Vaardigheden van Jongeren

habilidades juventud

Vaardigheden van Jongeren – Habilidades de la Juventud

15 juli is door de VN aangewezen als Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren ( World Youth Skills Day) om aandacht te vragen voor het belang dat jongeren praktische vaardigheden leren om zodoende jeugdwerkeloosheid tegen te gaan. Het thema van dit jaar is “Learning to learn for life and work” (Leren voor levenslang leren en werk).

Jeugdwerkloosheid in Europa

In Nederland daalde de jeugdwerkloosheid (15-25 jaar) in februari 2019 naar 6,4%. Samen met Duitsland (5,6%) en Tsjechië 6,0% zijn dit de laagste cijfers in EU (bron: eurostat). In Nederland zien we een groot verschil tussen allochtone en autochtonen jongeren al is er óók onder de jeugd met een migratieachtergrond sprake van een duidelijke daling.

In België bedraagt de werkloosheidsgraad van 15-24-jarigen in het eerste kwartaal van 2019 15,7% (bron statbel.fgov.be/nl)

De jeugdwerkloosheid is het hoogst in Griekenland al zakte deze daar in 2018 weliswaar naar 39,5 % . Spanje en Italië volgen met een jeugdwerkloosheid van ruim 32 % (bron: eurostat).

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • vaardigheden = las habilidades
 • arbeidsmarkt = el mercado laboral
 • jeugdwerkeloosheid = el desempleo/ el paro juvenil
 • toenemen = aumentar / subir (regelmatig werkwoorden: aumento, aumentas, aumenta…)
 • toename = el aumento / la subida
 • afnemen = descender / bajar
 • afname = el descenso / la bajada
 • werkeloos worden = quedarse en paro 
 • baan = el empleo
 • onderbetaald = malpagado
 • part-time baan = empleo temporal
 • tijdelijk contract = contrato temporal

Zoek de woorden

Onder de Spaanse loep

Vaardigheden van Jongeren

Het Spaanse woordenboek geeft als definitie van het regelmatige werkwoord “habilitar” (habilito, habilitas, habilita…):

Hacer a alguien o algo hábil para una cosa” / Iemand of iets in de gelegenheid stellen om iets te doen.

“Hábil” betekent dus bekwaam, vaardig. Het tegenovergestelde is “inhábil” (onbekwaam)

De combinatie “días hábiles” wordt in het Spaans gebruikt voor “werkdagen”.

Inhabilitar” is iemand onbekwaam (inhábil) verklaren of niet in staat voor de uitoefening van publieke functies of van burgerrechten of politieke rechten

Deshabilitar” daarentegen komt van het Engels “disable” en wordt in het informaticajargon gebruikt voor “deactiveren”. In het Spaans kun je daarvoor ook gewoon het regelmatige “deactivar” gebruiken (deactivo, deactivas, deactiva…).

Habilidades de la juventud - Onderwijs

Wist je dat…?

Er wereldwijd 1.2 biljoen jongeren zijn tussen de 15 en 24 jaar. Dit is 16 % van de gehele wereldbevolking. Ondanks hun massale vertegenwoordiging hebben jongeren drie keer meer kans om werkeloos te worden. Ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt waar ze kwalitatief slechtere banen krijgen.

Ook jonge vrouwen werken onder hun niveau en worden onderbetaald. Ze moeten het vaak doen met part-time banen en tijdelijke contracten.

Interessante links

Op Twitter werd er vandaag veel aandacht besteed aan deze dag: https://twitter.com/hashtag/WYSD2019?src=hash

error: Deze inhoud is beschermd!