Halfgevorderd Spaans / HG1

Hier leer je:
  • LIJDEND en MEEWERKEND voorwerp. Zeggen wat je leuk vindt met GUSTAR (me gusta), wat je  interesseert (me interesa) en waar je last van ondervindt of zeer doet (me duele/me molesta). 
  • De combinatie LIJDEND en MEEWERKEND VOORWERP met GERUNDIO (hij is het mij aan het verkopen).