Pesten

22 9 pesten

Pesten – Acoso

Pesten is net zoals (seksuele) intimidatie en lichamelijk geweld een vorm van ongewenst gedrag. Bij pesten worden mensen het mikpunt van grapjes of roddels. Je wordt genegeerd, gekleineerd en onder druk gezet met het doel om je buiten de groep te plaatsen.

Bij pesten denken we al gauw aan het schoolplein maar pesten kent vele vormen. Het komt evengoed op de werkvloer voor. Het structureel onveilig werkklimaat dat hierdoor kan ontstaan wordt vaak gezien als het gevolg van gebrekkig leiderschap.

Pesten
Pesten komt evengoed op de werkvloer voor

Cyberpesten

Cyberpesten, ook wel digitaal pesten of digipesten genoemd, is het pesten op internet. Ook dit verschijnsel is niet voorbehouden aan kinderen en tieners thuis en op school en komt voor tussen volwassenen en collega’s op het werk.

Bij cyberpesten blijven de gegevens in de meeste gevallen op internet bestaan waardoor het slachtoffer er jaren nadien nog schade van kan ondervinden.

Week tegen Pesten

Vandaag start in Nederland de landelijke Week Tegen Pesten. Het thema van dit jaar  Wees een held, met elkaar : Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Leraren worden, zoals vaker bij maatschappelijke en sociale problemen, aangesproken op zijn/haar correctieve verantwoordelijkheid en als dé spil beschouwd om pesten aan te pakken, een probleem dat zich immers op zijn of haar terrein afspeelt.

Als leerkracht zou je, zoals we ook zagen bij bedrijfsleiders op hun werk, alles in huis hebben om te werken aan een positief werkklimaat in een veilige omgeving.

Pesten verzorgt de slachtoffers enorm veel ellende en gaat niet zelden gepaard met symptomen als stress en burn-out. In sommige gevallen zien slachtoffers van deze laffe praktijken geen andere uitweg dan zichzelf het leven te ontnemen.

Pesten

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • pesten acosar (regelmatig werkwoord: acoso, acosas, acosa…)
 • seksuele intimidatie = el acoso sexual
 • lichamelijk geweld = la violencia
 • ongewenst gedrag = el comportamiento no deseado
 • mikpunt = el objeto
 • grapjes = las bromas
 • roddels = lascalumnias
 • negeren ignorar  (regelmatig werkwoord: ignoro, ignoras, ignora…) / desdeñar (reg. ww)
 • kleineren humillar (regelmatig werkwoord: humillo, humillas, humilla…)
 • onder druk zetten presionar (regelmatig werkwoord: presiono, presionas, presiona…)
 • buiten de groep plaatsen expulsar (regelmatig werkwoord: expulso, expulsas, expulsa…)  del grupo / mantener fuera del grupo
 • schoolplein = el patio de recreo
 • kennen manifestarse 
 • werkvloer = el ámbito laboral / trabajo
 • cyberpesten = el ciberacoso

Zoek de woorden

Uitspraak van deze woorden in het Spaans

Spaanse uitdrukkingen en gezegden

Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento / (letterlijk: niemand kan je inferieur doen voelen zonder je eigen toestemming) –  Eleanor Roosevelt, Amerikaanse politicus, diplomaat en activist en echtgenote van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt:

Meer Spaanse uitdrukkingen?

Leer Spaans met de meest gebruikte Spaanse uitdrukkingen en gezegden >>>

Acoso - Onderwijs en Werk

Wist je dat…?

Naast het schadelijke cyberpesten wordt internet ook gebruikt om ongewenst seksueel gedrag juist publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Met de hashtag #MeToo op Twitter en andere sociale media lukte het de MeToo-beweging in 2017 om wereldwijd aandacht te vragen voor dit probleem (zie interessante links)

Interessante links

error: Deze inhoud is beschermd!