Prevención del Suicidio – Suïcidepreventie

Sommige dagen vier je niet maar toch verdienen ze evenveel of zelfs meer aandacht. ‘Wereld Suïcide Preventie Dag’ op 10 september is zo’n dag. Het biedt ons de mogelijkheid om wereldwijd het thema zelfdoding en geestelijke gezondheidsproblemen even uit de taboesfeer te halen om het in de schijnwerpers te plaatsen.

En dat is hard nodig want suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem met verregaande gevolgen voor naasten en familie.

Alarmerende cijfers

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komen er ieder jaar meer dan 800.000 mensen om het leven door zelfmoord. Elke 40 seconde pleegt er iemand zelfmoord.

Nederland en België

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 1800 mensen een eind aan hun leven. Duizenden doen een poging en nog meer mensen hebben ooit aan een poging gedacht (zie overzicht cijfers Wist je dat…?).

In Vlaanderen sterven elke dag 3 personen door suïcide. Het is de eerste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15-19 jaar, bij volwassenen vrouwen tussen 20-34 jaar en bij volwassen mannen tussen 30-49 jaar. Het aantal suïcidepogingen ligt 10 keer hoger, wat betekent dat dagelijks ongeveer 30 personen in Vlaanderen een suïcidepoging ondernemen.(zie Interessante links).

Prevención del Suicidio - Familie

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • preventie = la prevención
 • suïcidepreventie = la prevención del suicidio
 • zelfdoding = el suicidio
 • geestelijke gezondheidsproblemen = los problemas psicológicos / psiquiátricos
 • taboe = el tabú
 • uit de taboesfeer halen = romper (regelmatig werkwoord: rompo, rompes, rompe…) un tabú
 • in de schijnwerpers plaatsen = prestar (regelmatig werkwoord: presto, prestas, presta…) especial atención
 • met verregaande gevolgen = con graves consecuencias
 • familie en naasten = los familiares y seres queridos
 • suïcidaal gedrag = el comportamiento suicida
 • om het leven komen = fallecer / morir
 • zelfmoord plegen = cometer (regelmatig werkwoord: cometo, cometes, comete…) suicidio
 • een eind maken aan je leven = quitarse la vida
 • zelfmoordpoging = el intento de suicidio
 • doodsoorzaak = la causa de muerte

Wist je dat…?

Zelfdoding kwam in 2018 in Nederland het meest voor in Zeeland en het minst in Flevoland. Elke dag overlijden er in Nederland 5 mensen door zelfdoding. Tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in Nederland door zelfdoding.

Voor een overzicht van de cijfers klik hier >>>

Interessante links

Video met korte uitleg van een klinisch psycholoog over gedachten bij zelfdoding

Gerelateerd bericht: We are all nuts!

Autisme, Add, Adhd…je bent zoals je bent en dat is geweldig Op 18 juni vieren we dat we dat we daar trots op mogen zijn! >>>

Neurodiversidad – Lichaam

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Prevención del Suicidio - Familie

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly