Mutilación Genital Femenina – Vrouwenbesnijdenis

Op 6 februari vieren we Zero Tolerance Dag. Doel van deze dag is een bijdrage leveren aan de uitbanning van vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) in elke vorm en in alle landen waar het voorkomt.

Het Platform 06-02 bestaande uit een aantal nationale en internationale organisaties die strijden tegen vrouwenbesnijdenis (zie interessante links) organiseert op deze dag een conferentie, lokale activiteiten en voorlichting aan de media.

Het initiatief tot Zero Tolerance Dag ontstond bij het Inter African Committee dat in 2003 besloot de strijd tegen vrouwenbesnijdenis te intensiveren en te koppelen aan een vaste dag – 6 februari – om bij de problematiek stil te staan.

Wat is VGV?

VGV is een verzamelterm voor verschillende culturele tradities waarbij delen van de vulva weggesneden, bewerkt of dichtgemaakt worden zonder dat hiervoor een medische reden is. De ingreep wordt vaak uitgevoerd als de vrouw jong is, van direct na de geboorte tot aan de puberteit.

Bij VGV spelen sociale, culturele, economische en religieuze factoren een rol waardoor het een complex probleem is. Waar meisjesbesnijdenis de norm is heerst grote sociale druk op meisjes en hun familie om de praktijk te blijven uitvoeren uit angst voor uitsluiting.

Mensenrechtenschending

Genitale verminking bij minderjarigen is een schending van de universele rechten van het kind en de mens uitgeroepen door de VN met o.a. het recht op goede gezondheidszorg , lichamelijke integriteit, het recht op bescherming tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en het recht op leven.

Gevaren en klachten

Meisjesbesnijdenis kan levenslange lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Dit ritueel wordt vaak uitgevoerd door mensen zonder voldoende medische achtergrond die daarvoor vaak gebruik maken van messen, scharen, scheermesjes en zelfs glasscherven zonder voldoende hygiëne in acht te nemen.

Hierdoor kunnen er o.a. urineklachten ontstaan, bloedingen en infecties. Ook kan het risico op doodgeboren kinderen toenemen, onvruchtbaarheid en tumoren.

Mutilación Genital Femenina - Lichaam

Wereldoverzicht

Naar schatting zijn er wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Het besnijden van vrouwen gebeurt in bepaalde delen van Afrika (Egypte, de Soedan en de zuidelijke Sahel inclusief Somalië), het Midden-Oosten (delen van Jemen en Oman) en Azië (Maleisië, Indonesië).

Vrouwelijke genitale verminking wordt toegepast in bepaalde islamitische, maar ook in christelijke en animistische (*) bevolkingsgroepen in Oost-Afrika. In onder andere Soedan en Jemen is het een wijdverspreid gebruik dat meisjes besneden worden. In de Hoorn van Afrika worden behalve de clitoris ook de schaamlippen geheel verwijderd.

Volgens de Duits-Koerdische organisatie Wadi komt het ook in islamitische landen in Azië voor en zou de overgrote meerderheid (80−100%) van de vrouwen in Iraaks Koerdistan, mogelijk meer dan 80% van de vrouwen in Oman en 94% van de vrouwen in Maleisië zijn besneden.

Intussen komt deze praktijk ook in westerse landen als Nederland en België voor, waarschijnlijk als gevolg van migratie. Naar schatting wonen er in Nederland zo’n 41.000 vrouwen die besneden zijn. in de komende 20 jaar lopen zo’n 4.200 meisjes het risico besneden te worden, vooral als ze hun land van herkomst bezoeken. In België waren er in 2016 vermoedelijk zo’n 17.273 vrouwen besneden

Mutilación Genital Femenina - Lichaam

Volgens UNICEF was VGV in 2013 algemeen verspreid in: Benin, Burkina Faso, Centraal-Afrikaanse Republiek, Djibouti, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Irak, Ivoorkust, Jemen, Kameroen, Kenia, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Oeganda, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Tanzania, Togo, en Tsjaad. Het beeld hierboven geeft een overzicht van de situatie volgens UNICEF in 2016

(*) Animisme is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke of geografische fenomenen zoals donder, bergen en rivieren


Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • vrouwelijke genitale verminking / meisjesbesnijdenis = la mutilación genital femenina
 • nultolerantie = la tolerancia cero
 • vulva = la vulva
 • genitaliën van de vrouw = los genitales de la mujer
 • wegsnijden / verwijderen = cortar / eliminar / quitar (regelmatig werkwoord: corto, cortas, corta…)
 • clitoris = el clítoris
 • schaamlippen = los labios de la vulva
 • dichtmaken / dichtnaaien = cerrar (onreg.) / coser (regelmatig werkwoord: coso, coses, cose…)
 • zonder medische reden = sin motivo médico
 • ingreep = la intervención
 • geboorte = el nacimiento
 • puberteit = la pubertad
 • sociale, culturele, economische en religieuze factoren = los factores sociales, culturales, económicos y religiosos
 • angst voor sociale uitsluiting = el miedo a la exclusión social
 • schending van de lichamelijke integriteit = la violación de la integridad corporal
 • onmenselijke behandeling = el trato inhumano
 • afstraffing = el castigo
 • seksuele problemen
 • lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken = causar (regelmatig werkwoord: causo, causas, causas…) problemas físicos, mentales y sexuales
 • medische achtergrond = los conocimientos médicos
 • mes = el cuchillo
 • schaar = las tijeras
 • scheermes = la cuchilla
 • urineklachten = los problemas de orina
 • bloeding = la hemorragía
 • infectie = la infección

Wist je dat…?

 • Vrees voor besnijdenis onder dwang bij dochters van islamitische ouders is in sommige landen (waaronder Canada) ook een voldoende grond voor toekenning van politiek asiel
 • Besnijdenis komt ook voor mijn mannen. Het rondom verwijderen van de voorhuid van de penis heet circumcisie of mannen/jongensbesnijdenis. De ingreep kan om medisch-therapeutische, medisch-preventieve, religieuze (joden en moslims) of culturele redenen worden uitgevoerd. Bij de circumcisie van minderjarigen om niet-therapeutische redenen botsen het recht op lichamelijke integriteit en het recht op godsdienstvrijheid. Deze juridische aspecten leiden ook hier tot de nodige discussies tussen voor- en tegenstanders. In 2006 was circa 30% van alle mannen wereldwijd besneden (665 miljoen).

Interessante links

Onder Platform 6/2 vallen de volgende organisaties:

 • Defence for Children – een internationale kinderbeschermingsorganisatie
 • FSAN – Federatie van Somalische Associaties in Nederland
 • Pharos – kennis- en adviescentrum vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid
 • VON – Vluchtelingen-Organisaties Nederland
 • WPF World Population Foundation

In België is het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de onafhankelijke federale overheidsinstelling voor onderzoek en sensibilisering rond VGV: https://igvm-iefh.belgium.be/nl

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Mutilación Genital Femenina - Lichaam

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly