Uitspraak en Basislessen Beginners Spaans / B1

Hier leer je:
  • de  juiste UITSPRAAK van het Spaans met o.a. TELWOORDEN
  • LIDWOORD, ZELFSTANDIG NAAMWOORD, GESLACHT (mannelijk en vrouwelijk) en GETAL (enkelvoud en meervoud) en Samentrekking AL / DEL
  • AANWIJZEND en BEZITTELIJK voornaamwoord
  • Bevestigende, Vragende en Ontkennende zinnen
· 05/09/2018
Cursus-module
materialen

Mijn score

Hoogste score

Cursist Score
Henny 2645
Ton 1890
Henna 1265
Pieta 860
Bernard 560

Klik op beginletter van het woord dat je zoekt of gebruik de toetscombinatie “CTRL+F” en typ het woord in de zoekbox dat verschijnt.
A B E G I K L M O P R T U V W Z
A aanwijzend voornaamwoord pronombre demostrativo dit, deze wandeling, die wandeling
alfabet alfabeto abcdefg...
antoniem antónimo goed/slecht, mooi/lelijk
B bepaald lidwoord artículo determinado de, het (de wandeling)
bevestiging (bevestigende zin) afirmación (oración afirmativa) ik wandel
bijwoord van plaats adverbio de lugar boven, naast
E eigennaam nombre propio Juan, Inmaculada, Fernando
enkelvoud singular de wandeling
G geografische naam nombre geográfico Sevilla, Andalusië, Spanje
gerundium gerundio wandelend
geslacht género mannelijk/vrouwelijk
getal número enkelvoud, meervoud
 I infinitief infinitivo hele werkwoord: wandelen
interpunctie puntuación ? ¡ . , : ; () @ _ /
K klank sonido
klankwisseling/tweeklank diptongación ia,ue / o-ue / e-ie / e-i
klemtoon /het accent accentuación wandeling
klinker vocal a-e-i-o-u
L lettergreep sílaba wan-de-ling
letterschrift escritura
lidwoord artículo de, het, een
M mannelijk másculino
medeklinker consonante b,c,d,f.g...
meervoud plural de wandelingen
O onbepaald indeterminado een wandeling
onbepaald voornaamwoord pronombre indefinido (geen) enkele, diverse, vele
onregelmatig werkwoord verbo irregular
ontkenning (ontkennende zin) negación (oración negativa) ik wandel niet
onvoltooid verleden tijd imperfecto ik wandelde...(was aan het w.)
onzijdig neutro
P persoon (persoonsvorm) persona ik, jij, hij/zij/U, wij, jullie, zij/U
persoonlijk voornaamwoord pronombre personal mij, ons
R regelmatig werkwoord verbo regular
T tegenwoordige tijd presente ik wandel
tegenw. toekomende tijd futuro ik zal wandelen
tijdsaanwijzing indicador temporal volgende week, afgelopen dagen
tweeklank/klankwisseling diptongo ia,ue / o-ue / e-ie / e-i
U uitgang terminación jij wandelt
uitroepteken admiración (signo) ik wandel!
uitspraak pronunciación
V vergrotingswoord aumentativo
verkleinwoord diminutivo wandelingetje
verleden tijd pasado ik heb gewandeld, ik wandelde
vervoeging conjugación wandelt, wandelde, gewandeld
vraag (vragende zin) interrogación (oración interrogativa) wandel ik?
vragend voornaamwoord pronombre interrogativo wie?, wat?, wanneer?, waar?
vrouwelijk femenino
voorzetsel preposición aan, met, op, in, van, voor
W wederkerend werkwoord verbo reflexivo zich wassen
werkwoord verbo wandelen
werkwoord met klankwisseling verbo con diptongo
Z zelfstandig naamwoord sustantivo wandeling
zin oración (o frase)
+9 ingeschreven
Niet Ingeschreven

Cursus-module Bevat

  • 6 Hoofdstukken
  • 14 Lessen
  • 8 Toetsen
error: Deze inhoud is beschermd!