Wereldstedendag (World Cities Day)

Met deze dag vraagt de VN de aandacht van de internationale gemeenschap voor de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de toenemende verstedelijking. Doel is om de samenwerking tussen landen onderling te stimuleren om zo gezamenlijk te werken aan duurzame stedelijke ontwikkeling.

Online Spaans leren Ruimtelijke Ordening Wereldstedendag

Verstedelijking kan leiden tot meer gelijkheid, toegang tot diensten, nieuwe kansen en meer betrokkenheid, maar de realiteit is vaak anders. De ongelijkheid en exclusie in steden is sinds de jaren ’80 sterk gegroeid. Dit is vooral goed merkbaar in de grote steden.

Thema 2017

Het algemene thema van Wereldstedendag is “een betere stad, een beter leven”. Daarnaast is er ieder jaar en subthema. Het subthema van dit jaar is “’innovatief beleid, open steden”.  Daarmee wil de VN het belang onderstrepen van urbanisatie als instrument voor wereldontwikkeling en sociale inclusie.

De New Urban Agenda werd vorig jaar in oktober aangenomen tijdens een congres van de VN over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling in Quito (Habitat III conferentie) en tekent een nieuw kader uit voor stedelijke ontwikkeling.

Om duurzame ontwikkeling teweeg te brengen zullen we onze huidige stedenplanning en het beheer en belevenis van onze steden volledig moeten herzien.

Lokale actie is essentieel om het potentieel van deze globale akkoorden te realiseren, aldus Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de VN.

Online Spaans leren Ruimtelijke Ordening Wereldstedendag

Dresden, de stad aan de Elbe, werd in februari 1945 grotendeels verwoest maar is in de loop der jaren weer helemaal in oude glorie herbouwd.

Een 18 kilometer lang gedeelte van het Elbedal, waaronder ook een gedeelte van Dresden, werd door de UNESCO in 2004 tot werelderfgoed verklaard maar in 2009 weer uit de lijst verwijderd omdat de stad de bouw van de Waldschlösschenbrug belangrijker vond dan een plaats op deze lijst.

De Dresdenaars zelf vonden dat hun stad op zich al voldoende aantrekkingskracht heeft en gaven de voorkeur aan het oplossen van de verkeersproblemen tussen de nieuwe en de oude stad boven een vermelding op de UNESCO-lijst. 

Bron: aangepast van het Regionaal Informatiecentrum van de VN

 Guillermo Fernández Barcia


Vocabulaire Spaans

Werkwoorden zijn uitgelicht.

  • internationale gemeenschap = comunidad internacional
  • uitdagingen en kansen = retos y oportunidades
  • gepaard gaan met asociados a 
  • toenemende verstedelijking= creciente urbanización
  • samenwerking = colaboración 
  • onderling = mutuamente
  • stimuleren fomentar
  • gezamenlijk = conjuntamente
  • duurzame stedelijke ontwikkeling = desarrollo urbano duradero

Engelstalige film met Spaanse ondertiteling over dit onderwerp

Online Spaans leren met Spaanstalige films El vientre de un arquitecto


Meer berichten over actuele onderwerpen? Klik hieronder op beeld:

Online Spaans leren Vrijetijdsbesteding Werelddag voor audiovisueel erfgoed

Barcelona, Sevilla, Valencia, Parijs, Londen, Amsterdam…? Wat is jou favoriete stad?