Uitspraak en Basislessen Beginners Spaans / B1

Hier leer je:

  • de  juiste UITSPRAAK van het Spaans met o.a. TELWOORDEN
  • LIDWOORD, ZELFSTANDIG NAAMWOORD, GESLACHT (mannelijk en vrouwelijk) en GETAL (enkelvoud en meervoud) en Samentrekking AL / DEL
  • AANWIJZEND en BEZITTELIJK voornaamwoord
  • Bevestigende, Vragende en Ontkennende zinnen
Current Status
Not Enrolled
Price
US$225
Klik op beginletter van het woord dat je zoekt of gebruik de toetscombinatie “CTRL+F” en typ het woord in de zoekbox dat verschijnt.  
A B E G I K L M O P R T U V W Z
A aanwijzend voornaamwoord pronombre demostrativo dit, deze wandeling, die wandeling
  alfabet alfabeto abcdefg...
  antoniem antónimo goed/slecht, mooi/lelijk
B bepaald lidwoord artículo determinado de, het (de wandeling)
  bevestiging (bevestigende zin) afirmación (oración afirmativa) ik wandel
  bijwoord van plaats adverbio de lugar boven, naast
E eigennaam nombre propio Juan, Inmaculada, Fernando
  enkelvoud singular de wandeling
G geografische naam nombre geográfico Sevilla, Andalusië, Spanje
  gerundium gerundio wandelend
  geslacht género mannelijk/vrouwelijk
  getal número enkelvoud, meervoud
 I infinitief infinitivo hele werkwoord: wandelen
  interpunctie puntuación ? ¡ . , : ; () @ _ /
K klank sonido  
  klankwisseling/tweeklank diptongación ia,ue / o-ue / e-ie / e-i
  klemtoon /het accent accentuación wandeling
  klinker vocal a-e-i-o-u
L lettergreep sílaba wan-de-ling
  letterschrift escritura  
  lidwoord artículo de, het, een
M mannelijk másculino  
  medeklinker consonante b,c,d,f.g...
  meervoud plural de wandelingen
O onbepaald indeterminado een wandeling
  onbepaald voornaamwoord pronombre indefinido (geen) enkele, diverse, vele
  onregelmatig werkwoord verbo irregular  
  ontkenning (ontkennende zin) negación (oración negativa) ik wandel niet
  onvoltooid verleden tijd imperfecto ik wandelde...(was aan het w.)
  onzijdig neutro  
P persoon (persoonsvorm) persona ik, jij, hij/zij/U, wij, jullie, zij/U
  persoonlijk voornaamwoord pronombre personal mij, ons
R regelmatig werkwoord verbo regular  
T tegenwoordige tijd presente ik wandel
  tegenw. toekomende tijd futuro ik zal wandelen
  tijdsaanwijzing indicador temporal volgende week, afgelopen dagen
  tweeklank/klankwisseling diptongo ia,ue / o-ue / e-ie / e-i
U uitgang terminación jij wandelt
  uitroepteken admiración (signo) ik wandel!
  uitspraak pronunciación  
V vergrotingswoord aumentativo  
  verkleinwoord diminutivo wandelingetje
  verleden tijd pasado ik heb gewandeld, ik wandelde
  vervoeging conjugación wandelt, wandelde, gewandeld
  vraag (vragende zin) interrogación (oración interrogativa) wandel ik?
  vragend voornaamwoord pronombre interrogativo wie?, wat?, wanneer?, waar?
  vrouwelijk femenino  
  voorzetsel preposición aan, met, op, in, van, voor
W wederkerend werkwoord verbo reflexivo zich wassen
  werkwoord verbo wandelen
  werkwoord met klankwisseling verbo con diptongo  
Z zelfstandig naamwoord sustantivo wandeling
  zin oración (o frase)  
Not Enrolled

Cursus-module Includes

  • 5 Hoofdstukken
  • 14 Lessen
  • 6 Toetsen
error: Deze inhoud is beschermd!