Halfgevorderd Spaans / HG3

Hier leer je:
  • PERFECTO COMPUESTO (Voltooid Tegenwoordige tijd) zeggen wat je recentelijk hebt gedaan (ik heb geopend, ik ben geweest...) en BIJVOEGLIJK gebruikt (open, gesloten)
  • SAMENGESTELDE TIJDEN (ik had geopend / ik zal zijn geweest / ik zou hebben gesloten), LIJDENDE of PASSIEVE VORM (wordt geopend / werd gesloten / zal worden gesloten/ zou worden geopend).
  • VTT met combinatie Lijdend en Meewerkend voorwerp (hij heeft het mij verkocht).
  • Veelgebruikte werkwoordconstructies met VOLTOOID DEELWOORD  (gesloten zijn - nog steeds gesloten zijn - al een bepaalde tijd open zijn) 

Cursus-module Content

Expand All
Hoofdstuk Content
0% Complete 0/1 Steps
Not Enrolled
This course is currently closed

Cursus-module Includes

  • 6 Hoofdstukken
  • 20 Lessen
  • 6 Toetsen