Wereldvrouwendag 2018

Hier leer je Spaanse woordenschat (link onderaan) en kom je meer te weten over het onderwerp Wereldvrouwendag dat jaarlijks op 8 maart wereldwijd wordt gevierd.

Gelijke rechten

Volgens de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens dienen mannen en vrouwen gelijke rechten te hebben. Dit zou bijdragen aan een vreedzame en duurzame wereld. De praktijk leert ons echter dat vrouwen en meisjes vaak achtergesteld zijn in vergelijking tot jongens en mannen.

Wereldvrouwendag

Het “Sustainable Development” Goals (SDGs), of simpelweg Global Goals is een agenda met de oproep om een eind te maken aan de wereldarmoede, om onze planeet te beschermen en er voor te zorgen dat er voor iedereen vrede en welvaart is.

Daarin wordt gepleit voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk. Ook moeten vrouwen op gelijkwaardig wijze worden betrokken bij politieke en economische besluitvorming.

Alle landen dienen er beleidsmatig voor te zorgen dat vrouwen in 2030 evenveel kansen krijgen en mee kunnen beslissen over de politiek, de economie en maatschappelijke issues. Ook moet het dan afgelopen zijn met het geweld tegen vrouwen en meisjes.


Leer Spaans vocabulaire van de zinnen die hierboven vet staan >>> 

Wereldvrouwendag


Meer berichten over actuele onderwerpen >>>

Wereldvrouwendag