Población – Bevolking

Op 11 juli vieren we Wereldbevolkingsdag waarbij onze aandacht uitgaat naar de bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende wereldbevolkingsproblemen zoals overbevolking, hongersnood en milieu.

Deze dag werd op 11 juli 1987 uitgeroepen door het UNFPA (Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties). Dit fonds is van mening dat problemen door overbevolking leiden tot voedsel- en water tekorten, uitputting van grondstoffen, geen goede plaats om te kunnen wonen en het ontstaan van conflicten.

In de laatste 50 jaar is de wereldbevolking meer dan verdubbeld. We zitten nu op ruim 7 miljard. De VN verwacht dat rond 2023 de grens van 8 miljard wordt doorbroken, rond 2037 die van 9 miljard, rond 2055 die van 10 miljard en rond 2087 zelfs die van 11 miljard.

Población - Geografie

Maar niet al die nieuwgeborenen wacht helaas een even mooi leven. Dat hangt er maar vanaf of je het geluk hebt in Nederland of België te worden geboren of de pech dat in India of Syrië te doen: een wereld van verschil wat betreft je kansen op een menswaardig bestaan.

Het thema is dit jaar “Investeren in tienermeisjes”, een nobel streven aangezien tienermeisjes, met name in  ontwikkelingslanden,het vaak zwaar hebben. Ze worden uitgehuwelijkt en krijgen niet de kans om te studeren en dus geen goed toekomstperspectief.

Tienermeisjes die wel die kans krijgen worden meteen het rolmodel voor alle andere tienermeisjes in hun directe omgeving.

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

  • wereldbevolking = la población mundial
  • inwoners = los habitantes
  • groei = el crecimiento
  • verdubbelen = duplicar (regelmatig werkwoorden: duplico, duplicas, duplica…)
  • overbevolking = la sobrepoblación
  • geboren worden = nacer 
  • geboorte – el nacimiento
  • tienermeisjes – las chicas adolescentes
  • toekomstperspectief = las perspectivas de futuro
  • rolmodel = el modelo a seguir

Wist je dat…?

Bij het uitroepen van wereldbevolkingsdag in 1987 was berekend dat er nu 5.000.000.000 mensen op aarde zouden zijn. Anno 2011 waren dat er al 7 miljard.

Interessante links

Meer informatie over het onderwerp wereldbevolking op de site van het bevolkingsfonds UNFPH: https://www.unfpa.org/

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Población - Geografie