Ciudad – Stad

Op 31 oktober vraagt de VN met Wereldstedendag de aandacht van de internationale gemeenschap voor de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de toenemende verstedelijking. Doel is om de samenwerking tussen landen onderling te stimuleren om zo gezamenlijk te werken aan duurzame stedelijke ontwikkeling.

Ciudad - Ruimtelijke Ordening

Verstedelijking kan leiden tot meer gelijkheid, toegang tot diensten, nieuwe kansen en meer betrokkenheid, maar de realiteit is vaak anders. De ongelijkheid en exclusie in steden is sinds de jaren ’80 sterk gegroeid. Dit is vooral goed merkbaar in de grote steden.

Thema 2019

Het algemene thema van Wereldstedendag is “een betere stad, een beter leven”. Daarnaast is er ieder jaar en subthema.

Het subthema van dit jaar is “’Changing the world: innovations and better life for future generations”. De VN wil zo een dialoog openen over hoe we verstedelijking kunnen gebruiken voor duurzame ontwikkeling. Een van de doelen daarbij is  belangstelling creëren bij de internationale gemeenschap voor wereldwijde implementatie van de New Urban Agenda.

De New Urban Agenda werd in oktober 2016 aangenomen tijdens een congres van de VN over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling in Quito (Habitat III conferentie) en tekent een nieuw kader uit voor stedelijke ontwikkeling.

Om duurzame ontwikkeling teweeg te brengen zullen we onze huidige stedenplanning en het beheer en belevenis van onze steden volledig moeten herzien. Lokale actie is essentieel om het potentieel van deze globale akkoorden te realiseren.

Ciudad - Ruimtelijke Ordening

Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze lijst zijn uitgelicht.

 • steden = las ciudades
 • internationale gemeenschap = la comunidad internacional
 • uitdagingen en kansen = los retos y oportunidades
 • gepaard gaan met asociados a / asociar (regelmatig werkwoord: asocio, asocias, asocia…)
 • toenemende verstedelijking= la creciente urbanización
 • samenwerking = la colaboración 
 • onderling = mutuamente
 • stimuleren fomentar (regelmatig werkwoord: fomento, fomentas, fomentas…)
 • gezamenlijk = conjuntamente
 • duurzame stedelijke ontwikkeling = el desarrollo urbano duradero
 • ongelijkheid = la desigualdad
 • exclusie (uitsluiting) = la exclusión
 • uitsluiten excluir 
 • implementeren = implementar / aplicar (regelmatig werkwoord: implemento, implementas, implementa…)
 • New Urban Agenda = la Nueva Agenda Urbana
 • huisvesting = la vivienda
 • stedenplanning = la planificación de las ciudades
 • plannen = planificar (regelmatig werkwoord: planifico, planificas, planifica…)

Wist je dat…?

In België en Nederland zijn alle traditionele steden in te delen in: antieke stad, burchtstad en gestichte stad.

De burchtstad zijn steden ontstaan tijdens de vroege middeleeuwen uit samensmelting tussen een burcht of abdij en een handelsnederzetting, ook wel portus (‘haven’ in het Latijn) genoemd. Handelslieden zochten zo de veiligheid en bescherming van machthebbers zoals een lokale heer, abt of hoofdman en bouwden hun nederzetting in hun nabijheid.

Naarmate deze nederzettingen groeiden smolten zij samen met de burcht tot zij een stad vormden, vandaar dat de woorden “burger” (letterlijk “inwoner van een burcht”) en “poorter” (letterlijk “bewoner van een portus”) eenzelfde betekenis kregen.

Voorbeelden van dergelijke steden zijn Antwerpen, Brugge, Gent, Veurne, Deventer, Utrecht, Nijmegen en Breda. (bron: wikipedia – zie interessante links)

Interessante links

Ontdek meer over het ontstaan van steden in Nederland en België op :  https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad

Engelstalige film met Spaanse ondertiteling over dit onderwerp

Klik hier om Spaans te leren met een film gerelateerd aan dit onderwerp >>>

Online Spaans leren met Spaanstalige films El vientre de un arquitecto

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Ciudad - Ruimtelijke Ordening