Llevar

Het regelmatige werkwoord LLEVAR (llevo, llevas, lleva…) heeft twee basisbetekenissen: BRENGEN en DRAGEN.  Die worden in dit artikel van de categorie grammatica Spaans voor beginners behandeld. Daarnaast kent LLEVAR ook andere toepassingen die we hieronder uitleggen:

Llevar dentro – in zich dragen of hebben / zich gedragen als

Samen met “dentro” (binnen) wijs het op een karaktereigenschap. Het “dragen” is dan figuurlijk bedoeld.

Vb.  Ahora todo el mundo lleva dentro un experto del virus / Nu is iedereen plots een virusexpert  (gedraagt zich zo)

Vb.  Fernando Simón lleva dentro desde pequeño su amor por la medicina / Dokter Fernando Simón had als kind al een zwak voor geneeskunde

Doctor Fernando Simón informeert het Spaanse volk dagelijks over de laatste cijfers en situatie inzake COVID-19


Llevar – verdragen / omgaan met / beleven / ervaren

Het werkwoord “llevar” kan ook andere betekenissen hebben:

Vb.¿Cómo llevas tu curso de español? / Hoe gaat het met je cursus Spaans?

Wat we met zo’n vraag graag willen weten is wat die cursus met jou doet!, hoe je er mee omgaat, het ondergaat, beleeft, ervaart

Vb. No todo el mundo lleva bien el confinamiento / Niet iedereen verdraagt de lockdown goed

Als we  LLEVAR op deze wijze gebruiken dan combineren we dat met:

  • fenomenal (geweldig) / bien (goed) / no muy bien (niet best)
  • mal (slecht) / fatal (zeer slecht)
  • regular/más o menos (gaat wel)

Vb.¿Torero, cómo llevas esta corrida? / ¡no muy bien! – Stierenvechter, hoe gaat het met je stierengevecht? / niet best!

Wat doet dit met ons?


Llevar + tijd

Een veelgebruikte voor van het werkwoord “llevar” in het Spaans is in combinatie met een tijdsaanwijzing om aan te geven:

  • hoelang iemand ergens al mee bezig is, aan de gang is
  • hoelang iets al duurt

Llevar + tijd + de

De betekenis van die combinatie hangt volledig af van wat daarachter kom:

Word die combinatie gevolgd door het voorzetsel “de

Vb. ¡Madre mía, llevo un día de aburrimiento! / Mijn hemel, ik verveel mij de hele dag al zo erg!

Vaak wordt het voorafgegaan door het woord “ya” dat “al” betekent:

Vb. Ya llevamos más de dos meses de confinamiento / De lockdown duur al meer dan twee maanden 


LLEVAR + TIJD + Gerundio

Word die combinatie gevolgd door een “gerundium” dan is is de betekenis: bezig, aan de gang zijn, al duren en geeft de tijdsaanduiding aan hoe lang een bepaalde situatie al aan de gang is.

Door het gebruik van LLEVAR + TIJD + Gerundio komt de focus te liggen op het feit dat iets nog voortduurt. Hiervoor gebruiken we in het Nederlands constructies als:

  • al (+ tijd dat iets al duurt) liggen/staan/zitten te….

Vb. Lleva hora y media durmiendo / Hij ligt al anderhalf huur te slapen

  • soms gebruiken we in het Nederlands alleen het woord “nu” + eventueel “al”  

Vb. Llevamos viviendo en España dos años / Wij wonen nu (al) twee jaar in Spanje


LLEVAR + TIJD + HECHO + Zelfstandig naamwoord (introductie)

Word die combinatie gevolgd door een “voltooid deelwoord” dan is de betekenis: “geworden” of verworden tot.en geeft de tijdsaanduiding aan sinds wanneer dat RESULTAAT al zo is.

Door het gebruik van LLEVAR + TIJD + Voltooid deelwoord komt de focus dus te liggen op het RESULTAAT. Dit is een subtiel verschil met het gebruik wat we hiervoor zagen met de GERUNDIO.

Om dit subtiele verschil te verduidelijken maken we even gebruik van een bruggetje naar ESTAR + HECHO + zelfstandig naamwoord:

Alleen wordt “llevar” hier gevolgd door “hecho”  dat het voltooid deelwoord is van het werkwoord “HACER” en hier vertaald kan worden met


ESTAR + HECHO + Zelfstandig naamwoord

Deze combinatie wordt in het Spaans gebruikt om aan te geven dat er na een bepaalde gebeurtenis uiteindelijk een bepaalde staat of resultaat is bereikt. Er is hier geen tijdsaanduiding want de focus ligt hier op het feit dat die situatie zo is en niet hoe lang die situatie (al) speelt.

We gebruiken het in het Spaans, afhankelijk van het zelfstandig naamwoord, in positieve of negatieve zin voor zowel zaken als personen. Het heeft een overdrijvend karakter (in het Nederlands vaak uitgedrukt met “heel / helemaal” ) en waarbij het aspect “geworden” of verworden tot impliciet is:

Estoy hecho un lío   ik zit (helemaal) in de knoop (figuurlijk )

Estas hecho un vago – Je bent écht (heel) lui (geworden)

Está hecho un toro  Hij is oersterk (geworden) / ziet er oersterk uit / is zo sterk als een stier (geworden)

Grote influencers

 

Meer Spaanse uitdrukkingen met ESTAR + HECHO

Estar hecho un Cristo  verwijst naar de staat van Christus nadat hij zijn lijdensweg had afgelegd: niet op z’n paasbest!

Spaanse ouders gebruiken deze uitdrukking vaak met een negatieve toon om de “look” van hun kind te bekritiseren: 

Vb. ¦Pero cómo vas a salir así si estás hecho/a un Cristo! / Je gaat zo (gekleed) toch niet de deur uit?Je ziet er niet uit!

Dit zijn lastige uitdrukkingen om ze als anderstalige zelf te fabriceren, Leer ze daarom uit je hoofd en probeer ze toe te passen. Hier zijn nog 2 van deze veelgebruikte uitdrukkingen:

  • Estar hecho polvo(letterlijk – stof zijn geworden) Betekenis : helemaal stuk/kapot zijn – te gebruiken bij zowel zaken als personen
  • Estar hecho un hombre / una mujer(letterlijk – een man/vrouw zijn geworden) Betekenis : sterk gegroeid zijn, er als een echte man/vrouw eruit zien

LLEVAR + TIJD + HECHO + Zelfstandig naamwoord (vervolg)

Maken we nu de link naar de combinatie van vandaag “llevar” + “tijd” + “hecho ” + “zelfstandig naamwoord” dan zien we dat het verschil met wat hiervoor wordt uitgelegd is dat we ons hiermee wél focussen op hoeveel tijd een bepaalde staat of resultaat al duurt:

Vb.¡LLevo una semana hecho un lío! / Ik zit al een week vast (figuurlijk)!

Vb.¡LLeva todo el día hecho un vago! / Hij is de hele dag al zo lui als wat!

Let op! Zowel bij het gebruik met ESTAR als met LLEVAR richt Het Voltooid deelwoord (hecho) zich in geslacht en getal naar het onderwerp:

  • ¡Con esto de la confinación algunas mujeres están hechAS polvo! Door  de opsluiting zijn sommige vrouwen doodop!
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly