Inleiding

Veel Spaanstalige uitdrukkingen gaan over het onderwerp eten.  We hebben er een aantal geselecteerd en deze ingedeeld op niveau waarbij we zijn uitgegaan van de constructies die bij de voorbeelden worden gebruikt.

In een eerdere bericht gebruiken we soortgelijke uitdrukkingen met voorbeelden op beginners en halfgevorderd niveau.

Hecho una sopa – drijfnat

 

Spaanse uitdrukkingen over eten - Gevorderd

Deze Spaanstalige uitdrukking komt zeker goed van pas in landen waar het vaak regent zoals Nederland en België.  “Hecho una sopa” betekent letterlijk “een soep geworden” en wordt gebruikt om aan te geven dat iemand door en door nat is geworden: 

 

Vb. Salió sin paraguas y llegó a casa hecho una sopa  Hij ging zonder paraplu weg en kwam doorweekt thuis 

Dar calabazas – Afwijzen 

De Spaanse uitdrukking “Dar calabazas” betekent letterlijk “pompoen geven” maar figuurlijk bedoelen we daarmee iemand afwijzen op het gebied van de liefde:

Vb. Desde que esa chica me dió calabazas no he vuelto a enamorarme – Sinds dat meisje mij afwees ben ik nooit meer verliefd geworden.  

Vaak wordt deze uitdrukking echter ook gebruikt in het kader van examens in de betekenis van “laten zakken“.

 

Vb. No estudió para el examen y su profesor le ha dado calabazas – Hij heeft niet geleerd voor zijn examen en zijn leraar heeft hem laten zakken.

 

Pasarse algo como una patata caliente – afschuiven

Spaanse uitdrukkingen over eten - Gevorderd

De Spaanstalige uitdrukking “Pasarse algo como una patata caliente” (letterlijk: iets doorgeven als een hete aardappel) gebruiken we om aan te geven dat  je geen verantwoordelijkheid neemt voor iets wat lastig is maar die verantwoordelijkheid liever bij iemand anders legt omdat je daar je vingers niet aan wilt branden. Voor “patata” wordt vaak ook “papa” gebruikt:

Vb. Era un asunto bastante delicado y se lo pasaban como patata/papa caliente Het was een lastig probleem dat ze meteen bij een ander legden

 

Poner cara de vinagre – een zuur gezicht trekken

“Zuur” wordt in het Spaans evenals in het Nederlands geassocieerd met “onaangenaam” of “pijnlijk“.  Een zuur gezicht trekken spreekt in dit geval dus voor zich:
Vb. ¿Por qué traía Pedro el otro día esa cara de vinagre? Porque le habían puesto una multa por exceso de velocidad – Waarom keek Pedro onlangs zo zuur? Omdat hij een boete had gekregen voor te snel rijden. 
 
Temblar como un flan – Doodsbang zijn

Spaanse uitdrukkingen over eten - Gevorderd

De Spaanse uitdrukking “Temblar como un flan”  (letterlijk: beven als een pudding) is erg visueel:

Vb. María se quedó paralizada al ver la silueta. Tenía tanto miedo que temblaba como un flan – María bleef stokstijf staan toen ze het schaduwbeeld zag. Ze was doodsbang.