7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota

BBC1BAND

7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota

In dit artikel 7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota leer je een aantal veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen kennen waarin het Spaanse woord “Pelota” dat “bal” betekent centraal staat.

Dit binnen het thema “Sport” van de categorie Vrijetijdsbesteding (zie overzicht alle categorieën rechtsboven op deze pagina) in het Spaans.

Na afloop kun je hieronder je kennis toetsen.


Al buen jugador la pelota le viene

Letterlijk: een goede speler krijgt vanzelf wel de bal
Gebruik:  Als je je best doet en hard werk dan word je daarvoor vanzelf wel beloond

7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota
Foto: Lionel Messi – Al buen jugador la pelota le viene – Als je hard werkt word je vanzelf wel beloond

Estar en pelota

Gebruik: in je blootje staan

Vb.: Cuando su marido regresó a casa su amante estaba en pelota / Toen haar man thuis kwam stond zijn minnaar in zijn blootje

7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota
Estar en pelota – In je blootje staan

Waar blijven de ballen?

In alle Spaanssprekende landen wordt “TENER PELOTAS” (ballen hebben) gebruikt om aan te geven dat iemand moed en durf vertoont. 

Daarnaast drukken we hetzelfde in het Spaans ook uit met “EIEREN. ”  Klik hier voor veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen hierover >>>

BBC1BAND
De 140-voudig international van Engeland Alex Scott heeft geen boodschap aan het FIFA verbod. Zij droeg de solidariteitsband wél tijdens haar vooruitblik op Engeland – Iran. “Ballen” zijn duidelijk niet alleen aan mannen en voetballers voorbehouden.

Aún esta la pelota en el tejado

Deze Spaanse uitdrukking wijst er op dat een bepaalde zaak nog niet is afgedaan alvorens er een definitieve beslissing heeft plaatsgevonden. Je kunt deze uitdrukking ook in een andere context dan sport gebruiken.

Letterlijk: De bal ligt nog op het dak
Gebruik: Er is nog niets beslist, alles is nog mogelijk

Vb. : Mientras esté la pelota en el tejado no hay ganadores ni perdedores / Zolang de bal nog op het dak ligt zijn er nog geen winnaars of verliezers.

7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota
Aún está la pelota en el tejado – Alles is nog mogelijk

Miente más que una pelota gibosa

Letterlijk: verraderlijker zijn dan een vervormde bal (omdat je niet weet welke kant ie zal opstuiten)
Gebruik: een grote leugenaar zijn, liegen waar je bijstaat

Vb. Primero que solo había 3 muertos mientras son más de 6.500. Ahora que se siente gay y emigrante. El presidente de la FIFA miente más que una pelota jibosa.

Eerst zouden er slechts 3 doden zijn terwijl het in werkelijkheid meer dan 6.500 zijn. Nu zegt ie dat hij zich gay en migrant voelt. De voorzitter van de FIFA liegt waar hij bijstaat.

Video: Gianni Infantino voorzitter van de FIFA kan mooi praten maar hij liegt waar ie bijstaat. In het Spaans hebben we voor LIEGEN of LEUGENAAR nog diverse andere uitdrukkingen (zie hieronder).

LIEGEN en ONZIN UITKRAMMEN liggen dicht bij elkaar. In deze context vind ik persoonlijk de volgende Spaanse uitdrukking erg leuk:

Cada vez que habla sube el pan

Letterlijk: Ieder keer als hij/zij praat stijgt de broodprijs!

Betekenis: Hij/zij kramt alleen maar onzin uit

Dit was dus ook een prima reactie geweest op de woorden van de FIFA voorzitter:

mesientomigrante
Gianni Infantino: “Vandaag voel ik mij Qatarees, Arabier, Afrikaan, Gay, Gehandicapt, Arbeidsmigrant…
TV toeschouwer (man): “Ik voel me misselijk” TV toeschouwer (vrouw): “Ja, ik moet er ook van kotsen”.

Andere Spaanse uitdrukking voor LEUGENAAR

Klik hier voor veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen over schelden en beledigen >>>

 

Spaanse uitdrukkingen Holandalucía Spaans in Arnhem Spaans in Nijmegen

Hacerle la pelota a alguien

De volgende Spaanse uitdrukking wijst op het slijmen om iets gedaan te krijgen. 

Letterlijk: Iemand de bal maken
Gebruik: Bij iemand slijmen

Vb. Cuando se le mete algo en la cabeza no para / Als hij/zij iets in zijn/haar hoofd haalt dan blijft hij/zij zeuren

7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota
Hacerle la pelota a alguien – Bij iemand slijmen

O jugamos todos o pinchamos la pelota

Deze veelgebruikte Spaanse uitdrukking kent diverse varianten in het Spaans (zie ook hieronder). Het wordt gebruikt om aan te geven dat men niet bereid is verdere medewerking te verlenen ergens aan als de lusten en winsten niet beter worden verdeeld. In ieder geval wil diegene die het uit beter worden gecompenseerd.

Letterlijk: Of we spelen allen of we prikken de bal leeg
Gebruik: betere compensatie eisen, meer rechtvaardigheid

7 Spaanse uitdrukkingen over sport Pelota
 ¡O jugamos todos o pinchamos la pelota / We moeten er wel allemaal beter van worden!

Een veelgebruikte variant waarmee een link wordt gelegd naar de macht is:

O jugamos todos o rompemos la baraja

romper baraja
.
Met deze poster in de straten van Madrid wordt de Spaanse koning kwalijk genomen het volk te hebben misleid en wordt er voorgesteld om het pact (de monarchie) te beëindigen en van Spanje een Republiek te maken. We doen allen mee of we vernietigen het kaartenspel (la baraja) waarvan de koning deel uitmaakt.

Devolver la pelota a alguien

De eerste veelgebruikte Spaanse uitdrukking kennen we ook in het Nederland: de bal terugkaatsen of Wie kaatst, kan de bal verwachten

Letterlijk: Iemand de bal teruggeven
Gebruik: Iemand met dezelfde munt betalen, iemand op dezelfde vervelende manier behandelen, 

Vb. Él fue muy malo con ella y ahora ella le devuelve la pelota / Hij behandelde haar heel slecht en nu betaalt ze hem met dezelfde munt 

devolver pelota

Toets je kennis van bovenstaande Spaanse uitdrukkingen


error: Deze inhoud is beschermd!