Las Indias orientales Neerlandesas – Nederlands Indië

Op 15 augustus wordt de capitulatie van Japan herdacht. Dit betekende voor het Koninkrijk der Nederlanden tevens het einde van de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Zuidoost-Azië. Pas na de totstandkoming van het Indisch Monument in Den Haag in 1988 kreeg de jaarlijkse herdenking op deze dag een nationaal en permanent karakter. 

Bij de herdenkingsplechtigheid bij dit Monument herdenkt men alle burgers en militairen die het slachtoffer werden van de Japanse onderdrukking in en om voormalig Nederlands-Indië gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

Indias orientales Neerlandesas - Geschiedenis

In 2015 was het 70 jaar geleden. De herdenkingsplechtigheid werd toen bijgewoond door ruim 3.000 mensen waaronder Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander die de eerste krans legde en minister-president Rutte die een korte toespraak gaf.

Net als vele aanwezigen droegen zij allen het nieuwe symbool van de Indieherdenking: de Melati, de Indische jasmijn.

Nationale Herdenking bij het Indië-monument

Naast deze herdenking vindt jaarlijks op de eerste zaterdag van september ook de jaarlijkse nationale herdenking plaats van de Nederlandse militairen (ruim 6000) die tussen 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven gaven. Deze herdenking vindt plaats in Roermond bij het ‘Nationaal Indië-monument 1945-1962’ in wandelpark Hattem.

Kort na de oorlog stuurde de Nederlandse regering 100.000 militairen naar Nederlands-Indië om de hegemonie te herstellen. Maar het Indonesische nationalisme was tijdens de Japanse bezetting enorm gegroeid en de Indonesiërs eisten een eigen Republiek.

Nederland weigerde in 1945 de Indonesische onafhankelijk te accepteren maar na ruim vier jaar strijd met militaire schermutselingen en twee mislukte politionele acties moest de regering eind 1949 onder druk van de internationale gemeenschap de nieuwe staat Indonesië erkennen.

Nederland wist aanvankelijk Nieuw-Guinea nog te behouden als nieuwe heimat voor de Indische Nederlanders die niet in het nieuwe, onafhankelijke Indonesië wilden blijven maar ook niet welkom waren in Nederland. Maar onder druk van de Amerikaanse regering (John F. Kennedy) moest Nederland begin jaren zestig ook Nieuw-Guinea afstaan waarmee tevens een einde kwam aan de koloniale rol van Nederland in het Verre Oosten.

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • Nederlands Indië = las Indias orientales Neerlandesas
 • Nederlands = el neerlandés / holandés
 • capitulatie = la rendición
 • herdenken conmemorar (regelmatig werkwoord: conmemoro, conmemoras, conmemora…)
 • Koninkrijk der Nederlanden = el Reino de los Países Bajos
 • het einde van de Tweede Wereldoorlog = el final de la segunda guerra mundial
 • Zuidoost-Azië = el sureste asiático
 • totstandkoming = la realización
 • totstandkomen = realizarse
 • Indisch Monument = el Monumento para la conmemoración de las Indias orientales Neerlandesas
 • hegemonie = la hegemonía
 • bezetten = ocupar (regelmatig werkwoord: ocupo, ocupas, ocupa…)
 • bezetting = la ocupación
 • Republiek = la República
 • onafhankelijkheid = la independencia
 • afstaan = entregar (regelmatig werkwoord: entrego, entregas, entrega…)

Wist je dat…?

De hoogtijdagen van het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) speelden zich af rond 1900. Gebieden buiten Java werden onder Nederlands bestuur gebracht en de economie werd gemoderniseerd.

Interessante links

 • Op social media delen mensen op deze dag hun persoonlijke verhaal over wie ze herdenken en waarom. De hashtags die hiervoor worden gebruikt zijn: #ikherdenk #15augustus #degeestoverwint

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Indias orientales Neerlandesas - Geschiedenis