Wereldvrouwendag 2018

Hier leer je Spaanse woordenschat (link onderaan) en kom je meer te weten over het onderwerp Wereldvrouwendag dat jaarlijks op 8 maart wereldwijd wordt gevierd.

Gelijke rechten

Volgens de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens dienen mannen en vrouwen gelijke rechten te hebben. Dit zou bijdragen aan een vreedzame en duurzame wereld. De praktijk leert ons echter dat vrouwen en meisjes vaak achtergesteld zijn in vergelijking tot jongens en mannen.

Wereldvrouwendag

Het “Sustainable Development” Goals (SDGs), of simpelweg Global Goals is een agenda met de oproep om een eind te maken aan de wereldarmoede, om onze planeet te beschermen en er voor te zorgen dat er voor iedereen vrede en welvaart is.

Daarin wordt gepleit voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk. Ook moeten vrouwen op gelijkwaardig wijze worden betrokken bij politieke en economische besluitvorming.

Alle landen dienen er beleidsmatig voor te zorgen dat vrouwen in 2030 evenveel kansen krijgen en mee kunnen beslissen over de politiek, de economie en maatschappelijke issues. Ook moet het dan afgelopen zijn met het geweld tegen vrouwen en meisjes.


  • gelijke rechten te hebben = tener los mismos derechos
  • bijdragen aancontribuir a
  • achtergesteld zijn estar en desventaja
  • de oproep op om een eind te maken aan= la llamada para acabar con 
  • wordt gepleit voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen = se aboga por los mismos derechos para mujeres y hombres 
  • mee kunnen beslissen = poder codecidir 
  • afgelopen zijn met het geweld tegen vrouwen en meisjeserradicar la violencia hacía mujeres y niñas

Spaanse uitdrukkingen en gezegden over dit onderwerp

“Una mujer con imaginación es una mujer que no sólo sabe proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio”

“Een vrouw met ideeën is een vrouw die richting kan geven aan het leven van een familie, een maatschappij, maar ook de toekomst van een millennium” 

Rigoberta Menchú – Guatemalteeks mensenrechtenactiviste en Nobelprijs voor de Vrede. Als Maya voornamelijk actief als voorvechtster voor de rechten van inheemse Guatemalteekse groepen. 


Meer berichten over actuele onderwerpen >>>

Wereldvrouwendag