Natalidad – Geboorte

Op 9 september, de Dag van de geboorte, vraagt Stichting Gezond Geboren jaarlijks aandacht voor het belang van meer onderzoek naar de oorzaken van o.a. vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging om daarmee de kans op de geboorte van een gezond kind te vergroten vóór, tijdens en na de geboorte.

Fonds Gezond Geboren

In Nederland worden elke dag 500 baby’s geboren. Dagelijks overlijden vier baby’s als gevolg van groeivertraging, vroeggeboorte of aangeboren afwijking. Andere baby’s redden het wel, maar zijn chronisch ziek of gehandicapt.

Fonds Gezond Geboren financiert wetenschappelijk onderzoek dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk baby’s in Nederland gezond ter wereld komen.

Iedere zwangerschap verdient een goede afloop! Met meer kennis over de oorzaken en behandeling is naar schatting een kwart van de babysterfte in Nederland te voorkomen.

De overheid heeft de laatste jaren flink bezuinigd op het budget voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarom is Fonds Gezond Geboren afhankelijk van de hulp van particulieren, ouders en grootouders.

Natalidad - Familie

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • geboorte = la natalidad / el nacimiento
 • onderzoek = la investigación
 • oorzaken = las causas
 • vroeggeboorte = el nacimiento prematuro
 • zwangerschapsvergiftiging = la toxemia del embarazo / la preeclampsia
 • aangeboren afwijking = defecto de nacimiento / malformación congénita
 • kans vergroten aumentar  (regelmatig werkwoord: pujo, pujas, puja…) las posibilidades
 • gezond kind = el bebé saludable
 • zwangerschap = el embarazo
 • weeën = las contracciones
 • kraamzorg = el cuidado postparto
 • keizersnede = la cesaria
 • verloskundige = la partera / comadrona
 • bevallen dar a luz 
 • bevalling = el parto
 • persen pujar (regelmatig werkwoord: pujo, pujas, puja…)
 • misselijk zijn = tener nauseas
 • duizelig zijn = estar mareada 
 • duizelingen = los mareos

Spaanse uitdrukkingen

Romper aguas / de vliezen breken

De uitdrukking “romper aguas” (de vliezen breken) spreekt voor zicht. Het enige verschil is dat het Spaans hier voor “vliezen”  het woord “agua” gebruikt waar men normaal daarvoor het woord “membranas” gebruikt. 

Vb. El parto también puede empezar al romper aguas / De bevalling kan ook beginnen met het breken van de vliezen

Klik hier om veel Spaans te leren met meer interessante Spaanse uitdrukkingen over Agua >>>

Spaanse uitdrukkingen en gezegden met Agua – Water


Wist je dat…?

Elk jaar worden in Nederland zo’n 170.000 baby’s geboren, 10% van deze kinderen maakt geen goede start.

Vroeggeboorte is de grootste oorzaak, maar ook aangeboren afwijkingen of een te laag geboortegewicht zorgen er voor dat 3 baby’s per dag overlijden voor, tijdens of kort na de geboorte*. Andere baby’s redden het wel, maar zijn chronisch ziek of gehandicapt.

De website Strong Babies (zie interessante links) geeft ons ideeën om mee te helpen om vroeggeboorte:

Interessante links

 • Meehelpen om vroeggeboorte in Nederland terug te dringen of de gevolgen ervan te beperken? Organiseer een sponsorloop, zamel statiegeld in, verkoop spulletjes op een rommelmarkt of bedenk zelf een leuk initiatief! Via de site van Strong Babies maak je zelf een eigen actie aan of sluit je je aan bij een bestaande actie. Met het account en de actiepagina die je aanmaakt werf je vervolgens heel makkelijk sponsors aan voor jouw actie. Kijk op: https://www.strongbabies.nl/start-een-actie

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Natalidad - Familie