Vrijwilligerswerk

voluntariado4

Vrijwilligerswerk – Voluntariado

Wereldwijd wordt op 5 december de Internationale Vrijwilligersdag gevierd als dankbetuiging voor de onbaatzuchtige inzet van alle vrijwilligers bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Een vrijwilliger verricht werkzaamheden uit vrije wil, d.w.z. buiten een vast dienstverband. Deze werkzaamheden zijn doorgaans onbetaald of tegen een zeer geringe vergoeding. Het werk die deze vrijwilligers verrichten noemen we vrijwilligerswerk of vrijwillige inzet.

In Nederland worden jaarlijks op 7 december op de Nationale Vrijwilligersdag alle vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Motivatie

De motivatie om vrijwilligerswerk te doen kan zijn ingegeven door de wens zorg te willen dragen voor de ander of het milieu of je willen inzetten voor hulpbehoevenden, de bescherming van monumenten, vredesactivisme of mensen die illegaal in een land verblijven.

Diverse type vrijwilligers

Waar sommige vrijwilligers jarenlang bij dezelfde organisatie een taak blijven uitvoeren kiezen anderen er juist voor om te gaan “shoppen”. Beide vormen bieden zo hun voordelen.

Blijf je langere tijd bij dezelfde organisatie dan leer je je collega’s beter kennen waardoor er onderling zeer hechte banden kunnen ontstaan. Als je ergens voor langere tijd bent dan leer je de ins en outs van het metier ook beter kennen.

Maar je kunt daarnaast ook kiezen voor een afgebakende klus. Bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan een activiteit binnen een overzichtelijke periode. Zo kun je in korte tijd vastgestelde doelen bereiken en het succes ervaren die deze inspanningen hebben opgeleverd.

Vrijwilligerswerk
De auteur van dit blog heeft als vrijwilliger gewerkt bij diverse organisaties waaronder Stadslandbouw die nauw samenwerkt met Voedselbank

Vrijwilligerszorg

In Nederland werken zo’n 450.000 zorgvrijwilligers die persoonlijke zorg en ondersteuning geven aan mensen in kwetsbare situaties. Zij verlenen hun zorg vaak een-op-een en, op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand.

Vrijwilligerszorg is er in de vorm van praktische hulp aan ouderen tot intensieve begeleiding van mensen met een beperking, ziekte of psychische aandoening..Persoonlijke aandacht staat daarbij altijd centraal. Voor sommige diensten is meer deskundigheid nodig dan voor andere.

Vrijwilligers kunnen worden ingezet door een zorg- of welzijnsinstelling of door een organisatie voor vrijwilligerszorg zoals de Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Georganiseerde Burenhulp, Vriendendiensten en de Vrijwilligerscentrale (zie interessante links).

Vrijwilligerswerk

Belang zorgvrijwilligers

Dankzij zorgvrijwilligers zijn mensen niet alleen minder eenzaam en voelen zij zich fysiek en mentaal beter. Mensen kunnen hierdoor bovendien ook:

 • hun sociale netwerk en zelfredzaamheid vergroten
 • langer thuis blijven wonen
 • beter mee doen in de samenleving en hoeven minder vaak een beroep te doen op familieleden of professionals

Vocabulaire Spaans

Voluntariado - Werk en beroep

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • vrijwilligerswerk = el voluntariado / trabajo de voluntario
 • vrijwilliger = el voluntario
 • zich inzetten voor / helpen = ayudar (regelmatig werkwoord: ayudo, ayudas, ayuda…)
 • zorgen voor = cuidar a (regelmatig werkwoord: cuido, cuidas, cuida…)
 • onbaatzuchtig = desinteresado
 • milieu = el medioambiente
 • hulpbehoevenden – las personas necesitadas / personas dependientes
 • nodig hebben = necesitar (regelmatig werkwoord: necesito, necesitas, necesita…)
 • hulp = la ayuda
 • beschermen = proteger
 • vast dienstverband = el trabajo fijo

 • onbetaald werk = el trabajo no remunerado
 • geringe vergoeding = la pequeña remuneración / bonificación
 • zorgvrijwilliger = el voluntario en el cuidado de personas enfermas y dependientes
 • ondersteunen = apoyar (regelmatig werkwoord: apoyo, apoyas, apoya…)
 • kwetsbare personen / personen in een kwetsbare situatie = las personas vulnerbles / en una situación vulnerable
 • begeleiding = la asistencia
 • mensen met een beperking = las personas descapacitadas
 • psychische aandoening = la enfermedad mental 
 • persoonlijke aandacht = la atención personal
 • deskundigheid = el conocimiento / la profesionalidad

Zoek de woorden

Wist je dat…?

 • Het verschil tussen een zorgvrijwilliger en een mantelzorger is dat de eerste er zélf voor kiest om dit werk te doen terwijl de tweede daar vaak als familielid door wordt “overvallen”.
 • Een “Chinese vrijwilliger” is een Vlaamse uitdrukking voor iemand die verplicht wordt om een vervelende taak op zich te nemen. De uitdrukking stamt uit de tijd van de Koreaanse Oorlog (1950-1953) waar Belgen en Nederlanders meevochten aan de kant van Zuid-Korea. De Chinezen die verplicht werden om mee te vechten aan de kant van Noord-Korea werden  destijds “vrijwilliger” genoemd.

Interessante links!

 • NL Doet organiseert jaarlijks in maart twee dagen waarop vrijwilligers elders in Nederland een klusje kunnen klaren. Op hun site zie je uit welke klusjes je kunt kiezen en kun je ook je eigen klusje aanmelden: https://www.nldoet.nl/
 • Veel info over het werken met en voor vrijwilligers zoals o.a. wetgeving omtrent vergoedingen: https://vrijwilligerswerk.nl
 • MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste: https://www.mantelzorg.nl
 • In België biedt de site van Vrijwilligerswerk info en vacatures in binnen- en buitenland:  https://vrijwilligerswerk.be/

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Deze inhoud is beschermd!