Derechos Humanos – Mensenrechten

Vandaag 10 december vieren we de Dag van de Mensenrechten.  In 1948 werd op deze dag de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de VN.

Deze dag vormt een hoogtepunt op de kalender van de VN dat ieder vijf jaar de mensenrechtenprijs uitreikt. Ook andere mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International of PEN International grijpen deze dag aan om de aandacht te vragen voor mensenrechtenkwesties of om eigen prestaties op dit gebied te verkondigen.

Nobelprijs

Deze dag is ook de sterfdag van Alfred Nobel (1833-1896) en sinds 1901, meestal de dag waarop de Nobelprijzen worden uitgereikt, de Nobelprijs voor de Vrede in Oslo en de andere Nobelprijzen in Stockholm.

Enkele grote namen die in het verleden de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mochten nemen zijn onder meer de Amerikaanse activist voor burgerrechten Martin Luther King en de Zuid-Afrikaanse voormalig politieke gevangene Nelson Mandela

Thema 2020 en Sociaal Media

Het thema “Recover Better – Stand Up for Human Rights” is dit jaar gerelateerd aan de gevolgen van COVID-19 met name voor de kwetsbare groepen van onze maatschappij die hierdoor extra hard worden getroffen.

Enkele veelgebruikte hashtags op Sociaal Media zijn: #WeStandByYou #humansrightslogo

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat uit twee delen:

 1. een deel waarin de ‘inherente waardigheid en onvervreemdbare rechten van de mens’ worden erkend.
 2. Daarnaast zijn er dertig artikelen die betrekking hebben op burger- en politieke, economische, sociale en culturele rechten. Enkele van deze artikelen formuleren de hoofdlijnen van een stelsel van democratie: recht op inspraak in bestuur, op gelijke benoeming in openbare functies en op vrije verkiezingen.

Belangrijke Internationale Mensenrechtendagen

Wereldwijd genieten met name twee dagen de grootste bekendheid die beiden werden ingesteld lang vóór de oprichting van de VN: internationale vrouwendag en de Dag van de arbeid.

Migratie: 18 december, Dag van de migranten /  20 juni: Dag van de vluchteling
Discriminatie: 21 maart: dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie
Slavernij: 2 december, Dag van de afschaffing van de slavernij / 23 augustus: Dag van de herdenking van de slavenhandel
Persvrijheid3 mei: Dag van de persvrijheid
Marteling: 26 jun:, Dag van steun aan slachtoffers van marteling
Vrede: 21 september: Dag van de vrede
Verdraagzaamheid: 16 november: Dag van de verdraagzaamheid
Kind: 20 november: Dag van de rechten van het kind
Geweld tegen Vrouwen: 25 november, Dag van de uitbanning van geweld tegenvrouwen

Niño – Familie en gezin

Belangrijke (nog) ontbrekende mensenrechten

In de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ zijn niet alle mensenrechten opgenomen zij het omdat men het niet over de tekst eens kon worden of omdat een bepaald recht toen nog niet algemeen als mensenrecht werd erkend.

Zo wordt de doodstraf niet genoemd. Sommige staten waren in 1948 al tegen die straf maar andere, waaronder China, Iran, Noord-Korea, Saudi-Arabië, Jemen en de Verenigde Staten, zijn er tot op de dag van vandaag voorstander van.

Andere ontbrekende rechten zijn:

 • vrijheid van drukpers
 • recht op abortus en euthanasie
 • academische vrijheid
 • stakingsrecht
 • bescherming van vrouwen tegen geweld en genitale verminking
 • bescherming van kinderen tegen schadelijke arbeid
 • individueel klachtrecht
 • zelfbeschikkingsrecht van volken
 • recht op eigen taal en naam

Veel van deze rechten zijn in diverse latere (bindende) verdragen, waaronder de VN-verdragen van 1966, wel opgenomen.

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze lijst zijn uitgelicht.

 • mensenrechten = los derechos humanos
 • uitreiken conceder (regelmatig ww.: concedo, concedes, concede…)
 • Nobelprijs voor de Vrede = el Premio Nobel de la Paz
 • kwetsbare groepen = los grupos más vulnerables
 • maatschappij = la sociedad
 • hashtag = el hashtag
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens = La Declaración Universal de los Derechos Humanos
 • discriminatie = la discriminación
 • vrede = la paz
 • opnemen (wet) incluir 
 • erkennen (recht) reconocer 
 • doodstraf = la pena de muerte

Luister, spreek hardop na en/of overhoor jezelf

Tip: Gebruik bij het beluisteren je hoofdtelefoon voor een betere kwaliteit


Wist je dat…?

 1. Zuid-Afrika viert deze dag op 21 maart ter nagedachtenis aan het Bloedbad van Sharpeville dat plaatsvond op diezelfde dag in 1960. De politie opende toen het vuur op zwarte demonstranten die demonstreerden tegen de pasjeswetten die hen belemmerden in hun bewegingsvrijheid en hen verplichtten om op vordering hun identiteitsbewijs te tonen. In Kiribati, een eilandrepubliek in Oceanië, viert men deze dag op 11 december.
 2. De Internationale Dag van de Dierenrechten (artikel over stierenvechten) die in 1998 uitgeroepen door de organisatie Uncaged en die in diverse landen navolging heeft gekregen. Ook in Nederland is aan die dag in sommige jaren bekendheid gegeven.

Interessante links

College voor de Rechten van de Mens:  Beschermt, belicht en bevordt de mensenrechten in Nederland o.a. door onderzoek, advies en voorlichting. Op de Internationale Dag van de Mensenrechten reiken zij in Nederland de titel MensenrechtenMens uit.

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Derechos Humanos - Geschiedenis

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly