Europa

Europa

Europa

Op 9 mei, de Dag van Europa herdenken we dat de EU organisaties moet beschermen die onze Democratie voorstaan. 

Op deze Dag dienen we stil te staan bij het feit dat wat ons verbindt sterker is dan wat ons verdeelt.

De EU biedt eenheid boven nationale, culturele en religieuze verschillen om waarden uit te dragen die we gezamenlijk delen zoals democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten. Autoritaire populistische leiders doen er alles aan om ons te verdelen op grond van onze afkomst, voorkeur of geloof. 

Maatschappij wil betrokken leiders 

Maar eigenlijk willen de meeste mensen hetzelfde: betrokken leiders die zich inzetten voor hun burgers en regeringen die ons allen gelijke kansen bieden. 

Op deze dag is het goed om stil te staan bij die burgerinitiatieven die tezamen met veel journalisten en andere instanties betrokken zijn bij de supervisie van de rechten van de mens en er hard voor werken om deze waarden werkelijkheid te laten worden en te garanderen dat onze gemeenschappen  vrij en rechtvaardig zijn. 

Democratie onder vuur

Maar die instanties die over onze democratie moeten waken staan steeds verder onder vuur en niet alleen van autoritaire regimes. 

Campagnes van regeringen om tegenstanders in diskrediet te brengen, financiële restricties  en de oneerlijke opgelegde beperkingen bij de uitvoering van hun werk brengen hun bestaan in gevaar en daarmee onze rechten en democratie.  

 

Burgerinitiatieven staan onder druk

Zelfs in solide democratieën staan burgerinitiatieven behoorlijk onder druk.  In Frankrijk is er een nieuwe wet waarmee de regering de publieke financiering kan stilzetten of afwijzen als deze vindt dat het werk van een organisatie in strijd is met de “nationale belangen”. Dit laatste heeft men wellicht expres niet gedefinieerd.

De opheffing van twee groepen, het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk en de Coördinatie tegen Racisme en Islamofobie tonen aan dat de regering die macht ook daadwerkelijk gaat gebruiken. 

Duitsland

De regeringen van Kroatië, Estonia, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Slovenië  hebben het de burgerorganisaties niet makkelijk gemaakt.

In Duitsland hebben politici van de centrum-rechtste partij onder druk van de lobby’s van de werkgevers, gebruik gemaakt van een verouderde wetgeving om er voor te zorgen dat de fiscus de belastingvrijstelling opheft voor burgerorganisaties die vechten voor zaken die haaks staan op hun belangen zoals als het milieu. 

Video:

Heeft Duitsland wel plekkenwaar burgers zich vrij uit kunnen spreken? Zie voor uitleg over Civic Space Wist je dat…? hieronder. 

Polen en Hongarije

De situatie is vele malen slechter in landen die een gerichte strategie voeren om een eind te maken aan de democratie.

Nadat het Gerechtshof uitspraak deed dat de Hongaarse wet tegen de NGO’S in strijd was met de Europese wet, ruilde de Hongaarse regering deze simpelweg om voor een andere eveneens problematische wet.

De Poolse regering die in het verleden campagnes heeft opgezet om burgerorganisaties in diskrediet te brengen die vechten voor gelijkheid van de LGBTIQ gemeenschap, het recht op abortus, valt nu organisaties aan die mensen proberen te helpen bij hun vlucht naar Polen via Belarus. 

Fake processen om burgerinitiatieven te slopen

Naast die campagnes om die organisaties in diskrediet te brengen en hun beperkende wetten vallen sommige politici en bedrijven terug op valse beschuldigingen  om te voorkomen dat burgerinitiatieven en journalisten hun illegale en corrupte praktijken naar buiten brengen. 

Dit noemen we SLAPP (zie Wist je dat…?) : strategische rechtszaken tegen de publieke participatie.

Witteboordencriminelen starten een SLAPP niet met het doel om deze te winnen. Hun doel is om hun fondsen te gebruiken om de burgerorganisaties te dwingen tot slopende rechtspraakprocedures die een sterk beroep doen op hun fondsen en op hun activistische weerbaarheid en die van journalisten sterk bezwaren.  

Zo werden in maart 2022, Greenpeace Spanje en andere organisaties aangeklaagd wegens laster door  agromagnaat Valle de Odieta, nadat deze hadden verklaard dat het water en de grond van een enorme industrieel boerenbedrijf vervuild was.

In Slovenië heeft het OM een van de leiders van de wielerprotesten dier op vrijdag worden gehouden een boete van meer dan 50.000 euro opgelegd zogenaamd om de kosten te dekken voor de veiligheid tijdens de protesten tegen de regering. 


Positieve signalen

De EU heeft erkend dat de SLAPPs (zie Wist je dat…?) een probleem vormen voor onze democratie. Vorige maand werd een wetsvoorstel ingediend om deze tegen te gaan.  Ook wordt de financiële steun aan burgerinitiativen geïntensifieerd.

De EU heeft aangegeven de staat van de burgerruimten te zullen bestuderen en eind dit jaar met een rapport te verschijnen. 

Ook op andere gebieden gloort er licht aan het horizon. De Europese Commissie heeft uiteindelijk nieuwe machten gebruikt om fondsen te sturen naar Hongarije. 

De regering van Hongarije gebruikte dit geld om hun economische partners te verrijken die hen tegelijkertijd hielpen om aan de macht te blijven.

En de resultaten van de verkiezingen in Frankrijk en Slovenië tonen dat kiezers zich verzetten tegen desinformatie en de verdeling die extreem rechts voorstaat. 

Spaans vocabulaire

Europa

 • voorstaan = defender 
 • verbinden = unir (reg. ww.: uno, unes, une…)
 • verdelen = separar, dividir (reg. ww.: separo, separas, separa…)
 • eenheid = la unidad
 • verschill = la diferencia 
 • waarden = los valores
 • delen = compartir (reg. ww.: comparto, compartes, comparte…)
 • rechtstaat = el estado de derecho
 • rechten = los derechos
 • afkomst = la descendencia
 • voorkeur = las preferencias 
 • religie = la religión
 • betrokken leiders = los jefes de estado comprometidos

 • gelijke kansen bieden = ofrecer oportunidades similares 
 • journalisten = los periodistas
 • vrij = libre
 • rechtvaardig = justo
 • onder vuur staan = ser atacado por 
 • in diskrediet brengen = descalificar (reg. ww.: descalifico, discalificas, discalifica…)
 • tegenstander = el enemigo, oponente, adversario
 • financiële restrictie = las restricciones económicas
 • beperkingen opleggen = establecer limitaciones
 • uitvoering van werk = la elaboración de una tarea 
 • in gevaar brengen = poner en peligro
 • bestaan = la existencia

Zoek de woorden

Wist je dat…?

SLAPP (Engels acroniem voor Strategic Lawsuit Against Public Participation) is het aanspannen van een rechtszaak om een kritische partij te intimideren en tot zwijgen te brengen.

De strategie kan onder meer zijn de aangeklaagde partij te dwingen tot het maken van dusdanig hoge juridische kosten dat de aangeklaagde partij de kritiek of oppositie moet opgeven.

Het dreigen met rechtszaken kan op zichzelf al een ontmoedigend effect hebben.


Interessante links

Greenpeace Spanje >>>

Greenpeace internationaal >>>

Related Articles

error: Deze inhoud is beschermd!