Coöperatieven

cooperativas

Coöperatieven – Cooperativas

Internationale Dag van de Coöperatieven

Op de eerste zaterdag van juli vieren we de Internationale Dag van de Coöperatieven. Deze dag is opgericht door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) ter bevordering van de samenwerking tussen mensen, landen en bedrijven om zo  efficiënter te kunnen opereren. Het idee hierachter is dat het geheel meer is dan de som der delen.

Wat is een coöperatie?

ICA definieert een coöperatie als: “autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen d.m.v. een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren“.

Bij coöperatief ondernemen draait het om samen ondernemen vanuit een gemeenschappelijke behoefte, denk bijvoorbeeld aan de productie van groenten, fruit en zuivel om gezamenlijk een faire prijs voor de producten te kunnen krijgen (zie fairtrade). Maar het draait ook om samen verantwoordelijkheid nemen en samen de meerwaarde delen.

Fundamentele waarden

De fundamentele waarden van de coöperatieve beweging zijn: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Coöperatieven

Fairtrade coöperaties

Het delen van middelen, kennis en ervaring en een gezamenlijke visie, een democratische structuur en solidariteit maakt Fairtrade coöperaties sterker. Het stelt ze in staat beter voor zichzelf op te komen in een handelsomgeving waar boeren vaak uitgebuit worden.

Enkele duizenden kleinschalige Fairtrade boerenorganisaties vieren jaarlijks wereldwijd de Internationale Dag van de Coöperaties.

De omvang van deze coöperaties verschilt van 2 leden tot meer dan 90.000 (gemiddeld 260). Wereldwijd profiteren vele boeren van het feit lid te zijn van een Fairtrade coöperatie.

Fatsoenlijk inkomen mag dan een basis mensenrecht zijn maar miljoenen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden verdienen zelfs niet genoeg om eten, huisvesting of onderwijs te betalen.

De prijs boeren ontvangen voor koffie, thee, cacao of bananen is veel te laag waardoor zij ook hun arbeiders geen fatsoenlijk loon kunnen betalen.

Fairtrade coöperaties hebben meer macht om betere deals met afnemers uit te onderhandelen. Ze hebben betere toegang tot krediet en andere financiële diensten.

De leden beslissen gezamenlijk hoe ze de Fairtrade premie investeren en voor vrouwen kan lidmaatschap van een coöperatie een eerste stap zijn naar gendergelijkheid en zelfbeschikking.

Vocabulaire Spaans


Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • coöperatieven = las cooperativas
 • samenwerken = cooperar (regelmatig werkwoord: coopero, cooperas, coopera…)
 • samenwerking = la cooperación / la unión
 • zich verenigen = unirse
 • eendracht maakt macht (zie Spaanse uitdrukkingen) = la unión hace la fuerza
 • coöperatief ondernemen = la empresa cooperativa
 • gemeenschappelijke behoefte = necesidad colectiva
 • fair trade / eerlijke handel = el comercio justo
 • zelfredzaamheid = la autosuficiencia
 • zelfredzaam = autosuficiente
 • verantwoordelijk = responsable
 • verantwoordelijkheidszin = el sentido de la responsabilidad
 • billijkheid = la equidad

Overhoor jezelf met dit Spaans vocabulaire


Spaanse uitdrukkingen en gezegden

La unión hace la fuerza – Eendracht maakt macht

Dit was de zinspreuk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Nu is het de nationale wapenspreuk van België, van de Zuid-Afrikaansche Republiek, Bulgarije en de Republiek Haïti.

Spaanstalige film gerelateerd aan dit thema

Klik hier om Spaans te leren met een Spaanstalige film over dit thema >>>

UNLUGAR ENELMUNDO

Wist je dat…?

 • Het woord Synergie (Sinergia in Spaans) komt van het Grieks “synergia” wat samenwerking betekent. Synergie is de meeropbrengst die ontstaat bij het samengaan van delen ten opzichte van de som van die delen.
 • Hieronder zie je twee voorbeelden van de vele duizenden Fairtrade coöperaties wereldwijd die ons tonen hoe het Fairtrade coöperatiemodel hun leden helpt:

Koffiecoöperatie Koperasi Kopi Wanita Gayo in Atjeh, Indonesië is de eerste koffiecoöperatie in Zuidoost-Azië gerund door vrouwen (470). Opgezet om vrouwen een stem te geven in deze conservatieve door mannen gedomineerde gemeenschap. De bijbehorende Fairtrade premie willen ze investeren in een centrum voor reproductieve gezondheid en een ambulance voor de gemeenschap.

Theecoöperatie Sukambizi in Malawi, investeerde de Fairtrade premie in de bouw van 12 schoolblokken in verschillende dorpen zodat de kinderen nu dichterbij naar school kunnen. De coöperatie bouwde ook een kraamkliniek, kocht een ambulance en stelde schoon drinkwater beschikbaar aan 4000 gezinnen.

Interessante links

 • Fairtrade Original werkt nauw samen met boeren en producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun missie: eerlijk eten en drinken bereikbaar maken voor iedereen door het ontwikkelen van lokale handelsketens. Kijk voor producten, (h)eerlijke wereldrecepten e.a. https://www.fairtradeoriginal.nl/
error: Deze inhoud is beschermd!