Tolerancia – Verdraagzaamheid

Op 16 november vieren we de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. Om de twee jaar wordt op deze dag de Madanjeet Singhprijs toegekend aan instellingen, organisaties of personen die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de bevordering van tolerantie en geweldloosheid.

Tolerancia - Onderwijs

Madanjeet Singh (1924 – 2013) was een Indiaas schilder, fotograaf, schrijver, filantroop en diplomaat internationaal bekend als schrijver van diverse boeken over kunst

Onder de prijsdragers van deze mensenrechtenprijs bevindt zich ook de Belg François Houtart, priester, godsdienstsocioloog en professor emeritus van de universiteit van Louvain-la-Neuve. Hij was o.a. medestichter van het Wereld Sociaal Forum en  verwierf bekendheid als marxist, bevrijdingstheoloog en antiglobalist.

Onderwijs en Tolerantie

Tolerantie is afgeleid van het Latijnse tolerare. Het betekent verdragen, verduren of uithouden en staat voor het respecteren van andere gedachten, praktijken of geloof dan wij zelf aanhangen. Als je tolerant bent dat laat je mensen of leden van bepaalde groepen die anders zijn in hun waarde in plaats van deze te discrimineren en uit te sluiten.

Als je dat “vreemde gedrag” van een ander echter niet thuis kunt brengen dan wordt het moeilijk om dat gedrag te begrijpen en te accepteren. Volgens de Amerikaanse schrijfster, taalkundige en politieke activiste Helen Keller speelt onderwijs daarbij een cruciale rol. Een bekende citaat van haar luidt:

La mejor consecuencia de la educación es la tolerancia / Het hoogste resultaat van het onderwijs is tolerantie

Als onderwijs dient om te informeren en kinderen kennis te laten maken met andere werelden dan waar zij van huis uit mee vertrouwd zijn kan onderwijs inderdaad leiden naar tolerantie. Die kenmerk zit waarschijnlijk historisch gezien al impliciet in het onderwijs.

Tolerantie is een relatief begrip dat, afhankelijk van de tijdsgeest en andere factoren, anders door mensen kan worden geïnterpreteerd.

Tolerancia - Onderwijs

Filosofie en Tolerantie

Al vanaf vanouds heeft de filosofie zich met tolerantie beziggehouden. In de Oudheid en Middeleeuwen stond tolerantie synoniem voor toegeeflijkheid, zachtmoedigheid, clementie, goedertierenheid, lankmoedigheid en geduld. Grote filosofen als Erasmus, Spinoza, Locke, Bayle, Rousseau en Voltaire, vaardigden edicten uit op het gebied van, met name, de religieuze tolerantie.

In de XVIII eeuw wezen enkele van deze filosofen (Rousseau uitgezonderd) ons op het belang van tolerantie voor de vooruitgang van een volk. Wetenschappelijke en technologische vooruitgang en vooruitgang in de rechtspraak en volksgebruiken zou volgens hen alleen plaats kunnen vinden in het kader van respect en acceptatie van uiteenlopende gedachten. Turgot dacht met betrekking tot vooruitgang dat de mens zich alleen een goed beeld van de wereld kon vormen door zelf veel te ontdekken en te ervaren

In zijn “Brief over tolerantie” pleit Locke fel voor een totale scheiding tussen Kerk en Staat. Het Rijk der Tolerantie kon alleen ontstaan als bepaalde sociale en politieke structuren kritisch werden benaderd. In zijn ogen is tolerantie alleen mogelijk als daar een kritische geest tegenover staat en het fanatisme van de kerk en de regering wordt bestreden. In die gedachte kon Voltaire zich volledig vinden.

John Locke (1632-1704) – Verlichtingsfilosoof


Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • verdraagzaamheid = la tolerancia
 • tolerant / verdraagzaam zijn = ser tolerante 
 • verdragen / tolereren = tolerar (regelmatig werkwoord: tolero, toleras, tolera…)
 • accepteren = aceptar (regelmatig werkwoord: acepto, aceptas, acepta…)
 • respecteren / respect tonen = respetar  (regelmatig werkwoord: respeto, respetas, respeta…)
 • gedachten = las ideas
 • praktijken = las costumbres
 • geloof = la religión
 • aanhangen / omarmen = abrazar (regelmatig werkwoord: abrazo, abrazas, abraza…)
 • mensen in hun waarde laten = respetar  (regelmatig werkwoord: respeto, respetas, respeta…) a las personas
 • discrimineren = discriminar (regelmatig werkwoord: discrimino, discriminas, discrimina…)
 • uitsluiten = excluir 
 • vreemd gedrag = el comportamiento extraño
 • (niet) thuis kunnen brengen = (no) reconocer 
 • vertrouwd zijn met = conocer
 • onderwijs = la educación
 • andere werelden = otros mundos
 • tijdsgeest = el espíritu del tiempo
 • interpreteren = interpretar (regelmatig werkwoord: interpreto, interpretas, interpreta…)
 • vooruitgang = el progreso
 • wetenschappelijke en technologische vooruitgang = el progreso científico y tecnológicor
 • scheiding tussen Kerk en Staat = la separación Iglesia-Estado

Spaanse uitdrukkingen en gezegden

Llevarse como el perro y el gato (lett. als hond en kat met elkaar omgaan)

 • Wijst op Vijandigheid:

Vb. Se lleva con su ex como el perro y el gato / Hij kan absoluut niet met zijn ex overweg

Meer Spaanse uitdrukkingen over honden en katten

Klik hier om Spaans te leren met veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen over honden en katten >>>

Spaanse uitdrukkingen over honden en katten 1

Wist je dat…?

 • Het begrip tolerantie ontstond in Frankrijk in de XVI eeuw tijdens de Hugenotenoorlogen tussen katholieken en protestanten en had aanvankelijk een negatieve ondertoon aangezien het ging om te tolereren van wat je toch niet kon uitroeien. Een eeuw later zorgden de filosofen John Locke en Pierre Bayle (en later de Verlichting) voor de positieve verankering van dit begrip.

Interessante links!

 • In haar artikel “Laat Nederland nou eens écht tolerant worden (maar ik hou trouwens wel van baklava)”  uit 2017 voor Vrij Nederland laat Lisa Bouyeure, neerlandicus en literatuurwetenschapper en tegenwoordig werkzaam voor de Volkskrant, zich uit over tolerantie in Nederland. https://www.vn.nl/laat-nederland-weer-tolerant-worden/

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Tolerancia - Onderwijs