Primeros auxilios – Eerste hulp

De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen hebben de tweede zaterdag van september uitgekozen om ‘Wereld Eerste Hulp Dag’ te organiseren. De boodschap is dat iedereen eerste hulp kan leren en dat eigenlijk ook zou moeten doen aangezien Eerste hulp letsel kan voorkomen en levens kan redden.

Ook dient Eerste hulp breder toegankelijk te worden want ieder mens heeft daar recht op. Het is belangrijk dat iedereen in dagelijkse situaties én in noodsituaties hiermee dient om te gaan.

Rode Kruis

Deze internationaal opererende gezondheidsorganisatie biedt als eerste ter plaatse hulp bij calamiteiten. Vaak gebeurt dit in oorlogsgebieden, rampgebieden en andere plekken waar gewonden kunnen zijn.

Naast deze internationale noodhulp is het Rode Kruis ook verantwoordelijk voor goede voorlichting over het belang van snelle medische zorg.

Spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers

Eerste hulp bij ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam eerstehulpverlening (EHV) en spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening.

EHBO wordt verleend in elke situatie waar (levensbedreigende) letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO’ers worden behandeld.

Wereldwijd worden vrijwilligers door opleidingsinstituten getraind om deze hulp te kunnen verlenen. Het opleidingsniveau kan variëren van een basisreanimatiecursus tot een volwaardige en uitgebreide EHBO-cursus.

De 5 Basisregels van het Oranje Kruis en verwanten

Zie ook Vocabulaire Spaans

Bij het verlenen van EHBO volgens het Oranje Kruis-systeem houdt men rekening met vijf belangrijke punten:

Primeros auxilios - Lichaam

 1. Let op gevaar. Zorg ervoor dat je zelf, omstanders en het slachtoffer geen gevaar lopen
 2. Ga eerst na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert. Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd of kijk wat er is op te maken uit de situatie ter plaatse
 3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. Een slachtoffer is vaak geschrokken en heeft iemand nodig die hem opvangt en geruststelt; wees rustig en zorgzaam maar ook kordaat. Zorg voor beschutting tegen kou of hitte.
 4. Zorg voor professionele hulp. Laat een omstander het alarmnummer bellen en laat onderstaande punten doorgeven. Vraag de beller daarna terug te komen, zodat u zeker weet dat er is gebeld. De volgende informatie is voor de hulpdiensten van belang:
 • welke hulpdienst nodig is (ambulance)
 • plaats waarheen de hulp moet komen
 • wat er gebeurd is
 • aantal slachtoffers
 • de vermoedelijke leeftijd
 • wat het slachtoffer mankeert. Vermeld ook expliciet of er een reanimatie plaatsvindt

5. Help het slachtoffer op de plaats waar deze is aangetroffen. Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn toestand verslechteren. Verplaats een slachtoffer alleen, indien er sprake is van acuut gevaar.

Let op! (zie ook Wist je dat…? voor info handige apps in Nederland en België )

Nederland

EHBO’ers kunnen zich in Nederland aansluiten bij een lokale EHBO-vereniging of Rode Kruisvereniging. Deze verenigingen kunnen zijn aangesloten bij koepelorganisaties. Nederland kent enkele grote koepelorganisaties voor EHBO.

In aantal leden is de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (KNV EHBO), een EHBO-koepelorganisatie, waarbij ongeveer 550 verenigingen zijn aangesloten, de grootste EHBO-organisatie in Nederland.

In Nederland is er geen sprake van een overheidserkenning van EHBO-organisaties en hebben alle EHBO-diploma’s voor de wet eenzelfde status. Hier heeft elke EHBO-organisatie haar eigen EHBO-richtlijnen vastgesteld en kunnen eerstehulpverleners (EHBO’ers) volgens eigen eindtermen certificeren.

Online Spaans leren Lichaam 10 september

Het Oranje Kruis boekje met de officiële lesstof voor het Diploma Eerste Hulp al bijna een eeuw een begrip en onmisbaar bij het volgen van een cursus Eerste Hulp.

In de praktijk hanteren alle certificerende EHBO-organisaties hier min of meer dezelfde basisrichtlijnen zij het met behoorlijke niveau- en opleidingsverschillen. Er is meer keuzemogelijkheid voor de consument en bedrijven gekomen in kwaliteit en opleidingsniveau van eerste hulp opleidingen, al naar gelang de behoefte en/of noodzaak (RI&E).

België

In België zorgen het Rode Kruis, Het Vlaamse Kruis en vele bedrijven voor EHBO-opleidingen. Ze geven daarvoor elk hun eigen handboeken uit. Het Rode Kruis organiseert na de Helper-cursus, ook nog bijkomende opleidingen tot ambulancier. De eerstelijnsgeneeskunde is in België de huisarts, de huisarts van wacht of de spoeddienst van het ziekenhuis.

Primeros auxilios - Lichaam


Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • Het Rode Kruis = La Cruz Roja
 • De Rode Halvemaan = La Media Luna Roja
 • EHBO = los Primeros Auxilios
 • nodig hebben = necesitar (regelmatig werkwoord: necesito, necesitas, necesita…) / requerir 
 • bieden ofrecer 
 • hulp = la ayuda / el cuidado
 • leren = aprender (regelmatig werkwoord: aprendo, aprendes, aprende…)
 • letsel voorkomen = prevenir lesiones
 • levens redden = salvarofrecer  vidas
 • noodsituatie = la situación de emergencia
 • ernstig = grave
 • de situatie onder controle hebben = controlar (regelmatig werkwoord: controlo, controlas, controla…) la situación
 • reanimeren = reanimar (regelmatig werkwoord: reanimo, reanimas, reanima…)
 • reanimatie = la reanimación
 • ziekenwagen = la ambulancia

De 5 basisregels in het Spaans

1. letten op gevaar = verificar (regelmatig werkwoord: verifico, verificas, verifica…) los alrededores
2. nagaan wat is gebeurd = preguntar (regelmatig werkwoord: pregunto, preguntas, pregunta…) lo ocurrido / nagaan wat iem. mankeert = verificar (regelmatig werkwoord: verifico, verificas, verifica…) el estado de la persona
3. gerustellen = tranquilizar (regelmatig werkwoord: tranquilizo, tranquilizas, tranquiliza…) / beschutting bieden = ofrecer protección
4. professionele hulp inschakelen = pedir ayuda profesional
5. ter plaatse hulp bieden = ofrecer ayuda en el mismo lugar / niet verplaatsen = no mover


Spaanse uitdrukkingen over het lichaam

Klik hier om Spaans te leren met veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen over het lichaam >>>

Online Spaans leren Spaanse uitdrukkingen over het lichaam


Wist je dat…?

Met deze EHBO-app heb je alle EHBO-instructies altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app je ook gesproken instructies. Download gratis voor iPhone en Android op.https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/ >>>

In Belgie is recentelijk ook een gratis app gelanceerd met handige (video-)lessen over de basisvaardigheden van eerste hulp. De app loodst je door een duidelijk omschreven stappenplan. Dowload gratis voor iPhone en Android op https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/gratis-app-eerste-hulp/ >>>

Interessante links

Test je basis EHBO kennis met enkele meerkeuzevragen op de site van Eerste hulp en Reanimatie: http://ikehbo.nl/ehbo-toets/vijf-punten-test.php >>>

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Primeros auxilios - Lichaam

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly