Niño – Kind

Op 20 november vieren we wereldwijd de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, niet te verwarren met Kinderdag dat daarnaast ook in sommige landen, waaronder Nederland op 1 juni wordt gevierd en In sommige Aziatische landen als Japan en Zuid-Korea op 5 mei.

Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is opgesteld om wereldwijd de rechten van het kind veilig te stellen. Dit verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en het werd op 2 september 1990 van kracht.

Inmiddels hebben alle VN-lidstaten met uitzondering van de Verenigde Staten het Kinderrechtenverdrag geratificeerd. In totaal is het verdrag door 196 landen geratificeerd.

Niño - Familie en gezin

Gedenkplaat in Santiago de Chile met de Rechten van het Kind


Belangrijkste rechten van het kind

Onder een kind wordt in het Kinderrechtenverdrag verstaan ieder mens jonger dan 18 jaar. Een kind heeft volgens dit verdrag recht op:

 • en veilig en gezond leven
 • een naam en een nationaliteit
 • onderwijs
 • eigen geloof en cultuur
 • een gepaste vrije mening
 • een band met de ouders en te groeien bij familie
 • goede geneeskundige verzorging en zorg bij een handicap
 • privacy en een thuis
 • sociale zekerheid en een toereikende levensstandaard
 • vrije tijd en spel
 • veilig drinkwater

Bescherming van het kind

Een kind heeft recht op bescherming tegen:

 • discriminatie
 • wederrechtelijk overbrengen naar een ander land
 • geweld, misbruik, verwaarlozing
 • economische uitbuiting
 • verdovende middelen of drugs
 • seksuele exploitatie en seksueel misbruik
 • ontvoering en kinderhandel
 • foltering, doodstraf, levenslange gevangenisstraf, willekeurige vrijheidsberoving
 • kinderarbeid, mishandeling en geweld en bij een oorlog

Een kind heeft bovendien recht op extra bescherming als het valt onder de categorie:

 • pleegkinderen, adoptiekinderen, vluchtelingen
 • gehandicapte kinderen
 • minderheden
 • kinderen tijdens gewapende conflicten
 • verwaarloosde of misbruikte kinderen
 • kinderen die vervolgd worden voor een strafbaar feit

Toezicht op naleving Verdrag

Het toezicht op de naleving van dit verdrag wordt sinds 1998 in België uitgeoefend door de kinderrechtencommissarissen van Vlaanderen en Wallonië. Nederland heeft met dit doel in 2010 de Kinderombudsman ingesteld.

Niño - Familie en gezin

Illustratie van het boek de Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupery (zie verderop in dit artikel)

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • kind= el niño
 • rechten van het kind = los derechos del niño
 • verdrag over de rechten van het kind = la convención sobre los derechos del niño
 • veilig stellen / salvaguardar (regelmatig werkwoord: salvaguardo, salvaguardas, salvaguarda…)
 • en veilig en gezond leven = una vida segura y saludable
 • een naam en een nationaliteit = un nombre y una nacionalidad
 • onderwijs = la educación
 • eigen geloof en cultuur = su propia religión y cultura
 • een gepaste vrije mening = su propia opinión
 • een band met de ouders en te groeien bij familie = lazos familiares y crecer con su familia
 • goede geneeskundige verzorging en zorg bij een handicap = asistencia médica y cuidados en caso de minusvalía
 • privacy en een thuis = la intimidad y un hogar
 • sociale zekerheid en een toereikende levensstandaard = la seguridad social y un nivel de vida aceptable
 • vrije tijd en spel = el ocio
 • veilig drinkwater = el agua potable

 • discriminatie = la discriminación
 • wederrechtelijk overbrengen naar een ander land = trasladar (reg. ww) de forma ilegal a otro país
 • geweld, misbruik, verwaarlozing = la violencia, el abuso y la negligencia
 • economische uitbuiting = la explotación con fines lucrativos
 • verdovende middelen of drugs = las drogas
 • seksuele exploitatie en seksueel misbruik = la explotación o el abuso sexual
 • ontvoering en kinderhandel = el secuestro y la trata de niños
 • foltering, doodstraf, levenslange gevangenisstraf, willekeurige vrijheidsberoving = la tortura, la pena de muerte, la cadena perpetua, el encarcelamiento ilegal
 • kinderarbeid, mishandeling en geweld en bij een oorlog = el trabajo infantil, el maltrato y la violencia de guerra

Wijze uitspraken over kinderen

De volgende wijze uitspraken zijn van Antoine de Saint-Exupery – Franse piloot en schrijver van het wereldberoemde boek De kleine prins – zie Spaanstalige films over dit onderwerp hieronder)

 • Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos / De kinderen moeten soms heel veel geduld hebben met hun ouders.
 • Los adultos nuca entienden nada por sí mismos, y es agotador para los niños estar explicándoles todo / Ouders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd alles weer uit te moeten leggen
 • Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan / Alle volwassenen waren ooit kinderen maar slechts weinigen herinneren het zich

Wist je dat…?

 • De eerste staat die een kinderdag invoerde was Turkije. Dit gebeurde onder Mustafa Kemal Atatürk (vader van de Turken) in 1920.
 • Test nu je kennis van kinderrechten met een korte test en maak kans op een mooie prijs op: https://www.kinderrechten.nl/jeugd/quizzzzz/

Interessante links!

 • Het Kinderrechtencollectief heeft als missie het waarborgen van de rechten van kinderen in Nederland. Het collectief bestaat uit zes kinderrechtenorganisaties waaronder UNICEF Nederland en Save the Children: https://www.kinderrechten.nl/
 • In België biedt het Kinderrechten Commissariaat hulp inzake kinderrechten:  https://www.kinderrechten.be/

Spaanstalige films over dit onderwerp

“De Kleine Prins” is het beroemde boek van de Franse auteur Antoine de Saint-Exupéry. Het is na de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld. Het verhaal is diverse keren verfilmd. Klik hier om Spaans te leren met deze film >>>

El principito – De kleine prins

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Niño - Familie en gezin