemen. In landen als China en Japan, maar ook Zuid-Europese landen als Italië, Spanje en Portugal gaat het om meer dan een halvering.
 • Verwacht wordt dat de gemiddelde leeftijd zal stijgen van 32,6 naar 46,2 jaar.

Interessante links

Meer informatie over het onderwerp wereldbevolking op de site van het bevolkingsfonds UNFPH: https://www.unfpa.org/

error: Deze inhoud is beschermd!