Kunst
Klik hier voor Basis vocabulaire Kunst >>>

Fotografía – Kunst, cultuur en traditie

Fotografía - Fotografie Op 19 augustus vieren we jaarlijks het 'Internationale Dag van de Fotografie' (World Photography Day) om stil te staan bij de positieve bijdrage die fotografen met hun foto's aan onze samenleving leveren. Schrijven met licht Wikipedia geeft de...

Artes plásticas – Kunst, cultuur en traditie

Artes plásticas - Beeldende kunst Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij het visuele voorop staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, in platte of in ruimtelijke vorm dat visueel waarneembaar is. In Engelssprekende landen gebruikt men dan ook de term...

Arte – Kunst, cultuur en traditie

Arte - Kunst De viering van Werelddag voor de Kunst (World Art Day) wordt gebruikt om wereldwijd bewustzijn te vergroten over kunst.  De gekozen datum, 15 april, valt samen met de verjaardag van Leonardo da Vinci, symbool voor wereldvrede, vrijheid van meningsuiting,...

Poesía – Kunst, cultuur en traditie

Poesía - poëzie Op 21 maart vieren we Werelddag van de Poëzie in diverse wereldsteden als Parijs, Amsterdam, Berlijn en Bogota. In Europa wordt het Lente van de Dichters genoemd en in Colombia Común Presencia naar de naam van de stichting die sinds 1989 zorg draagt...
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly