Spaans voor Halfgevorderden

Spaans voor Halfgevorderden

Spaans voor Halfgevorderden

Na afloop van onze cursus Spaans voor halfgevorderden heb je (als indicatie) het Niveau A2 bereikt van het Europees Referentiekader:

Lees- en luistervaardigheid

Lees je allerlei soorten teksten waaronder ook krantenartikelen en niet al te moeilijke Spaanstalige boekjes. Je begrijpt Spaanstalige mensen mits ze duidelijk en niet al te snel spreken

Schrijfvaardigheid

Je kunt zinnen in diverse tijden van het Nederlands naar het Spaans vertalen

Vocabulaire

Je beschikt over een zeer ruime woordenschat die je via Holandalucía kunt blijven uitbreiden. In deze cursus leer je het vocabulaire dat jóu interesseert waarbij je kunt kiezen uit een groot aantal categorieën.

Communicatie

Je kunt je goed redden in allerlei verschillende situaties en Spaans spreken in de tegenwoordige, de verleden en de toekomende tijd. Je kunt meepraten over onderwerpen die jóu interesseren en weet welke constructies Spaanstalige mensen gebruiken om zich makkelijker uit te drukken.

Cultuur van het land

Je hebt kennis gemaakt met diverse aspecten van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse taal en cultuur, volk en tradities.

Grammaticaoverzicht modules voor (half)gevorderden

B1 Hier en nu

Je leert diverse taalconstructies om je directer en als een Spaanstalige te kunnen uiten. Ook leer je nuances leggen ten aanzien van handelingen en het exacte moment waarop deze zich afspelen in het heden, verleden en toekomst.

Je leert het moment waarop handelingen plaatsvinden op diverse manieren uitdrukken. Tenslotte leg je alvast verbanden om de Spaanse verleden tijden, een van de hoekstenen van de Spaanse taal op (half)gevorderd niveau, beter te begrijpen.

B2 Futuro en Condicional

Je leert formele beleefdheidsvormen en hoe je handelingen op korte en langere termijn uitdrukt. Ook leer je hoe je plannen, beloftes, waarschijnlijkheid en voorwaarden formuleert in toekomst en verleden. Tevens leer je voorstellen doen en wensen uitspreken.

B3 Voltooide handelingen

Je leert alles wat je nodig hebt om in diverse tijden te kunnen spreken over voltooide handelingen.  Ook leer je die tijden toepassen vanuit diverse perspectieven:

  • in een recent en minder recent verleden
  • gericht op de toekomst in aspecten als werkelijkheid en veronderstelling

Je leert diverse taalconstructies om je directer en als een Spaanstalige te kunnen uiten en hoe je in het Spaans het Nederlandse “Worden” op diverse manieren toepast (zie ook B5).

B4 Imperfecto versus (In)definido

Je gaat aan de slag met een van de hoekstenen van het Spaans op dit niveau. Je leert Spaans spreken in diverse verleden tijden waarbij je onderscheid leert maken tussen afgesloten en niet afgesloten handelingen in het verleden.

Je leert zaken en personen beschrijven in het verleden en praten over handelingen die in dat verleden gebruikelijk waren. Ook leer je hoe bij een aantal werkwoorden de betekenis in het Spaans totaal verandert naar gelang de verleden tijd die je gebruikt.

B5 “Worden” en wederkerigheid

Sommige taalaspecten zijn in het Nederlands en het Spaans totaal verschillend. Hier leer je hoe Spaanstaligen omgaan met het Nederlandse “Worden” en andere onpersoonlijke vormen die in beide talen worden gebruikt. Ook leer je hier wederkerigheid in het Spaans uitdrukken.

B6 Indirecte rede

Hier komt alles bij elkaar wat je voorheen hebt geleerd. Je leert diverse soorten zinnen omzetten van directe naar indirecte rede en hoe bij die omzetting voornaamwoorden, werkwoorden en tijden veranderen.

Overzicht extra studiemateriaal per niveau

Spaans voor (half)gevorderden

Lesrooster en Tarieven

Klik op de link hieronder voor een overzicht van ons lesrooster en tarieven:

Reserveren /inschrijven en kennismakingsgesprek

Bel 06 405 72 011 om te reserveren/inschrijven en voor het direct inplannen van een kennismakingsgesprek. Dit is een gesprek van 20-30 minuten met je docent Spaans via Skype (download hier gratis) waarin je een korte rondleiding krijgt door de leeromgeving, de cursusmodules en het naslagmateriaal. In dit gesprek kun je al je vragen aan je docent kwijt.