Víctimas de las Desapariciones Forzadas – Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen

De Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen die op 30 augustus wordt gevierd dient om de mensen te herdenken die het slachtoffer zijn geworden van een ontvoering of mensen die tegen hun wil worden vastgehouden. Ook herdenken we de mensen  die door oorlog, conflicten of rampen worden vermist en hun naasten die in permanente onzekerheid zitten over het lot van deze mensen.

We spreken van een gedwongen verdwijning als een persoon uit het openbare leven verdwijnt door moord of gevangenneming door toedoen van een regering. Dit geldt in het internationaal strafrecht als misdrijf tegen de menselijkheid en kan niet verjaren zolang de persoon in kwestie niet vrij is.Staten die het Internationaal Verdrag hebben ondertekend inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning zijn verplicht om de daders van gedwongen verdwijningen te vervolgen en te berechten.

De VN maakt zich ernstig zorgen over de toename van het aantal gedwongen of onvrijwillige verdwijningen wereldwijd. Met name dictatoriale regimes maken gebruik van deze strategie om andersdenkenden de mond te snoeren. Het verdenken van mensen van (terroristische) activiteiten die de veiligheid van een land in gevaar brengen vormt voor deze regimes vaak al voldoende aanleiding om deze praktijken te billijken .

Víctimas de las Desapariciones Forzadas - Geschiedenis

Latijns-Amerika en Spanje

Latijns-Amerika heeft hierin een troebel verleden. Het bekendst zijn de, volgens mensenrechtenorganisaties, 30.000 “desaparecidos” tijdens de “Guerra Sucia” (Vuile Oorlog) in Argentinië in de periode 1976-1983. Nog steeds staan de zogenaamde “Madres de Plaza de Mayo” (Dwaze Moeders) regelmatig op het plein Plaza del Mayo op hun verloren zoons, broers of echtgenoten te wachten.

Andere landen met desaparecidos zijn Bolivia tijdens de regering van Hugo Banzer (1971-1978) Brazilië (1964-1985) , Chili tijdens de regering van Augusto Pinochet (1973-1990) Guatemala onder verschillende junta’s tijdens de burgeroorlog 1960-1996) , El Salvador (1979-1992) , Mexico (1975-1985) en Uruguay (1973-1985) .

Spanje spant de kroon. Tijdens de Spaanse burgeroorlog en de periode dat Franco aan de macht was zijn veel mensen verdwenen. In een rapport van de VS in 2007 worden slechts 3 verdwijningen vermeld maar een jaar later bleek uit een telling die werd gepubliceerd dat er maar liefst 114.266 verdwijningen zijn met nog eens extra 12.042 gevallen van kinderen die zijn afgepakt van slachtoffers van represailles (zie interessante links).

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • verdwijnen desaparecer 
 • verdwenen mensen = los desaperecidos / las personas desaparecidas
 • gedwongen verwijning = la desaparición forzada
 • ontvoeren secuestrar (regelmatig werkwoord: secuestro, secuestras, secuestra…)
 • ontvoering = el secuestro
 • oppakken / gevangennemen detener
 • hechtenis / opsluiting = la detención
 • vasthouden  = detener / mantener preso 
 • vastgehouden worden estar preso / detenido
 • lot = el destino
 • onzekerheid = la incertidumbre
 • internationaal strafrecht = Derecho penal internacional
 • misdrijf = el delito
 • misdrijf plegen = cometer (regelmatig werkwoord: cometo, cometes, comete…) un delito
 • verjaren = caducar (regelmatig werkwoord: caduco, caducas, caduca…)
 • daders = los autores
 • vervolgen = procesar (regelmatig werkwoord: proceso, procesas, procesa…)
 • berechten = juzgar (regelmatig werkwoord: juzgo, juzgas, juzga…)
 • billijken= justificar (regelmatig werkwoord: justifico, justificas, justifica…)
 • Spaanse burgeroorlog = la guerra civil española
 • represailles = las represalias

Wist je dat?

In een rapport van de VS (2009) over de 82 landen met vermisten kwamen de volgende cijfers naar voren:

Latijns-Amerika: Argentina (3.449), Guatemala (3.155), Perú (3.009), El Salvador (2.661) en Colombia (1.235), Chile (907), Honduras (207, )México (392), Nicaragua (234)

Overige landen:  Irak (16.544), Sri Lanka (12.226), Argelia (2.939), China (116), Congo (114), Etiopía (119), Filipinas (780),  India (430), Indonesia (165), Irán (532), Líbano (320), Marruecos (268), Nepal (672), Federación Rusa (478), Sudán (383), Turquía (182), Yemen (155) y Timor Oriental (504).

De huidige cijfers vallen hier en daar hoger uit. Zo meldde het OM van Colombia in 2010 dat er 28.000 bewijsdocumenten waren van “desaparecidos”, waarvoor de paramilitaire organisaties en de guerilla verantwoordelijk werden geacht.

Interessante links

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) is een non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de burgervrijheden van iedereen in de Europese Unie (EU). Het artikel “Internationale dag voor slachtoffers van gedwongen verdwijningen: niets om in Spanje te vieren” (2015) gaat over de situatie van “desaparecidos” in Spanje.

Gerelateerde Spaanstalige film

Let op! : Zoals een van de kijkers vermeldt in een van de reacties onderaan de video is dit een harde doch belangrijke film. In de reacties lees je veel commentaren van mensen uit heel Latijns-Amerika die zich in deze film herkennen.

Klik hier om de Spaanstalige film “Crónica de una fuga” te zien >>>

Online Spaans leren met Spaanstalige films Crónica de una fuga

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Víctimas de las Desapariciones Forzadas - Geschiedenis