Online Spaans leren Onderwijs 5 september – Week van de alfabetisering

Op 8 september wordt wereldwijd de Wereldalfabetiseringsdag  gevierd. In Nederland staat de week van 5 t/m 11 september in het teken van de alfabetiseringDoel van de week van de alfabetisering is om de laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen van zo veel mogelijk mensen. Dit is van groot belang aangezien het aantal laaggeletterden nog steeds groeit.

Online Spaans leren Onderwijs 5 september


In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Deze mensen hebben veel moeite om de informatie te begrijpen die zo belangrijk is in ons dagelijks leven en raken hierdoor achter in de maatschappij.

Stichting lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven organiseert samen met honderden gemeenten, (zorg) instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers en vele anderen scholing via het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven  Het betreft scholing in de buurt voor laaggeletterden die beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.

De stichting roept deze week buurtgenoten, vrijwilligers, scholen, kinderen, opa’s, oma’s, bedrijven en organisaties op om via allerlei activiteiten rond taal en scholing meer mensen bewust te maken van de noodzaak om mensen bij te scholen.

Online Spaans leren Onderwijs 5 september

De activiteiten kunnen variëren van een taallunch tot een voorleesmiddag, een gedichtenwedstrijd, een middag kaarten schrijven of een voorleessessie.

Meer info

Alfabetisering is de eerste stap om deze mensen mee te laten doen in de samenleving en groei, geluk en gezondheid te realiseren. Wil je meer weten of lezen over de mogelijkheden om je eigen steentje bij te dragen?

Bron: aangepast van website Stichting Lezen & Schrijven

© Guillermo Fernández Barcia


 Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • wereldwijd = mundialmente
 • in het teken staan van estar marcado por
 • alfabetisering = alfabetización
 • doel = objetivo
 • laaggeletterdheid = bajo nivel de alfabetización
 • onder de aandacht brengen llamar la atención para 
 • van groot belang = muy importante
 • laaggeletterden = las personas con un bajo nivel de alfabetización
 • groeien aumentar
 • moeite met = dificultades
 • lezen leer
 • schrijven escribir
 • rekenen contar/calcular
 • omgaan met de computer manejar el ordenador
 • begrijpen entender/comprender
 • dagelijks leven = vida cotidiana
 • achter raken quedarse rezagado
 • maatschappij = sociedad

Film over dit onderwerp (Spaans ondertiteld)

Paulo Freire was een Braziliaans onderwijshervormer, pedagoog en andragoog, hoogleraar en directeur van het departement voor Cultuurverspreiding. In deze documentaire leer je deze bijzondere man en zijn ideeën beter kennen.

Meer berichten over actuele onderwerpen? Klik op beeld

Online Spaans leren Onderwijs 5 september Alfabetisering Vocabulaire