Ensayos nucleares – Kernproeven

Met Internationale Dag tegen Kernproeven die jaarlijks op 29 augustus wordt gevierd wil de VN de mensen voorlichten over het belang van een verbod op het testen van kernwapens. Naast deze datum heeft de VN ook 26 september uitgeroepen als Internationale Dag voor de Totale Afschaffing van Nucleaire Wapens.

Kazachstan

De viering van deze dag  is een initiatief van het Aziatische land Kazachstan dat zelf de catastrofale gevolgen van kernproeven ondervond onder het regiem van de Sovjet-Unie en daarom nu een totaalverbod op het gebruik van kernwapens nastreeft.

Het proefgebied rond Semipalatinsk werd op 29 augustus 1991 kernproefvrij verklaard nadat er 450 kernproeven met secundaire gevolgen voor anderhalf miljoen mensen hadden plaatsgevonden.

Eerste kernproef

De allereerste kernproef vond plaats in 1945. Nadien hebben er wereldwijd zo’n 2.000 kernproeven plaatsgevonden zonder stil te staan bij de verwoestende gevolgen voor mens en milieu. Zo is er bijvoorbeeld geen aandacht voor de radioactieve neerslag als gevolg van deze kernproeven.

Ensayos nucleares - Geschiedenis 

Hiroshima en Nagasaki

In het kader van het Manhattanproject produceerde de Amerikaanse natuurkundige J. Robert Oppenheimer in de Tweede Wereldoorlog een een allesvernietigend wapen om de Duitsers te kunnen verslaan: de atoombom.

De Amerikaanse luchtmacht voerde in 1945 atoombomaanvallen uit op Hiroshima en kort daarop op Nagasaki waarna Japan capituleerde en er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van deze aanvallen kwamen circa 250.000 mensen om het leven. Het aantal slachtoffers als gevolg van stralingsziekte en kanker wordt geschat op enige honderdduizenden.

Kernwapenwedloop

Atoombommen worden behalve als militair wapen vaak ook als politiek wapen ingezet om andere landen onder druk te zetten. Behalve om de Tweede Wereldoorlog in Azië tot een einde te brengen, was het gebruik van de atoombom ook bedoeld om de Sovjet-Unie te laten zien waartoe de Verenigde Staten in militair opzicht in staat waren.

De Sovjet-Unie kon niet achter blijven. In 1949 hielden zij een eerste test met een nucleair wapen.  Met behulp van in het bezette Duitsland buitgemaakte technologie en spionage in de VS waren ze erin geslaagd om de VS in te halen..

Het Verenigd Koninkrijk volgde in 1951, Frankrijk in 1962 en snel nadien beschikten de grootmachten over de nog veel krachtigere waterstofbom.

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • kernproeven = los ensayos nucleares
 • voorlichten informar (regelmatig werkwoord: informo, informas, informa…)
 • belang = la importancia
 • verbod = la prohibición
 • testen hacer pruebas
 • gebruiken usar (regelmatig werkwoord: uso, usa, usa…)
 • gebruik = el uso
 • gebruik verbieden prohibir (regelmatig werkwoord: prohibo, prohibes, prohibe…) el uso
 • verbod = la prohibición
 • kernwapens = las armas nucleares
 • kernbommen = las bombas nucleares
 • kernoorlog = la guerra nuclear
 • Koude Oorlog = la Guerra Fría
 • onderhandelingen = las negociaciones

Wist je dat?

De VN in 1996 het Kernstopverdrag heeft aangenomen dat nucleaire explosies verbiedt. Dit verdrag is tot nu toe ondertekend door 184 landen en door 167 geratificeerd. Om bindend te zijn heeft het verdrag echter de steun nodig van álle landen die kernreactoren bezitten.

China, Egypte, Iran, Israël en de VS hebben het verdrag  al wel ondertekend maar nog niet geratificeerd. Noord-Korea, India en Pakistan hebben het Verdrag nog niet ondertekend. Zonder de deelname van deze 8 landen kan het Kernstopverdrag niet in werking treden.

Interessante links

Uitzending op Canvas van de documentaire Tsjernobyl

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Ensayos nucleares - Geschiedenis