Spaanse uitdrukkingen en gezegden met Agua – Water

Evenals in het Nederlands zijn er ook in het Spaans veel uitdrukkingen en gezegden over het onderwerp “Agua” wat “Water” betekent.  Een aantal van deze uitdrukkingen die in het Spaans vaak worden gebruikt hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Quedar(se) en agua de borrajas

De eerste uitdrukking wijkt af van de rest. Letterlijk vertalen snijdt hier geen hout waardoor enige uitleg wel op zijn plaats is. Het viel mij overigens op dat veel voorbeeldzinnen met deze uitdrukking die je op internet ziet een link hebben met het wereldje van de politiek. Als je de betekenis hieronder ziet snap je vast waarom.

Met het woord “Borrajas” in deze uitdrukking wordt de bernagie (Borago officinalis) of komkommerkruid bedoeld (zie foto), Dit is een ruwharige plant met blauwe bloemen die van oudsher al bekend stond om haar sterke medicinale werking.

Vroeger maakte men van de bladeren en stengels een aftreksel dat werd gebruikt om de diurese (vorming van urine door de nieren) en het zweten te bevorderen. Dit aftreksel schijnt echter zo’n flauwe smaak te hebben dat Spanjaarden het niet konden laten om er een uitdrukking van te maken.

Spaanse uitdrukkingen en gezegden met Agua - Water

Auteur: Hans Bernhard (Schnobby)

 

De uitdrukking geeft aan dat iets waar aanvankelijk veel van werd verwacht, tot grote teleurstelling van diegene die er zijn/haar hoop op had gevestigd, uiteindelijk op niets is uitgedraaid of “in het water is gevallen” om dichter bij ons huidige thema “water” te blijven :

Vb. Las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios han quedado en agua de borrajas / Het overleg tussen de bonden en de werkgevers draaide uiteindelijk op niets uit

Quedarse en” vertalen we in deze uitdrukking met “blijven steken in” (niet verder komen). In het Spaans gebruiken we het werkwoord  “quedar” vaak om een eindresultaat uit te drukken.

Weetje: bijzonder is dat voor deze uitdrukking oorspronkelijk een heel ander kruid werd gebruikt: de ‘cerraja’ (akkermelkdistel). Dit is een soort wilde sla die veel minder bekend was bij de mensen die het platteland hadden ingeruild voor de stad. Die stadsmensen maakten er gemakshalve “borraja” van, want dit kruid kenden ze wél.

Romper aguas / de vliezen breken

Destijds geloofden veel bijgelovigen dat vrouwen zwanger konden raken als ze op zo’n blad komkommerkruid stapten. Het uitblijven van die verwachte zwangerschappen moet ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de populariteit van voornoemde gezegde. Nu biedt het ons een mooie springplank naar onze volgende uitdrukking.

De uitdrukking “romper aguas” (de vliezen breken) spreekt voor zicht. Het enige verschil is dat het Spaans hier voor “vliezen”  het woord “agua” gebruikt waar men normaal daarvoor het woord “membranas” gebruikt. 

Vb. El parto también puede empezar al romper aguas / De bevalling kan ook beginnen met het breken van de vliezen

Spaanse uitdrukkingen en gezegden met Agua - Water

Parecerse / Ser como dos gotas de agua

Mocht zo’n bevalling tot een tweeling leiden dan komt deze uitdrukking helemaal goed van pas. Deze komt namelijk overeen met het Nederlandse “als twee druppels water op elkaar lijken“.

In het Spaans kunnen we hiervoor zowel het werkwoord “PARECERSE” (lijken) als “SER” (zijn) gebruiken:

Vb. Juan y Antonio son hermanos gemelos y se parecen el uno al otro como dos gotas de agua / Juan en Antonio zijn tweelingbroers en ze lijken op elkaar als twee druppels water 

Quedar / Estar claro como el agua

Was dit uitleg een beetje helder? Om te zeggen dat iets “helder als water is” zeggen we in het Spaans “Claro como el agua“.

We kunnen daarbij zowel het werkwoord “Quedar” (blijven) als het werkwoord “Estar” (zijn) gebruiken:

Quedar” vertalen we in deze uitdrukking met “zijn“.In het Spaans gebruiken we het werkwoord  “quedar” vaak om een eindresultaat uit te drukken.. Denk in het Nederlands in deze uitdrukking aan “blijven hangen”. Ook wordt het wellicht duidelijker als je er “geworden” bij denkt (zie vertaling):

Vb.  “¿Os ha quedado claro?” “Sí, nos ha quedado claro como el agua” / “Is het duidelijk” (geworden) / “Ja, het is helder als water” (geworden) 

Over water gesproken…

Spaanse uitdrukkingen en gezegden met Agua - Water

Weet je wat “Hecho una sopa” betekent? In deze uitdrukking komt het woord “agua” niet voor maar nat is het wel!

Klik hier om meer Spaans te leren met deze en andere leuke uitdrukkingen  >>>