Terugblik Spanje 2020

door | Spaans leren met humor

Spaanse humor & ernst in tijden van Corona

Terugblik 2020:

In dit artikel kijken we terug op het afgelopen jaar 2020 aan de hand van de laatste kersttoespraak van de Spaanse koning Felipe die we contrasteren met de huidige situatie in Spanje.

Een prima kans dus om je Spaans op een groot aantal actuele fronten bij te spijkeren!


Spaanse “puentes”

Ook kijken we met onze strip van vandaag naar het Spaanse fenomeen “PUENTES”  (lett. bruggen) of extra lang weekenden. Het is in Spanje gebruikelijk om een feestdag dat in het weekend valt over te hevelen naar een andere dag om er zodoende toch van te kunnen profiteren. Spanjaarden trekken er op deze dagen graag op uit met familie en vrienden. Een recent voorbeeld hiervan:

December 2020 begint met een van de langste “PUENTES” van het jaar. Spanjaarden vieren op 6 december de Día de la Constitución en op 8 december de Día de la Inmaculada (Onbevlekte Ontvangenis).

De volgende tekst is afkomstig van de module Andalusië

Terugblik Spanje 2020

 

Omdat 6 december 2020 op een zondag viel werd deze dag overgeheveld naar maandag 7 december. Zo kon men toch genieten van een extra lang weekend.


Strip

In de strip van vandaag zien we hoe onze koning Felipe, ondanks de maatschappelijke druk op het koningshuis en de vele schandalen rondom zijn vader,, tijdens zo’n “puente” er nog iets van probeert te maken!

Vertaling van de strip hieronder van het digitale nieuwsmagazine eldiario.es :

Cómo aprovechar los días de puente / Zo maak je van de extra ingelaste feestdagen iets moois

   • ¿Tienes alguna idea para el discurso de Navidad de este año? 
   • Enig idee voor mijn Kersttoespraak van dit jaar? 

Terugblik Spanje 2020

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

  1. ¿cómo? = hoe?
  2. aprovechar = benutten/ ergens goed of beter gebruik van maken (regelm. ww: aprovecho, aprovechas, aprovecha…)
  3. el día = dag
  4. el puente = extra ingelaste feestdagen (zie extra uitleg hierboven)
  5. tener = hebben
  6. alguna idea = enig idee
  7. para = voor
  8. el discurso de Navidad = Kersttoespraak (zie extra uitleg hieronder)
  9. este año = dit jaar

Terugblik Spanje 2020

Ook in Spanje is het gebruikelijk dat de koning een Kersttoespraak houdt. Dit gebeurt op de belangrijkste kerstdag voor de Spanjaarden: Nochebuena (Kerstnacht) . Miljoenen Spanjaarden kijken en luisteren dan vanuit hun feestelijk versierde keukentafeltjes naar de boodschap van hun koning.

Terugblik Spanje 2020

Ook dit jaar zullen de kijkcijfers records breken. Spanjaarden zijn namelijk erg benieuwd naar twee zaken die Spanje al een hele tijd bezighouden:

 1. Vermeld koning Felipe zijn vader Juan Carlos en diens schandalen in de toespraak? En hoe dan?
 2. Gaat de koning in op de brief van de oud-militairen die het “uiteenvallen” van Spanje denken te kunnen voorkomen met een hardere militaire aanpak?

Twee belangrijke hangijzers waar hij zijn koninklijke vingers flink aan zou kunnen branden zowel als hij daar op ingaat als wanneer hij dit vermijdt.

Belangrijk!!!:  De kersttoespraak wordt op de Spaanse TVE uitgezonden op 24 december om 21.00 uur en duurt zo’n 15 minuten. Je kunt de toespraak ook streamen via onze facebookpagina.

Kersttoespraak koning Felipe 2019

Vorig jaar (2019) sprak de koning (zie toespraak hieronder) over de noodzaak van het vormen van een nieuwe Spaanse regering. Dit was toen al een paar keer mislukt waardoor er nieuwe verkiezingen hadden moeten plaatsvinden.

Zoals je wellicht al weet is er inmiddels al wel  een (coalitie)regering gevormd die nu actief is. Daarin zijn vertegenwoordigd de Socialistische Partij van premier Pedro Sánchez (PSOE) en de linkse partij PODEMOS met Pablo Iglesias als vice premier voor sociale aangelegenheden en Europees parlementariër.

Deze video met de kersttoespraak van koning Felipe (2019) is goed te volgen met de knop “ondertiteling”. Hieronder zie je een samenvatting in het Nederlands.

Overstromingen en andere rampen

De koning begon zijn toespraak vorig jaar (2019) met een steunbetuiging aan de mensen die getroffen waren door de hevige regens en overstromingen in het land.

Catalonië

In zijn betoog maakte hij een knipoog naar de Catalaanse kwestie met woorden als “concordia” (eendracht) en “voluntad de diálogo y entendimiento” (wil om dialoog en wederzijds begrip) zonder verder in te gaan op het buitensporig geweld van de Spaanse politie en militairen tijdens het Catalaanse referendum van 1 oktober.

Het live verslag van deze veldslag kun je hier nogmaals lezen met reacties (klik beeld) van voor- en tegenstanders. Dit bericht werd alleen op Facebook al door 835 gedeeld waardoor velen rechtstreeks konden zien wat er die dag allemaal werkelijk gebeurde in Catalonië. .

Terugblik Spanje 2020

Deze beelden gingen op 1 oktober 2019 de wereld rond

Onderwijs en Zorg

De koning sprak vorig jaar (2019) zijn lof uit over het Spaans Onderwijs en het Zorgsysteem onder het mom van: “Als je een mantra vaak genoeg herhaalt dan klinkt het uiteindelijk vanzelf wel geloofwaardig”. Maar al is de leugen nog zo snel…

COVID-19 zou in 2020 de realiteit aan het licht brengen. En toen bleek pijnlijk duidelijk dat het Spaanse Zorgstelsel allesbehalve iets is om trots op te zijn om van het Onderwijs in Spanje.maar helemaal te zwijgen.

De sterke privatisering van de laatste decennia in beide sectoren met de rechtse volkspartij PP als architect, maakt goede zorg en onderwijs uitsluitend bereikbaar voor de hoogste inkomens.

De huidige coalitieregering heeft zich daarom ten doel gesteld om de publieke sector te versterken zodat ook de lagere inkomens van goed onderwijs en zorg kunnen profiteren.

Met de recente invoering van de nieuwe onderwijswet Celaá hoopt de regering in de toekomst voor iedereen beter onderwijs te kunnen garanderen.

Terugblik Spanje 2020

Foto: doodvermoeid Spaans zorgpersoneel zoekt troost bij elkaar na het overlijden van een collega in een ziekenhuis regio Madrid

Ongelijkheid mannen en vrouwen en huiselijk geweld

De koning lispelde wat over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen maar repte met geen woord over het huiselijk geweld, een van de grote problemen binnen de sterk verouderde patriarchale cultuur in Spanje.

Terugblik Spanje 2020

Dit bord zag ik afgelopen zomer (2020) nog in de Canarische Eilanden bij een bushalte: “Onderweg naar huis wil ik mij als vrouw niet dapper voelen maar vrij”

Werkeloosheid en kinderarmoede

De Spaanse koning had het in zijn toespraak kort over het grote probleem van de werkeloosheid met name de jeugdwerkeloosheid en gezinsarmoede.

Tegen armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder heeft de huidige coalitieregering dit jaar (2020) voor het eerst écht opgetreden met de invoering van de “renta vital”, een basisuitkering die moet voorkomen dat werkelozen zonder enige bron van inkomsten op straat komen te staan zoals dit voorheen het geval was.

De regering erkent zelf dat de invoering van deze nieuwe wet niet zonder slag op stoot gaat. Daarbij vormt de Spaanse bureaucratie een groot struikelblok waardoor de hulp veel gezinnen (nog niet) bereikt. Het goede nieuws is dat er inmiddels veel Spaanse families dankzij deze uitkering hun kinderen tenminste te eten kunnen geven.

Belangrijk want Kinderarmoede is in Spanje naast huiselijk geweld een van de grote problemen waarvoor Spanje regelmatig door internationale organisaties als de VN op de vingers wordt getikt.  .

Verder stond de koning ook even stil bij de migratieproblematiek en het klimaat. Dit jaar hebben we gezien dat veel migranten na het aanscherpen van de grenscontroles rondom de Middellandse Zee een nieuwe route hebben gekozen. Nu probeert men via de Canarische Eilanden het Europees continent te bereiken. Daarmee is deze problematiek nog lang niet opgelost.

De koning verbloemde zijn toespraak met enkele kreten als “Solidaridad“, ( solidariteit) “Libertad” (vrijheid), “Igualdad” (gelijkheid) en… tolerantie en eindigde zijn betoog triomfantelijke met:

“We zijn een groots land, laten we groots denken!”

Uitgelekte Kersttoespraak koning Felipe 2020!

Het jaar 2020 is door COVID-19 voor veel Spaanse gezinnen een bijzonder en ingrijpend jaar geweest. Velen verloren familie of vrienden en het toerisme, de grootste inkomstenbron van de Spaanse economie kreeg een enorme klap en daarmee ook de werkgelegenheid.

Spanjaarden vragen zich af of hun koning dit keer wel de koe bij de horens vat en de dingen bij hun naam noemt want er hebben dit jaar belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden waar hij eigenlijk niet omheen kan:

 1. de vlucht van zijn vader Juan Carlos naar de Arabische Emiraten (niet bepaald bekend om het respecteren van mensenrechten) om uit handen te blijven van de Spaanse en Zwitserse autoriteiten die hem verdenken van groot belastingsfraude.
 2. het schrijftelijk verzoek van een groep van 70 oud militairen om zich achter hen te scharren tegen de huidige democratisch gekozen regering. Een militaire staatsgreep dus. Felipe heeft die brief aanvankelijk naast zich neergelegd. Maar of daarmee de Kerst-kous ook af is…?

In de volgende video zie je hoe onder leiding van Tejero in 1981 al een poging werd gedaan tot een militaire coup om de oude dictatuur te herstellen. Koning Juan Carlos koos toen de kant van het volk en dat leverde hem de sympathie van het volk op. dat hun koning in het hart sloot en later weinig moeite zou doen om zijn streken te bekritiseren.

Spaanse streken

En die streken gingen van buitenechtelijke affaires tot een olifantenjacht die puur toevallig aan het licht kwam omdat hij zijn heup brak en ook de gevangenisstraf van Iñaki Urdangarin echtgenoot van zijn jongste dochter Cristina om het maar even publiekelijk te houden.

Spanjaarden zagen daar slechts de Spaanse schelm in die zich wat probeerde te vermaken. En daar kwamen dit jaar (2020) dus weer nieuwe corruptiescandalen bij. Daarom is het de vraag hoe Spanjaarden nú eigenlijk staan tegenover zaken als de monarchie en een toekomstige republiek. .

Beelden van de poging tot een militaire staatsgreep in Spanje

Uitgelekte kladversie van de kersttoespraak 2020!

De laatste tijd zie je wel vaker iets uitlekken. Nu is dat de kersttoespraak van de Spaanse koning Felipe van 24 december a.s. Deze toespraak wordt op dit moment door de Spaanse TVE opgenomen maar dankzij vertrouwelijke geheime bronnen (eldiario.es) lukte het mij om jullie alvast een aantal punten hieruit te anticiperen.

Ik heb niet alles (letterlijk) vertaald maar het dekt aardig de lading van wat we komende kerstnacht mogen verwachten:

Buenas noches. Me asomo a vuestras casas en mi sexto año como Representante Comercial en Jefe. Lo hago en estas fiestas en que los españoles cenamos juntos con una asistencia máxima variable en función de la autonomía. Una riqueza normativa que ejemplifica, quizás mejor que ninguna otra cosa, lo que nos define como país.

Terugblik Spanje 2020

Goedenavond. Ik richt mij tot jullie op deze feestdag waarop Spanjaarden samen dineren met een maximale groep mensen afhankelijk van de regio, een ongelijkheid dat ons land goed onderscheidt. 


No soy ajeno a la situación que atraviesa España. Por eso quiero tener un recuerdo muy especial para las personas que este año más han sufrido. Me refiero, por supuesto, a mi padre. Como sabéis, Juan Carlos I se encuentra en un proceso de regularización fiscal que tan provechoso será para las arcas públicas. Por otra parte, conviene recordar que no tengo la menor idea de quién es ese señor y, en realidad, nunca me he fiado de él.

Terugblik Spanje 2020

Ik ben mij goed bewust van de situatie van ons land en wil daarom de mensen die daar het meest onder hebben geleden graag een hart onder de riem steken. Ik heb het uiteraard over mijn vader die zoals jullie weten verwikkeld is in een proces om de regularisatie van zijn belastingschuld. Dit zal de Spaanse schatkist geen windeieren opleggen. Maar ik wil aan de andere kant ook verduidelijken dat ik geen idee heb wie die mijnheer is en hem nooit heb vertrouwd. 


Este ha sido un año difícil en el que también mi familia y yo hemos sufrido las penosas consecuencias de la pandemia. Como los demás ciudadanos, estuvimos confinados en nuestro bosque de uso privado equipado con una vivienda de 1.800 metros útiles repartidos en cuatro plantas. Pasamos tanto tiempo dando paseos al aire libre que la Reina desarrolló una agorafobia de la que todavía hoy no se ha repuesto del todo.

Terugblik Spanje 2020

Dit was een zwaar jaar waarin ook mijn familie en ik zwaar door de pandemie zijn getroffen. Zoals anderen zaten ook wij opgesloten in ons privé bos in ons huisje van 1.800 meter met vier verdiepingen. We hebben zo veel gewandeld dat de koningin pleinvrees ontwikkelde, iets waar ze nu nog onder leidt.   


Tampoco soy ajeno a la falta de empleo que atenaza nuestro país. Son muchas las mañanas que también yo me levanto de la cama sin tener nada que hacer en todo el día. Comprendo, porque la sufro, la desazón de esos millones de españoles que, como la Reina y yo mismo, se ven abocados a jugar al golf un miércoles sin que les guste siquiera.

Terugblik Spanje 2020

Ik weet ook dat de werkeloosheid in ons land een groot probleem is. Zelf sta ik ‘s ochtends op terwijl ik de hele dag geen ene moer te doen heb. Ik begrijp dus het ongenoegen van miljoenen landgenoten die zoals de koningin en ik op een woensdag maar gaan golfen terwijl we daar eigenlijk helemaal niet van houden.


  

Sois muchos quienes, a lo largo de este 2020, habéis expresado vuestro cariño a la Corona. En estos días, quiero acordarme especialmente de esos militares que, desde la humildad y el servicio a España, propusieron fusilar a 26 millones de compatriotas. Si bien sus métodos no encajan con la Constitución, haríamos mal en no apreciar su capacidad de sacrificio y superación, su disposición para anteponer el bien común a los intereses particulares. Unas cualidades que deberían inspirarnos a todos los españoles, salvo quizá a 26 millones.

Velen van jullie hebben dit jaar (2020) jullie hartverwarmende steun betuigd aan het koningshuis. Op deze bijzondere feestdagen wil ik in het bijzonder de militairen noemen die vanuit hun nederigheid en liefde voor Spanje voorstelden om 26 miljoen landgenoten te fusilleren. Hun praktijken tonen weliswaar geen enkel respect voor onze Grondewet maar dat neemt niet weg dat we hun opofferingsgezindheid en hun bereidheid om het landsbelang te dienen boven het eigenbelang wel moeten waarderen. Ons volk zou hier een voorbeeld aan moeten nemen met uitzondering dan van die 26 miljoen.Spanjaarden


Nuestro país ha hecho frente a situaciones difíciles en el pasado, como cuando los ingleses nos engañaron en Trafalgar o cuando Holanda nos metió 5 goles. Los desafíos que tenemos por delante no son menores. Para superarlos, los españoles debemos permanecer unidos, respetando en todo momento la distancia interpersonal que, hasta ahora, empleábamos solo con los catalanes.

Ons land heeft in het verleden het hoofd geboden aan moeilijke situaties zoals toen we tegen Nederland 5 goals om de oren kregen of toen de Engelsen ons bij de Slag bij Trafalgar bij de neus namen. De uitdagingen die ons staan te wachten zijn niet gering en we kunnen ze alleen de baas worden als we bij elkaar blijven en daarbij de afstand bewaren die we tot voor kort alleen bij Catalanen hanteerden. 


Tenemos un gran potencial como país. Así lo demuestran nuestros bancos, que, a pesar de estar entre los menos solventes de Europa, raramente cobran por las transacciones dentro de la propia entidad. Y así lo ha demostrado también el personal sanitario que, protegido con celofán pegado a la cara con esparadrapo, se ha jugado la vida por sus compatriotas. Es por esto que la Corona liderará una campaña internacional que luche por colocar el esparadrapo en el lugar que le corresponde entre los productos adhesivos.

Ons land is sterk. Dit blijkt uit onze banken die weliswaar behoren tot de minst kredietwaardig in Europa maar je zelden laten betalen voor transacties binnen dezelfde bank. Die kracht heeft ook ons zorgpersoneel getoond die zelfs met plakband op het gezicht hun leven heeft geriskeerd om ons te redden. 


Con ese espíritu, mi familia y yo os deseamos a todos muy felices Pascuas, y lo mismo en euskera, gallego y catalán.

Terugblik Spanje 2020

Met deze instelling wensen onze familie en ik jullie hele Fijne Feestdagen, ook in Baskisch, Galicisch en Catalaans. 

 

Meer Spaanse humor?

Klik hier voor de nieuwe categorie Spaans met humor in ons blog >>>

Actuele terugblik Spanje 2019-2020 op vele fronten!

Boetedoening!

Boetedoening!

Spaanse humor & ernst in tijden van Corona Achtergrondinformatie: We zagen al eerder in deze reeks van "Spaans met humor" dat striptekenaar Dávila in zijn humor graag de technologische vooruitgang contrasteert met zijn geliefde Galicië dat tot een van de meest...

Met je ziel onder de arm!

Met je ziel onder de arm!

Spaanse humor & ernst in tijden van Corona Achtergrondinformatie: Al snel tijdens de eerste lockdown begonnen we met deze categorie om de dagen van onze volgers wat te veraangenamen. Toen het beter ging stopten we maar nu ook Duitsland teruggrijpt naar humor...

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly