Maestro – Leraar

De dag van de leraar is een speciale dag om waardering te tonen voor onderwijzers. Deze dag wordt wereldwijd in zo’n 88 landen gevierd. In o.a.Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is dit op 5 oktober maar in sommige landen vieren ze deze dag op een andere datum.

Leraar van het jaar

Aan de verkiezing “Leraar van het jaar” doen jaarlijks honderden leraren mee in de categorieën basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De verkiezing is een initiatief van de Onderwijscoöperatie die hiervoor leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren oproept hun favoriete leraar aan te melden.

Ook dit jaar (2020) zijn er weer honderden aanmeldingen binnengekomen voor de Leraar van het Jaar-verkiezing (2021). Leidinggevenden, collega’s, leerlingen/studenten en ouders/verzorgers hebben hun favoriete leraar hiermee een fantastisch compliment gegeven. Zeker in deze COVID19- tijd, waarbij leraren alle (online) creativiteit uit de kast moesten trekken om hun leerlingen de lesstof bij te brengen.

Het is een mooie manier om ons beroep in de etalage te zetten,” zegt Andrew Niemeijer, voorzitter van de Leraar van het Jaar-verkiezing. De verkiezing is in 1999 het leven geroepen om het imago van leraren te verbeteren. “

De winnaars van de titel Leraar van het Jaar in 2019 met in het midden onderwijsminister Arie Slob.

Voorrondes

Er zijn diverse voorrondes waarin de leraren o.a. via een korte video hun bijzondere kwaliteiten laten zien en een motivatiebrief schrijven over hoe ze, indien ze worden uitgekozen, hun ambassadeursrol willen gaan vervullen.

Daarnaast kunnen ook leerlingen en collega’s hun leraar promoten en trachten met collages, filmpjes, foto’s en andere steunbetuigingen de beroepsjury te overtuigen.

Ambassadeurs

De vier winnaars zijn één jaar lang ambassadeur van hun beroepsgroep en treden op in de media, houden presentaties op scholen, en vertegenwoordigen hun collega’s. Ook na dat jaar blijven ze actief als lid van de zogenoemde Lerarenkamer die, onder andere door het ministerie van OC&W, de Onderwijsraad en de onderwijsinspectie, adviesvragen krijgt voorgelegd.

Doel van deze verkiezing is om het vak van de leraar op een positieve manier in beeld te brengen door de veelzijdige kwaliteiten te benadrukken van de mensen die werkzaam zijn in deze beroepsgroep.

Een uitmuntende leraar is in staat om mensen te inspireren en te activeren. De titel Leraar van het Jaar is daarmee ook niet slechts erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook de hele beroepsgroep.

Actuele situatie

Maestro - Onderwijs<
Het lerarentekort is momenteel schrijdend in Nederland. Leraren klagen al jaren over de hoge werkdruk als gevolg van de vele administratieve nevenactiviteiten en over de lage salarissen. Dit maakt het vak niet populair en zorgt voor veel onrust onder ouders die zien hoe de kwaliteit van het onderwijs gestaag afneemt.

Daarnaast heeft de pandemie COVID19 grote gevolgen voor het huidige onderwijs. Zo slaan online lessen minder aan bij studenten dan conventionele lessen. Ook is er een groot debat over het verplicht stellen van mondkapjes in het klaslokaal. Veel docenten die in de risicogroep zitten staan voor een levensgroot dilemma: het uitoefenen van hun passie en hun eigen gezondheid.


Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.


 • ambassadeur = el embajador
 • Onderwijsraad = el Consejo de Educación
 • Onderwijsinspectie = la Inspección de Educación
 • lerarentekort = la escasez de docentes
 • vak = la profesión
 • vakmanschap = la profesionalidad
 • kwaliteit van het onderwijs = la calidad de la enseñanza
 • aanmelding = la solicitud
 • leidinggevend = ejecutivo
 • ouders = los padres
 • verzorger = el cuidador / el responsable
 • compliment = el cumplido
 • geven = dar 
 • compliment geven =hacer un cumplido 
 • alles uit de kast trekken = esforzarse 
 • lesstof = la materia (escolar)
 • lesstof bijbrengen = enseñar (la materia (escolar)
 • beroep = el oficio

Onderwijs in Andalusië

 • Alles over de Spaanse cultuur met Andalusië in de hoofdrol
 • Veel vocabulaire en Oefeningen

Gratis uitproberen!

Klik hier om Spaans te leren met dit thema gericht op Andalusië en alle andere teksten over Andalusië >>>

Uitdrukkingen en gezegden over dit onderwerp

Maestro - Onderwijs

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

( letterlijk:  ‘Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen’) – Nelson Mandela 


.“Enseñar es aprender dos veces”

( letterlijk: onderwijzen is opnieuw leren) – Joseph Joubert – Frans moralist en essayist


Meer Spaanse uitdrukkingen?

Klik hier om Spaans te leren met veelgebruikte Spaanse uitdrukkingen >>>

Maestro - Onderwijs


Spaanstalige films over passievolle leraren

Klik hier voor diverse Spaanstalige films over passievolle docenten. Het betreft waargebeurde verhalen >>>

Online Spaans leren met Spaanstalige films over Onderwijs Deel 1

Wist je dat…?

Confucius was een Chinese filosoof en politicus die gezien wordt als een voorbeeld voor alle leraren. In de gesprekken van Confucius (Lunyu) is een verzameling van 499 uitspraken van Confucius, anekdotes over Confucius en dialogen die hij met zijn leerlingen zou hebben gevoerd.

Maestro - Onderwijs

Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat zolang je maar niet stopt – Confucius

¡Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.!

( letterlijk: Ze vertelden het mij en ik vergat het, ik zag het en begreep het, ik deed het en leerde het) – Confucius – denker en sociaal filosoof uit het oude China

Interessante links

 • De Hogeschool Leiden viert op 9 oktober de Nacht van de Leraar 2019 . Het thema is dit jaar “Onderwijs geeft Energie!” klik hier voor meer info >>>

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Maestro - Onderwijs

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly