Causale bijzinnen

Met CAUSALE BIJZINNEN wordt het verband tussen oorzaak en gevolg aangeduid:

Dado que quiero aprender bien el español voy a ir a una academia / Aangezien ik goed Spaans wil leren zal ik naar een taalschool gaan

Causale bijzinnen in het Spaans

Voegwoorden in Causale bijzinnen

 • dado que/puesto que/ya que/ahora que/en vista de que/visto que (aangezien / daar / nu)
 • de tanto + Infinitief  (door al dat / door zoveel)
 • de tanto + zelfstandig naamwoord + como (met al dat / met zoveel)
 • por ser tan + bijvoeglijk naamwoord (vanwegen/omdat/doordat/aangezien/daar/door zo…te zijn)

Vb. Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz por ser tan persistente en su lucha contra el Apartheid / Mandela kreeg de Nobelprijs voor de Vrede door zijn vasthoudende strijd tegen Apartheid

 • por (omdat)
 • a causa de que (dientengevolge)
 • pues (want)
 • cuando (als)
 • porque (omdat)
 • que (want)
 • al (aangezien/daar/omdat)

Vb. “El Risitas” se hizo famoso al salir en el programa español de televisión “Ratones Coloraos” / “El Risitas” werd beroemd omdat hij in het Spaanse tv programma “Ratones Coloraos” verscheen

Causale bijzinnen in het Spaans

 • gebiedende wijs + que
 • no porque (niet alleen vanwege/door/omdat)
 • ya/bien/sea porque…ya/bien/sea porque… (of het nou…of/mischien…mischien/het kan zijn dat…of)
 • como (daar/aangezien)
 • gracias a que (dankzij)

 

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly